Skip to main content

Het lock-bestand en netwerkschijven - Artikelen / Systeem- en applicatiebeheer - Zermelo Support

Het lock-bestand en netwerkschijven

Soms horen we dat er problemen zijn rondom het vasthouden van lock-bestanden op de netwerkschijf. We geven u hierin advies.

Systematiek van de lock-bestanden:

Als twee roostermakers in een project werken, wordt op het moment dat de eerste roostermaker een rooster opent, een lock-bestand aangemaakt. Bij het sluiten van het rooster of het project, wordt het lock-bestand verwijderd, waarna een tweede roostermaker het bestand kan openen. Op deze manier wordt voorkomen dat twee mensen tegelijkertijd in het bestand werken, maar vooral ook dat gegevens verloren gaan doordat een tweede persoon de opslag van persoon één overschrijft. Het is dus heel belangrijk dat die goed wordt ingericht.

Adviezen voor de netwerkbeheerder: