Skip to main content

Lessen van een praktijkvak deels in theorielokaal - Artikelen / Roosteren / Tutorials - Zermelo Support

Lessen van een praktijkvak deels in theorielokaal

Inleiding


Het komt wel eens voor dat een vak zowel praktijklessen als theorielessen heeft, die in verschillende lokalen geroosterd moeten worden. Het invullen van de onderwijskundige randvoorwaarden en de basis lokaalrandvoorwaarden is dan niet voldoende.

Deels in vaklokaal

Let op: u heeft deze tutorial niet nodig wanneer u voor een vak wilt inrichten dat slechts een deel van de lessen in het vaklokaal moet. Kijk daarvoor op Randvoorwaarden lokalen bij stap 8. Wanneer u verschillende soorten vaklokalen hebt voor één vak, dan kunt u wel gebruik maken van deze tutorial.


Ons voorbeeld

Het vak bsm bestaat uit 4 uur. Twee uur hiervan moeten als blok in een gymlokaal (gym1, gym2, gym3, gym4 of gym5). De andere twee uur moeten als losse lessen in een theorielokaal (A22, A24, A26 of A28).

Het algemene idee is dat we specifieke lessen aanwijzen die de theorielessen zullen worden. Deze theorielessen komen in een lesverzameling, waarvoor we de algemene lokalenwens verder kunnen specificeren. Daarna moet ook de onderwijskundige randvoorwaarde nog worden uitgebreid, omdat er nu specifieke lessen zijn die we als de losse lessen beschouwen.

Extra eigenschap aanmaken

Maak een extra eigenschap aan in het lesdomein. Dat doet u als volgt:

 • Ga naar Roosteren > Overzicht.
 • Klik in het menu op Bewerken > Extra eigenschappen.
 • Klik op de knop <Nieuwe eigenschap>.
 • Typ in de regel achter 'NIEUW' de naam van de eigenschap, bijvoorbeeld bsm_theorie. Klik op <OK>.

 Zoek de lessen op van bsm en vul bij elke groep steeds voor twee van de uren "ja" in in de kolom bsm_theorie. Hieronder een voorbeeld voor bsm in havo4:

Meerdere tijdvakken

Indien u het in elk tijdvak wilt regelen zult u net als in bovenstaande afbeelding ook voor de lessen uit de overige tijdvakken "ja" moeten invullen.


Lesverzamelingen maken

Maak twee lesverzamelingen aan: de lesverzameling bsm_theorie (filter op de zojuist ingevulde ja's) en een lesverzameling bsm_zonder_theorie (alle bsm-onderbouw-lessen minus de lesverzameling bsm_theorie).
Dit doet u als volgt:

 • Ga naar Roosteren met of zonder herindelen
 • Ga naar Structuur > Lesverzamelingen Inrichten
 • Klik op <Maak nieuwe>
 • Vul de naam bsm_theorie in
 • Klik op <OK>
 • Zoek in het filter op de naam van de extra eigenschap die u in stap 1 heeft aangemaakt
 • Klik deze aan en typ in het rechter deel van het scherm "ja" achter 'bevat'
 • Klik vervolgens in de regel onderin naast 'voorstel', zodat deze groen wordt. Het voorgestelde filter staat nu op uw prikbord
 • Klik vervolgens in het andere schermpje in de kolom 'Voer hieronder uw formules in' in de regel van de nieuw aangemaakte lesverzameling en plak het filter. Dit kan met de toetsen Ctrl-V op het toetsenbord
 • Klik vervolgens in de kolom daarnaast op 'nog niet berekend'


Scherm Telgroepen en Lesverzamelingen inrichten

U gaat naar Structuur > Telgroepen en lesverzamelingen inrichten om de lesverzameling aan te maken.

 • U klikt op <Nieuw> om een nieuwe telgroep of lesverzameling aan te maken
 • Vervolgens kiest u voor 'Lesverzamelingen' en klikt u op <OK>
 • U vult de naam bsm_theorie in
 • U klikt op <OK>
 • U gebruikt het filter om de lesverzameling te vullen met de juiste lessen, dit werkt nog steeds op dezelfde manier
 • Als laatste klikt u in de kolom aantal waar nu nog vraagtekens staan om de formule te berekenen. U kunt ook op <Berekenen> bovenin het scherm klikken

De tweede verzameling maakt u op dezelfde manier aan als de eerste, maar het filter is iets ingewikkelder:

 • Filter eerst op alle lessen van bsm.
 • Kopieer en plak deze.
 • Hierachter typt u vervolgens " - bsm_theorie". Het wordt dan: #Filter(Vak,{bsm})-bsm_theorie.
 • Klik op <OK> om het scherm af te sluiten.

