Skip to main content

Desktop project opslaan in het Zermelo Portal

Basisrooster

Inleiding

Vanaf schooljaar '21-'22 is het mogelijk om uw roosterproject op te slaan in uw portal. Dit betekent dat uw roosterbestanden (de udmz-bestanden) niet meer lokaal op uw computer of netwerkschijf staan opgeslagen, maar veilig worden beheerd in uw portal. Alle gebruikers met de juiste rechten kunnen zo vanaf elke computer werken aan het rooster.

'21-'22 overgangsjaar

In schooljaar '21-'22 kunt u kiezen of u uw bestand lokaal wilt opslaan of in het portal. Vanaf schooljaar '22-'23 slaat u uw roosterproject op in uw portal. Schooljaren '20-'21 en eerder slaat u lokaal op.

lokaal2.png online.png

Lokaal desktopproject online opslaan

Uw roosterproject voor schooljaar '21-'22 of eerder wordt standaard lokaal opgeslagen. Voor schooljaar '21-'22 heeft u de keuze om uw roosterbestand online op te slaan. U maakt uw (lokale) desktopproject aan zoals u andere jaren gewend was en opent de desktop. Rechtsbovenin kunt u zien dat uw bestand lokaal is opgeslagen. Lokaal.png

Als u uw roosterbestand online wilt opslaan klikt u op de oranje floppy <Lokaal> en vervolgens op <Bestanden overzetten>.

Overstappen op online is eenmalig en met iedereen tegelijk

Overstappen naar het online opslaan van uw roosterproject doet u slechts één keer en met alle roostermakers tegelijk! Alle roostermakers dienen met versie 21.05 van de software of hoger te werken. Als één van de roostermakers na het migreren toch kiest voor lokaal project openen zal deze in een offline-modus werken en dus geen verbinding meer hebben met het portalproject.

Als u in het portal meerdere roosterprojecten heeft van meerdere scholen, dan kunt u wel besluiten om voor roosterproject A van school A lokaal te werken en om voor roosterproject B van school B het project online op te slaan. Alle roostermakers van school B moeten dan tegelijkertijd overstappen op online opslaan.

Prullenbak is verdwenen

Met het online opslaan van uw bestanden heeft u geen beschikking meer over uw prullenbak. Als u een roosterbestand weggooit bent u dit bestand ook echt kwijt.

Wat is er nog wel lokaal opgeslagen?

dialoogprofielen.png

Uw back-ups en profielen worden nog lokaal opgeslagen. Dit betekent dat u uw back-ups en profielen op de gebruikelijke manier kunt terugzetten en inlezen. Houdt u er rekening mee dat deze bestanden dus anders zijn als u op een andere computer gaat werken.

Udmz bestanden

De verschillende roosterbestanden en hun versies worden dus online opgeslagen. Wellicht maakte u in de desktop weleens gebruik van de optie <Bestandslocatie openen> Dat kan nog steeds, echter is niet alles meer lokaal beschikbaar. De verschillende roosterbestanden staat nu immers online. Via versiebeheer kunt u echter gewoon een versie selecteren en via de knop exporteren:

2022-01-28-15_20_23-Versies-beheren.png

Toetsen importeren

Toetsen-importeren.png

U kunt nog altijd toetsen uit bestand 1 importeren in bestand 2. U moet hiervoor echter een bestand kiezen en aangezien uw bestanden momenteel online opgeslagen worden kunt u hier niet bij. Als u toetsen wilt importeren in een ander bestand maakt u eerst een export van het bestand waar de juiste toetsen in staan. Dit doet u bij Projectbeheer > Versiebeheer > Exporteren. Vervolgens kunt u bij Importeren > Toetsen en Mondelingen dit bestand importeren.

Management-onderdelen verplaatst

De onderdelen die u in de desktop onder Management gewend was te vinden zijn verplaatst naar het portal. In de desktop kunt u nog naar Diagrammen en Status. De overige onderdelen kunt u in het portal vinden onder Management.

Roostermaker moet schoolfunctie Roostermaker hebben van het juiste roosterproject

Om een online desktopproject te kunnen openen moet u de schoolfunctie Roostermaker van het project wat u wilt openen hebben om dit project te kunnen openen.

Gepubliceeerd: 26/04/2021