Skip to main content

Privacyverklaring - Artikelen / Actueel - Zermelo Support

Privacyverklaring

De privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Zermelo en op alle bezoekers van onze websites zermelo.nl en zportal.nl.  Op de websites van Zermelo worden persoonsgegevens verzameld. Wij respecteren de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

De volledige privacyverklaring van Zermelo vindt u op onze website, zie https://www.zermelo.nl/privacyverklaring/