Skip to main content

Een gedeelte van de lessen online, een gedeelte fysiek - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Hybride onderwijs op/met afstand - Zermelo Support

Een gedeelte van de lessen online, een gedeelte fysiek

Naast het werken met Segmenten, waarbij de leerlingen worden opgedeeld in een online en een "op school" groep, kunt u er ook voor kiezen om lessen op "online" te zetten. Alle leerlingen volgen deze les dan online. U kunt op deze manier de drukte op school,  in bijvoorbeeld de gangen en de aula, sterk verminderen. Het aantal leerlingen in de les is hetzelfde als in een volledig fysiek rooster.


U ziet hieronder een voorbeeldrooster. Op maandag is de onderbouw in de ochtend online en sluiten ze de dag af met een aantal lessen fysiek op school. Voor de bovenbouw geldt dat ze in de ochtend starten met lessen op school en in de middag online worden verwacht. Het vijfde uur blijft leeggeroosterd voor het van en naar huis fietsen.


Hoe verwerkt u dit in Zermelo?


Lessen altijd online maken

Geef van de lessen die online gaan plaatsvinden aan dat ze "Altijd online" moeten zijn. 

Dit kan in Groepen en Lessen:

Of bij de Segmenten:


Telgroepen aanmaken

U zult moeten sturen op de online lessen en op de fysieke lessen van de bovenbouw en van de onderbouw.

U zult dus 4 telgroepen moeten aanmaken.

  1. Bovenbouwlessen online
  2. Bovenbouwlessen fysiek
  3. Onderbouwlessen online
  4. Onderbouwlessen fysiek

Gebruik hiervoor de in het filter:


Bij elk van de telgroepen geeft u strafpunten op de roosterposities waar deze lessen niet mogen komen:


Bij de leerlingen geeft u aan dat het 5e uur geblokkeerd is en dat er 5 tussenuren zijn toegestaan.

Na het optimaliseren van het rooster kunt u het volgende krijgen.


Om een correct rooster te krijgen moet u goed kijken hoeveel lessen er fysiek ingeroosterd zouden kunnen worden en hoeveel online. Door de vijf afgedwongen vrije uren, is het ook waarschijnlijk nodig om het aantal te roosteren lessen te verminderen, er is immers minder plek.Aanvullende tip

Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld van iedere lesgroep 1 les aan te wijzen als een online les en deze bijvoorbeeld allemaal op de eerste 3 uren van de dagen te roosteren. 

Als dat eenmaal gerealiseerd is haalt u de eigenschap online weer weg ?!

Het rooster is weer gewoon zoals het was, maar u hebt nu een mogelijkheid om eenvoudig terug te kunnen schakelen naar online lessen door de eigenschap er weer neer te zetten, mocht de realiteit daarom vragen.

U heeft nu in ieder geval geregeld dat iedere docent al zijn leerlingen in ieder geval altijd 1 keer in de week allemaal tegelijk online bij de les heeft.