Overslaan naar hoofdinhoud

Ontwikkeltijd en werkdrukvermindering - Artikelen / Formatie / CAO - Zermelo Support

Ontwikkeltijd en werkdrukvermindering

Lijst van auteurs

Inleiding

In dit artikel leggen we u uit wat de landelijke ontwikkelingen zijn op het gebied van werkdrukvermindering en het aanbieden van ontwikkeltijd. Belangrijk daarbij is, dat er gelegenheid geboden wordt om door minder les te geven, tijd te hebben om een impuls te geven aan nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Er zijn drie manieren waarop u dit kunt doen, die worden hieronder uitgewerkt.


De tekst uit de CAO is als volgt:

Of u ontwikkeltijd geeft op uw school, is afhankelijk of er 750 uur of meer contacttijd is voor een fulltime docent met een normale omvang aan lessen. Geeft een docent bij u 25 lessen van 50 minuten, gedurende gemiddeld 37,8 weken per jaar dan is de berekening die daarbij hoort: 50/60 x 25 x 37,8 = 787 klokuren. Daarmee zit u boven de grens en zegt de CAO dat deze ontwikkeltijd ingebouwd “moet “ worden. De geest van de wet is ook dat u niet gaat kijken of er in toetsweken minder contacturen zijn, maar uitgaat van de normale berekening. De grens voor het aantal lesuren per week ligt op 23,8 lessen. Immers: 23,8 x 37,8 x 50/60 = 750 uur. In artikel 8.2.3 is opgenomen dat het een onderdeel van de jaartaak wordt en dus getoond moet worden aan de docenten.

OMO-scholen hebben een standaard lestaak van 22 lessen van 50 minuten. Zij komen niet aan de 750 uur contacttijd. Zij hebben een eigen CAO waar deze regels niet in zijn opgenomen.

Voor de ontwikkeltijd kunt u twee manieren gebruiken om de omvang te berekenen. Dit kan op basis van WTF of op basis van het aantal uren dat een docent geeft. Dit aantal uren wordt gebaseerd op de gegevens uit de sectieverdeling. 

Grofweg zien we drie manieren om ontwikkeltijd “mee te nemen” in je beleid.

  • Er zijn een aantal studiedagen op school. Er wordt niets genoteerd op de formatiekaart, en de vergoedingen zoals die afgelopen jaar golden, gelden nog steeds. De waarde voor de ontwikkeltijd blijft op 0 uur staan (is de standaard). U spreekt met het personeel af dat het niet getoond wordt op de formatiekaart.
  • Er zijn een aantal studiedagen op school. Doordat je dus ongeveer een week minder lesgeeft, is de vergoeding voor één les op jaarbasis ongeveer 2 uur minder per jaar. Als je bij fulltime 25 uur les geeft, levert dus 25 x 2 uur 50 uur ruimte op voor de ontwikkeltijd. In dit geval zet je dus de vergoeding voor één les op bijvoorbeeld 48 uur i.p.v. 50 uur en de waarde voor de ontwikkeltijd op 50 uur. Een aanpassing bij de projectinstellingen is nodig voor de vergoeding van een les.
  • Er wordt bij fulltime één uur minder les gegeven. De lessentabel bij de afdelingen wordt zodanig afgeroomd dat je met dezelfde omvang aan personeel alle lessen kunt geven. Doordat een fulltimer gaat van bijvoorbeeld 25 lessen naar 24 lessen, ontstaat er dus ruimte voor de ontwikkeltijd, die op 50 uur komt te staan. Een aanpassing bij de projectinstellingen is nodig voor het maximaal aantal lessen voor een fulltimer.

De ontwikkeltijd wordt op de formatiekaart in beeld gebracht, als hij van toepassing is. Let op: de berekening van de ontwikkeltijd komt alleen in beeld als er een waarde ingevuld is bij de projectinstellingen. Dit om verwarring te voorkomen. Bij de waarde van 0 in de projectinstellingen, wordt de regel dus weggelaten.

De omvang van de ontwikkeltijd wordt berekend op basis van het aantal uren in de sectieverdeling.  Deze is wat minder aan wijzigingen onderhevig dan de lessenverdeling, waardoor de ontwikkeltijd stabiel is. Bij de projectinstellingen heeft u de keuze om deze naar rato van de betrekkingsomvang uit te laten rekenen. Dus of inzet sectieverdeling (klu) of betrekkingsomvang (fte).  We gaan er van uit dat de meeste scholen deze omvang aan het begin van het schooljaar namelijk vastleggen. De sectieverdeling kunt u eenvoudig vullen met de daadwerkelijke lessenverdeling. We praten dan alleen over lessen in de planning, dus niet de lessen die iemand vervangt of die vervangen worden.

Het is mogelijk om ontwikkeltijd van de ene collega naar de andere over te dragen. Er zijn (verborgen) kolommen gemaakt waar het recht staat (en de optelling van deze kolom) en er is een mogelijkheid om de ene docent te verminderen en de andere een hogere waarde te geven. Op dit manier kunt u zorgen dat binnen een team of sectie de uren anders verdeeld worden.

De kolom met de berekende ontwikkeltijd staat in het scherm Personeel> formatie> planning, naast de kolommen voor AST en DESK.