Skip to main content

Interview met twee middelbare scholieren in coronatijd - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Ervaringen van scholen - Zermelo Support

Interview met twee middelbare scholieren in coronatijd

Bij Zermelo krijgen we in deze crisistijd allerlei vragen over aanpassingen aan het rooster om afstandsonderwijs beter mogelijk te maken. Op ons platform voor onderwijs op afstand vindt u terug wat andere scholen zoal doen. Maar wat vinden de leerlingen er eigenlijk van? Wat merken zij van al die roosteraanpassingen? Hoe gaan ze om met tussenuren, hoe bevalt het leskrijgen op afstand? Leer je er eigenlijk wel iets van? En hoe zit het met toetsen? We vroegen het aan twee dochters van onze eigen Zermelomedewerkers, die er midden in zitten:

Sarah (vwo-4 op een mavo-havo-vwo school) en Sophie (mavo-2 op een vmbo basis-kader-TL school) volgen sinds 16 maart onderwijs op afstand.


Hoe ziet je lesdag eruit?

Sophie: Ik heb les van 9u00 tot uiterlijk 14u00 (8 lesuren van 30 minuten met twee pauzes van een half uur).

Sarah: Bij mij van 8u30 tot 16u00 en sinds deze week nog maar tot 14u40 (uiterlijk).


Wat is er veranderd aan het rooster?

Sophie: De lessen zijn korter, 30 minuten i.p.v. 50 minuten, en we beginnen om negen uur i.p.v. om half negen. Verder gaan alle lessen door, behalve mijn praktijksectororiëntatie (PSO) lessen.

Sarah: In eerste instantie niks, maar sinds deze week zijn de lessen verkort van 50 naar 40 minuten.


Heb je nu ook roosterwijzigingen?

Sophie: Nee, maar soms is de docent er niet en werken we gewoon aan het opgegeven huiswerk. Verder mag ik zelf ook een beetje met mijn lessen schuiven zo dat ik eerder uit ben.

Sarah: Geen wijzigingen, als de docent er niet is gaat de les gewoon niet door.


Heb je keuzelessen en gaan deze door?

Sophie: Mijn keuzelessen gaan gewoon door, maar zijn nu meer een huiswerkmoment geworden.

Sarah: Die heb ik niet.


En hoe zit het met praktijkvakken zoals techniek of LO?

Sophie: alleen PSO gaat niet door. We hebben al voor de crisis een extra praktijkvak gekozen en zouden dat nu tot het eind van het jaar gaan volgen, maar dat is nu vervallen. Bij techniek hebben we een verslag moeten maken over zonne-energie en bij LO hebben we een vrije opdracht gehad. Ook voor drama en beeldende vorming hebben we opdrachten gekregen, maar we krijgen geen les voor deze vakken.

Sarah: Ik heb alleen LO waarbij de docent via Instagram ‘challenges’ post en die moeten we dan nadoen, of onze eigen versie er van maken.


Hoe geven de docenten invulling aan de lessen?

Sophie: Het hangt van het vak af. Voor het ene vak hebben de docenten van dat vak gezamenlijk een filmpje met uitleg gemaakt en voor het andere vak geeft de docent live uitleg. Maar bij de meeste vakken moeten we vooral zelfstandig aan het werk. We kunnen de docent vragen stellen via Teams, op het geroosterde tijdstip, maar het kan eventueel ook buiten lestijd. Mijn mentor belt mij twee keer per week om te vragen hoe het gaat.

Sarah: Sommige docenten presenteren een powerpoint, anderen geven alleen aan welke opdrachten er gemaakt moeten worden. In principe zijn de docenten tijdens het lesuur online beschikbaar voor vragen. En er wordt veel meer gebruik gemaakt van de online lesstof die toch al aanwezig was bij de lesmethodes.


Hebben jullie ook proefwerken of andere toetsen?

Sophie: Via LessonUp, maar die toets telde uiteindelijk niet mee. Er was geen controle of ik niet stiekem in het boek zat te kijken of het aan iemand zou vragen. Maar ik heb het wel zelf gedaan (en had een 7,9!). Volgende week heb ik weer twee toetsen, één via de app bettermarks en hoe de andere gaat weet ik nog niet.

Sarah: Morgen mijn eerste: Ik moet deze schriftelijk maken en aan het eind een foto insturen. Tijdens de toets moet ik mijn bureau filmen (met geluid aan) om fraude te voorkomen. Bij een ander vak moeten we een andere app gebruiken om ons te filmen zo dat de docent kan controleren we niet frauderen. Ze zijn nog een beetje aan het zoeken wat wel en niet werkt. Ook komt er een toetsplan waarbij sommige toetsen worden samengevoegd of worden verschoven naar volgend jaar (aanpassing PTA)


Met welke software werken jullie nu op afstand?

Sophie: Met Microsoft Teams voor de lessen en met LessonUp en bettermarks voor toetsen.

Sarah: Microsoft Teams voor de lessen, maar docenten experimenteren zelf nog met andere apps zoals Zoom.


Zijn er nog ouderavonden geweest?

Sophie en Sarah: Ja, deze zijn omgezet naar telefonische afspraken: de docenten hebben de ouders zelf gebeld op het telefoonnummer dat bij de administratie bekend is.


Ben je sinds 16 maart nog op school geweest?

Sophie: Nee, we hadden alleen de mogelijkheid om ons kluisje leeg te halen en ik kon gewoon thuis blijven en hoefde niet naar school omdat mijn ouders beide een vitaal beroep hebben.

Sarah: Alleen om mijn kluis leeg te halen.


Zijn er wel andere leerlingen die nog op school komen?

Sophie: Eindexamenkandidaten gaan wel nog voor toetsen naar school.

Sarah: Vooralsnog niet, alleen voor het ophalen van (vergeten) spullen. Na 6 april [inmiddels meivakantie] moeten de examenleerlingen wellicht wel weer naar school voor toetsen, maar dat is nu nog niet concreet.


Wat mis je het meest?

Sophie: Mijn vrienden en de gezelligheid in de klas (en in de pauzes). Maar ook de (betere) uitleg in de klas dan nu op afstand.

Sarah: Mensen!


Heb je het idee dat je de afgelopen drie weken evenveel hebt geleerd als tijdens drie normale lesweken?

Sophie: Ik mis de uitleg in de klas best wel. Het kost me meer tijd om het te begrijpen, maar gelukkig kan ik thuis ook nog één en ander navragen. Voorlopig houd ik het nog goed bij.

Sarah: Het hangt een beetje van de docent en het vak af. In het algemeen gaat het nu prima, het is niet dat we alleen aan het herhalen zijn of zo. We gaan vooralsnog op hetzelfde tempo door met de stof.


Zouden ze volgend schooljaar niet af en toe weer een onderwijs op afstand dag moeten doen?

Sophie: Als we tropenrooster zouden hebben, of bij andere activiteiten zou dat best kunnen, maar langer dan een week is niet echt fijn. We weten nu in ieder geval hoe alles werkt.

Sarah: Af en toe kan dat wel, bijvoorbeeld bij sneeuw of bij zomerse temperaturen. Of als het regent…?