Skip to main content

Hoe kan ik ons segmentenrooster kopiëren naar volgende weken? - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / FAQ - Zermelo Support

Hoe kan ik ons segmentenrooster kopiëren naar volgende weken?

Wanneer u een segmentenrooster heeft gemaakt, heeft u dat waarschijnlijk in een afgeknipt bestand gedaan. Dat bestand kan uit meerdere weken bestaan. Mogelijk wordt de periode waarin met segmenten wordt gewerkt verlengd.  U wilt graag met dezelfde segmentenverdeling werken, dus zowel de indeling van de leerlingen als de verdeling van de segmenten over de dagen/dagdelen. We leggen u in dit artikel graag uit hoe u dit kunt regelen.

Situatie 1: Afgeknipt bestand voor 2 weken zonder dagroosterwijzigingen

We gaan er in deze situatie van uit dat u een afgeknipt roosterbestand heeft voor 2 weken, met segmentenverdeling. U heeft dus nog geen dagroosterwijzigingen verwerkt (het rooster is dus gelijk aan het basisrooster).

In het schooljaaroverzicht ziet het weekbestand er zo uit:De verdeling over tijdvakken/dagen kan er zo uitzien:


De school heeft besloten dat de periode wordt verlengt tot aan de meivakantie. U doet het volgende:

 1. Ga in het weekbestand naar Beheer > Jaarplanner
 2. Selecteer het 1e tijdvak (linksbovenin)
 3. Selecteer de (oneven) extra weken waarmee u uw bestand wilt verlengen

 4. Selecteer het 2e tijdvak
 5. Selecteer de (even) weken waarmee u uw bestand wilt verlengen
 6. Klik op
 7. het roosterbestand ziet er nu zo uit:


 8. Ga naar Roosteren > Segmenten
 9. De verdeling over tijdvakken/dagen ziet er nu als volgt uit:


U heeft nu hetzelfde rooster met dezelfde segmentenverdeling. Dat betekent dat er voor leerlingen en docenten niets veranderd is!

Zoals u kunt zien in het overzicht, komen de weken nu dubbel voor: in het oorspronkelijk basisrooster én in het verlengde segmentenrooster. U  kunt de weken in het basisrooster via de jaarplanner deselecteren:
Situatie 2: Afgeknipt weekbestand met dagroosterwijzigingen

Het kan ook zo zijn dat u nog maar 1 week over heeft, waarin u het segmentenrooster had gemaakt. In dat dagroosterbestand heeft u ook al wijzigingen in het dagrooster doorgevoerd.

In deze situatie doet u het volgende:

 1.  Knip van het basisrooster de periode af waarin u de segmentenverdeling wilt importeren

 2. Ga naar Beheer > Jaarplanner
 3. Maak weer het aantal tijdvakken aan voor de segmenten
 4. Zorg ervoor dat de juiste weken per tijdvak zijn geselecteerd.
  Bijvoorbeeld tv1:

  En voor tv2:

 5. Ga  naar Roosteren > Segmenten
 6. Maak weer het aantal segmenten aan dat u had in de voorgaande periode, bijvoorbeeld A en B:

 7. Maak weer dezelfde verdeling over tijdvakken/dagen, bijvoorbeeld:


Nu gaat u dezelfde leerlingindeling voor de segmenten importeren uit het voorgaande roosterbestand, zodat de leerlingen exact hetzelfde verdeeld zijn als de voorgaande periode. De verdeling wordt opgeslagen in het leerlingedomein.

 1. Ga in het nieuwe roosterbestand naar Projectbeheer > Domeinen > Leerlingdomein
 2. Zorg ervoor dat de kolommen #Partitie en #Partitiesamen worden weergegeven

 3. Klik in het menu Transport op Synchroniseer met UDMZ
 4. Wijs het bestand aan waarin u de afgelopen periode het segmentenrooster heeft gebruikt
 5. Klik op <Openen>
 6. Klik op <OK>
 7. Wijs de kolom aan met het leerlingnummer:

 8. Klik in de bovenste rij op #Partitie
 9. Klik op de bijbehorende kolom

 10. herhaal dit voor het label #PartitieSamen

 11. Klik op <OK>
 12. Klik nogmaals op <OK>
 13. U heeft nu de segmentenverdeling voor alle leerlingen geïmporteerd

U kunt nu de komende weken het basisrooster publiceren en weken afknippen voor het dagrooster.