Skip to main content

Instellingen voor de Roosterplan Wizard - Artikelen / Roosteren / Roosterplan - Zermelo Support

Instellingen voor de Roosterplan Wizard

Het roosterplan is de basis voor het rooster van afdelingen waar leerlingen pakketten kiezen. Phoenix levert een roosterplan af. Dit roosterplan kan nu geoptimaliseerd worden terwijl er rekening gehouden wordt met alle reeds ingeroosterde lessen, ook die van andere afdelingen.

Instructievideo

U benadert het roosterplan via het menu Roosteren > Roosteren (Pro) > profiel Roosterplan.

Het roosterplan tonen

In het profiel Roosterplan wordt het roosterplan van een afdeling direct getoond als u op de afdeling klikt.

U kunt het roosterplan van een afdeling echter ook tonen onderdeel van een afdelingsbundel in een ander profiel (bijvoorbeeld het profiel Afdeling Pro). Heeft u een roosterprofiel met een afdelingsbundel dan toont u het roosterplan op de volgende manier:

 • Klik met de rechtermuisknop op de afdelingsbundelkop
 • Kies in het menu voor de optie Toon roosterplan.


Bij het optimaliseren van het roosterplan zijn botsingen met ingeroosterde lessen tijdelijk toegestaan. De automaat heeft hierdoor veel minder last van reeds ingeroosterde lessen. Door het aantal botsingen te minimaliseren krijgt u echter een roosterplan dat vrijwel direct kan worden ingeroosterd, zonder clusterlijnen te hoeven breken.Instellingen voor de Roosterplan Wizard

In het menu onder de rechtermuisknop bij het roosterplan zit de optie Roosterplan Wizard. Met deze optie kunt u automatisch een roosterplan genereren of het huidige roosterplan (bijvoorbeeld uit Phoenix) verbeteren.

Wanneer u deze optie selecteert, wordt de wizard gestart. U doorloopt vervolgens de volgende stappen:


 1. Kies of u het huidige roosterplan wilt herplaatsen of wilt verbeteren. 

  De keuze voor Herplaatsen of Verbeteren: 

  Herplaatsen:

  Als er nog ingeroosterde lessen zijn, of als er een roosterplan is dat net uit Phoenix komt, dan staan de lessen in het Roosterplan nog niet boven de gewenste roosterposities. Dan is het verstandig te kiezen voor Herplaatsen. De automaat gaat dan proberen alle lessen in het roosterplan te zetten BOVEN een gewenste positie, zodat u daarna het roosterplan in één keer kunt 'neerzetten' in het rooster.
  Verbeteren:
  Staan lessen reeds op redelijke posities in het roosterplan dan is verbeteren aan te bevelen.

 2. In de tweede stap, de roosterbreedte, kunnen we aangeven op welke roosterbreedte we het roosterplan wensen te verbeteren.

  De roosterbreedte is het aantal gebruikte posities in het roosterplan. Dat kan nooit minder zijn dan het aantal uren van de leerling met het grootste aantal uren, als tenminste alle lessen in het roosterplan of het rooster staan. Maar wanneer de huidige roosterbreedte, die bijvoorbeeld uit Phoenix komt, het toe laat, zou u hier ook voor een "slechtere" roosterbreedte kunnen kiezen. Het volledige roosterplan wordt dan weliswaar over meerdere posities, quarp, uitgesmeerd, maar omdat er bij de optimalisatie volledig rekening gehouden wordt met alle randvoorwaarden in uw rooster worden eventueel verknipte clusters op randuren gezet. 

  Hoe zwaar het roosterbreedte-aspect moet wegen stelt u daaronder in. De automaat moet immers rekening houden met alle randvoorwaarden van uw rooster en tevens proberen het op zo min mogelijk posities te plaatsen. U heeft hier de keuze uit vier verschillende gradaties.


 3. Op het derde tabblad kunt u de weging van de indirecte blokkades instellen. Op basis van de reeds ingeroosterde lessen kunnen er namelijk al indirecte blokkades zijn bepaald.

 4. In stap 4 worden de voorkeursposities getoond. Afhankelijk van reeds ingeroosterde lessen en de strafpunten op de positielijst bij Leerlingen Uitgebreid bij de gekozen afdeling(en) wordt een volgorde bepaald van de meest gewenste naar de meest ongewenste roosterpositie. Posities waarop al lessen ingeroosterd staan zijn het meest gewenst voor de overige lessen in het roosterplan. Geblokkeerde posities bij leerlingen zijn juist zeer ongewenst.
 5. Als laatste maakt u een keuze voor een automaat. Afhankelijk van de keuze in de eerste stap worden op het laatste tabblad diverse automaten getoond. 
 6. Klik op de knop start automaat.

Nadat we de automaat afsluiten, keren we terug in het roosterscherm. U ziet nu op de afdelingsbundel het roosterplan na verbetering. Er is geen enkele les extra ingeroosterd, maar na de roosterplan-verbetering staan de lessen wel op betere quarps geplaatst zodat het inroosteren, zonder de quarps te breken, een stuk gemakkelijker zal gaan.

 

Bij het optimaliseren van het roosterplan zijn botsingen met ingeroosterde lessen tijdelijk toegestaan. De automaat heeft hierdoor veel minder last van reeds ingeroosterde lessen. Door het aantal botsingen te minimaliseren krijgt u echter een roosterplan dat vrijwel direct kan worden ingeroosterd, zonder clusterlijnen te hoeven breken.

Bij het verbeteren van het roosterplan wordt, in tegenstelling tot de roosterplan optimalisatie binnen Phoenix, ook rekening gehouden met strafpunten uit telgroepen en strafpunten van onderwijskundige aard.  

Een aantal randvoorwaarden bij docenten, zoals bijvoorbeeld wisselvoorwaarden, kunnen niet worden meegenomen in de roosterplanoptimalisatie.

Het roosterplan inroosteren

Als u een automaat kiest die lessen plaatst met het behoud van clusterlijnen, dan zal deze het roosterplan als basis nemen.

Wanneer u het roosterplan in één keer in wilt roosteren kunt u gebruik maken van de optie Neerzetten in rooster. U vindt deze optie door met de rechtermuisknop te klikken op de kop van het roosterplan.