Skip to main content

Ervaringen van scholen - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Ervaringen van scholen - Zermelo Support

Ervaringen van scholen

Leerpark Presikhaaf (Arnhem)

Het Leerpark Presikhaaf heeft met Zermelo een afgeslankt rooster gemaakt, om zo onderwijs op afstand mogelijk te maken. Docenten en leerlingen treffen elkaar volgens dit rooster online op TEAMS. Op de elo (Magister) kunnen leerlingen alle leermiddelen en het huiswerk vinden. Daarnaast maken docenten ook gebruik van Lesson up.


Merlet College (Cuijk)

De docenten hadden aanvankelijk de wens om dezelfde hoeveelheid contacttijd in het rooster te laten staan. De leerlingen werden daarmee overvraagd en kregen te lange dagen.

We werken nu met een rooster met daarin twee derde van de lessentabel en contactmomenten van 30 minuten in plaats van 50 minuten. Dit hebben we in onze elo (Magister) geplaatst. Tussen twee lessen zit een pauze van 10 minuten.

De docenten kiezen zelf het digitale platform dat ze gebruiken in hun lessen. Per dag beschikken de mentor en de klas over een coachingsmoment. De vakken die geen lessen hebben, zoals het vak muziek, werken met weekopdrachten.


Het Rhedens (Rozendaal)

Op Het Rhedens is op de locatie Rozendaal (havo, atheneum, gymnasium) het rooster zo ingericht dat we alle basislessen online geven behalve bij lo. De leerlingen werken vooral in de Google Classroom omgeving, hebben contact vaak via Google Meet en via Magister.

Er zijn 4 lessen van 1 uur per dag, met een half uur pauze tussendoor.  We hebben in korte tijd een nieuw rooster gemaakt met daarin alleen voorwaarden voor leerlingen en docenten. In dit nieuwe rooster is de werkdruk voor leerlingen goed verdeeld, is het duidelijk wanneer ze moeten werken én houden ze contact met hun docenten.


Thomas a Kempis College (Arhnem)

In ons nieuwe rooster wordt iedere week een vak één uur parallel aangeboden voor de hele afdeling, met soms wel vier vakdocenten. Hierdoor voorkomen we ook lesuitval bij een zieke docent. 

We werken met Microsoft Teams, en dat bevalt heel goed. De absentiecontrole houden we gewoon bij in de leerlingadministratie. Onze leerlingen vragen zelfs of ze naar het toilet mogen! 


2College, Durendael (Oisterwijk)

Wij geven les op afstand met behulp van Microsoft Teams. We hebben een aangepast, afgeslankt rooster gemaakt waarbij de lessen zoveel mogelijk in de ochtend plaatsvinden. Daarvoor is de lessentabel aangepast en is er een andere inrichting van de randvoorwaarden gemaakt.

Alle leerlingen uit de reguliere groepen krijgen online les van hun docent en hebben vervolgens tijd om hun huiswerk te maken. Via Magister kunnen de leerlingen hun huiswerk bekijken.


Ichthus College (Veenendaal)

Op het Ichthus College werken wij met het normale basisrooster, alleen de LO- en KWT-lessen zijn uit het rooster gehaald. De lessen worden op afstand gegeven via de videoconference app Zoom, dit werkt goed, daarnaast delen docenten lesmateriaal via It’s Learning. Vanaf het moment van sluiten van de school zijn de docenten op deze basis gaan werken wat ertoe leidde dat zij elkaar konden helpen in de opstart en het eigen maken van deze wijze van lesgeven.

Sinds maandag 30 maart werken wij met een verkorte lestijden van 35 minuten, normaal gesproken hanteren wij lesuren van 45 minuten. In het verkorte lesrooster hebben wij een ochtendpauze van 25 minuten en een lunchpauze van 45 minuten ingebouwd, op deze wijze sluiten de les- en pauzetijden beter aan bij het ritme van thuis. 


Willibrord Gymnasium (Deurne)

Op het Willibrord Gymnasium bieden we voor iedere afdeling één uur les per vak aan (behalve de kernvakken, die worden twee uur in de week gegeven). De lessen vinden plaats via Microsoft Teams. Ze hebben de vorm van een ‘hoorcollege’ of een vragenuurtje. Alle leerlingen van de afdeling volgen tegelijkertijd dezelfde les. Vragen kunnen ze via de chat stellen en worden door de docent mondeling beantwoord.


We hebben zelf een tool ontwikkeld waarmee voor iedere les in Somtoday automatisch een vergadering in Microsoft Teams wordt aangemaakt. De link naar deze vergadering wordt automatisch weggeschreven naar de persoonlijke agenda van de docent; leerlingen loggen ’s ochtends in op Teams waar ze de voor hen relevante links op een rijtje zien staan.


Naast de online lessen hebben leerlingen voor ieder vak een weektaak. Deze bestaat uit inleveropdrachten die door de eigen vakdocent of door de docent die de lessen verzorgt, worden nagekeken. In Somtoday wordt in het toetsdossier verwerkt of leerlingen de inleveropdrachten hebben ingeleverd. Mentoren hebben iedere week met hun leerlingen contact om te informeren hoe het gaat en om de voortgang in de gaten te houden.