Skip to main content

Zermelo Release 22.10

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe) | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

Release 22.10.4 (17-11-2022)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [Afspraken] Filter op groepen werkt weer goed

Release 22.10.3 (14-11-2022)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [AFAS-koppeling] Aanvullen vanuit personeelsadminstratie levert geen foutmelding meer op

Release 22.10.2 (01-11-2022)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [Rechten] 2FA uitschakelen was onterecht mogelijk via endpoint users
 • [AFAS koppeling] De koppeling voor vorig en volgend jaar wordt nu op het juiste moment beschikbaar gemaakt
 • [AFAS koppeling] In het Logboek verschijnt nu  een melding over 'ontbrekende' Kostenplaatsen in Zermelo
 • [AFAS koppeling] De connector voor kostenplaatsen is aangepast naar V2 
 • [Afwezigheden] Afwezigheden in het portal houden nu rekening met de tijdzone die is ingesteld op de computer

Release 22.10.1 (25-10-2022)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [Formatie-inzicht] Het tabblad 'Overzicht instellingen' is bereikbaar
 • [Examenvakken] Scherm is weer bewerkbaar

Release 22.10.0 (18-10-2022)

Vanaf nu is de AFAS-koppeling voor alle klanten beschikbaar! In deze versie vindt u ook nieuwe bovenschoolse formatie-overzichten. Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

Verbetering:

 • [Beheer] Mogelijkheid tot deactiveren desktop vanuit scherm 'Fout met licentie' toegevoegd

Opgeloste problemen:

 • [Afwezigheden] Afwezigheid op tussenuren en randuren is verbeterd
 • [Afwezigheden] 'Planning overnemen' in dagrooster neemt afwezigheden ook weer over als deze niet op de hele dag staan
 • [Roosteren met beperk wijzigingen] Met nieuwe automaten werkt dit nu sneller

Releasenotes portal

Verbeteringen:

 • [Afspraakdeelnames] Camera-icoontje is toegevoegd bij Weekoverzicht en Leerlingdeelname
 • [Algemeen] Wissen filters toegevoegd onder rechtermuisknop portal schermen
 • [Gebruikers] De kolom 'login' kan in bulk worden bewerkt
 • [Inschrijfprocedure] 'Omschrijving voor alle betrokkenen' hernoemd naar 'Omschrijving'
 • [Koppelingen] Het is nu mogelijk om via twee knoppen een gebruiker en een token voor Magister aan te maken
 • [Leerlingdeelname] Kolom 'K' (keuzeles) is toegevoegd
 • [Management] Inzetbalans: kolom 'opmerking' toegevoegd
 • [Management] Menu Inzetbalans hernoemd naar Formatie-inzicht
 • [Mijn rooster] Les met 2 docenten - Docent kan in zijn rooster zien of collega online is
 • [Ouderavond] In menu's wordt nu gesorteerd op naam van de ouderavond
 • [Roosteroverzichten] Betere weergave voor meerdere gelijktijdige afspraken
 • [Roosteroverzichten] Verbetering bij online lessen

Opgeloste problemen:

 • [Afspraken] 'Gegevensprobleem' opgelost bij benaderen vanuit lesstatistiek als teamleider
 • [Afwezigheden (details)] Weekbereik filtert nu correct op precies één week
 • [Formatie] Handmatige waarde inzet lessen wordt nu correct meegenomen naar Totaal
 • [Geplande groepen] 'Onverwachte fout' opgelost na filteren op lessentabel
 • [Inschrijfprocedure] Mentor mag weer inschrijven bij SWT-uren
 • [Prognoses] 'Onverwachte fout' opgelost bij plaatsen van instroomleerlingen
 • [Sectieverdeling] Docent met bevoegdheid na 1-10 wordt nu wel getoond bij filteren op sectie
 • [Weekoverzicht] Pop-upscherm toont nu ook opmerking Roostermaker