Skip to main content

Externe artikelen over hybride onderwijs - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Hybride onderwijs op/met afstand - Zermelo Support

Externe artikelen over hybride onderwijs

Welke richtlijnen zijn er momenteel vanuit de VO raad en andere platforms? Wat zijn de oplossingen die andere scholen hebben bedacht voor het faciliteren van onderwijs met afstand. Hieronder vindt u een aantal relevante externe artikelen.Protocol heropenen vo-scholen

VO-raad: voorlopig protocol

Overzicht met het recent gepubliceerde protocol dat kan helpen het onderwijs in te richten op de anderhalvemeter-samenleving, een Q&A en het servicedocument van het Ministerie van OCW.

Bekijk de websiteBeroepsonderwijs

Praktische tips van de VMBO platformsGoede voorbeelden

Prikbord VO-raad

De VO-raad heeft een aantal initatieven en goede voorbeelden van scholen en samenwerkingsverbanden verzameld.

Bekijk de website


Communicatie

Een goede omschakeling staat of valt met communicatie. Hoe zorg je voor duidelijkheid aan leerlingen en docenten waar ze wanneer moeten zijn? Ter inspiratie vindt u hier voorbeelden van verschillende  scholen.

Berichten aan leerlingen en ouders/verzorgers (KWC Culemborg)

Berichten aan leerlingen en ouders/verzorgers (De Ring van Putten)

Instructievideo "hybride onderwijs" Griftland College