Lokaalrandvoorwaarden invullen

Vul bij de lokaalrandvoorwaarden zowel de gewenste praktijklokalen als de gewenste theorielokalen in.

 • Ga naar Roosteren met of zonder herindelen.
 • Klik op Randvoorwaarden > Lokalen > Lokaalwensen basis.
 • Ga naar Stap 2 Vaklokalen.
 • Klik in de kolom 'gewenst' de juiste lokalen in.
 • Vul eventueel ook een aantal theorie-lokalen in als uitwijklokaal voor de theorielessen.

Vul bij de uitgebreide randvoorwaarden in dat de theorielessen in de theorielokalen moeten en de praktijklessen in de praktijklokalen. Zoek hiervoor in het scherm lokalen-uitgebreid het profiel Lesverzameling op.

 • Ga naar Roosteren met of zonder herindelen.
 • Klik op Randvoorwaarden > Lokalen > Lokaalwensen uitgebreid.
 • Klik op Profielen > Bewerk profiel.
 • Haal de 1 achter 'vak' weg.
 • Vul een 1 in achter 'Lesverzameling'.
 • Klik op <OK>.

 • Vul in dat de lesverzameling bsm_zonder_theorie altijd in één van de praktijklokalen moet met behulp van een '!'.
 • Voor de lesverzameling _theorie blokkeert u juist de praktijklokalen met behulp van een '='. 

De lokaalwensen staan nu goed ingericht (maar de onderwijskundige wensen nog niet). Daarnaast moet nog geregeld worden dat juiste lessen in een blok komen en de juiste lessen als losse lessen geroosterd zullen gaan worden. In de volgende stappen gaat u regelen dat de praktijklessen in blokken en de theorie lessen juist in lossen uren worden geroosterd.

Onderwijskundige randvoorwaarden invullen

Maak prefab-blokken aan voor de bsm-lessen.

 • Ga naar Roosteren met of zonder herindelen.
 • Klik op Randvoorwaarden > Onderwijskundig > Onderwijskundig uitgebreid.
 • Geef aan dat u het vak bsm in blokken geroosterd wilt hebben.
 • Klik nu op de knop in de werkbalk <Mijn varianten>.
 • Klik op <Maak prefab>.
 • Selecteer één van de bsm-groepen uit h4.
 • Klik op het groene vinkje.
 • Ga naar het tabblad Prefab blokken.
 • Ga naar het menu Prefab blokken > Weergave extra eigenschappen... .
 • Klik op <voeg regel in (boven)>.
 • Klik op bsm_theorie in de kolom Veld rechts in het scherm.
 • Klik op <OK>.
 • In het tabblad Prefab blokken kunt u nu het juiste prefabblok maken door middel van klik-sleep. U hoeft alleen de lessen die in een blok moeten naar de juiste plek te slepen. Let op dat u de lessen versleept waarbij de kolom bsm_theorie niet gevuld is.

Er is nu een nieuwe uitzondering aangemaakt voor één h4.bsm groep. Dit herhaalt u voor elke bsm groep waarbij we dit willen regelen.

Wanneer u de uitzonderingen heeft gemaakt moet u het juiste blokken patroon aangeven.

 • Klik op het tabblad Schema.
 • Zorg dat bij elke uitzondering het patroon (2/1/1) vooraan staat en de overige patronen als verboden zijn aangemerkt.

Ook bovenstaande moet u regelen voor elke uitzondering. Dit kan eventueel in bulk via de optie <Overzicht> in het hoofdscherm van de onderwijskundige randvoorwaarden.

Telgroep maken

Had u al een telgroep waarin alle gymlessen (lo, lo2, bsm) geteld werden om bij te houden dat er nooit te veel lessen op een bepaald uur gepland worden i.v.m. het aantal gymzalen? Zorg dan dat de theorielessen van deze vakken niet in deze telgroep voorkomen! Dit zou namelijk betekenen dat ze meegeteld worden als lessen die in gymzalen moeten komen.

Had u nog geen telgroep waarin de praktijklessen geteld werden? Maak deze dan aan om te voorkomen dat er te veel lessen die dezelfde groep lokalen nodig hebben op hetzelfde moment geroosterd worden.

In ons voorbeeld wordt dat deze telgroep:

Het resultaat

Dit zou het resultaat kunnen zijn na het roosteren van de bsm-lessen en het plaatsen van lokalen op de bsm-lessen: