Skip to main content

Aanpassen docentafkorting - Artikelen / Systeem- en applicatiebeheer - Zermelo Support

Aanpassen docentafkorting

Het kan voorkomen dat u de inlogcode van de docent (docentafkorting) wilt wijzigen. Dit kan zijn doordat u een nieuw benoemde docent een tijdelijke code hebt gegeven die nu aangepast moet worden.

Stap 1: Aanpassen in portal

Als u beheerdersrechten in het Zermelo Portal hebt, kunt u de gebruikers bewerken via menu Beheer > Gebruikers.

Selecteer de docent die u wilt hernoemen en klik op de knop Hernoemen, bijvoorbeeld docent aaa in onderstaande afbeelding.

U voert nu de nieuwe code in, bijvoorbeeld adr.

In het Zermelo Portal is deze docent nu overal hernoemd. Het is verstandig om nu een keer de grote verversknop rechtsbovenaan te klikken.


Stap 2: Aanpassen in de Desktop


In het dashboard van de Desktop ziet u nu een wijziging bij de categorie Docenten. Verwerk deze nu niet op de gebruikelijke manier. In dat geval zou de docent met oude code verwijderd worden en wordt er een nieuwe docent aangemaakt met de aangepaste code. 

Door onderstaande stappen te volgen, gaat u de docent in de Desktop hernoemen, zodat alle roosterinformatie behouden blijft.

  • Ga naar menu Projectbeheer > Domeinen en kies voor Docent.
  • Selecteer de gewenste docent door een vinkje te zetten in de tweede kolom
  • Kies nu menu Bewerken > Wijzig of druk op sneltoets <W>. Wijzig in de bovenste regel de code in de aangepaste code en sluit af door op <OK> te klikken.

Sluit het domeinenscherm. U komt terug in het hoofdscherm van de Zermelo Desktop. In het dashboard zult u zien dat de wijziging in de categorie Docenten nu verdwenen is: de gegevens tussen Portal en Desktop komen weer overeen!