Skip to main content

Zermelo Release 23.02

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe) | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

Release 23.02.3 (23-02-2023)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [Afwezigheden] Invoeren van afwezigheid bij dag met toets geeft geen foutmelding meer

Release 23.02.2 (20-02-2023)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [Webapp] De melding voor inschrijfkaders is weer volledig zichtbaar 

Release 23.02.1 (16-02-2023)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [Geplande groepen] Het scherm voor bulkwijziging functioneert weer

Release 23.02.0 (14-02-2023)

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden om lesuren in het portal te gebruiken verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

Verbeteringen

 • [Dagroosteren] Dagrooster: optie 0 > Extra > Tijdrastervarianten krijgt nieuwe editor
 • [Dagroosteren] Toetsrooster: kolom 'trv' krijgt nieuwe editor voor toewijzen lestijdvarianten aan toets
 • [Roostervoorbereiding] Dashboard controle op wijzigingen Lesuren en lesweken
 • [Roostervoorbereiding] Meldingen in desktop bij lesuren van 1 minuut

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Indelen: verbetering bij berekening van strafpunten bij stapellessen
 • [Automatisch roosteren] Roosterplan: crash opgelost bij optimaliseren van een bepaalde afdeling
 • [Indelen] Phoenix: bij vak wel/niet 'meeclusteren' wordt informatie nu juist ververst
 • [Zermelo Desktop] Totaaloverzicht strafpunten: indeelstrafpunten van maatwerklessen telden onterecht mee als afdeling op 'fixeer/negeer' stond
 • [Zermelo Online] Afwezigheden: verschil kon blijven, ook na downloaden afwezigheden alle dagen


Releasenotes portal

Verbetering:

 • [Management] Management: tooltips kolommenheaders verduidelijkt

Opgeloste problemen:

 • [Formatie] Inzet nevenvestiging: berekening max. les nu correct bij inzet naar nevenproject
 • [Importeren] Ouders: "Gegevensprobleem" opgelost bij Somtoday-import
 • [Management] Lesstatistiek: afwezigheden - de totaalregel bevatte onterecht geen info op lesgroepniveau
 • [mijn rooster] Roosteroverzicht docenten: opmerking roostermaker ook zichtbaar in rooster