Skip to main content

Zermelo Release 22.08

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe) | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

portal  Release 22.08.3 (29-08-2022)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen

 • [Personeel] Onverwachte fout verholpen bij importeren contracten

portal  Release 22.08.2 (24-08-2022)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen

 • [Koppelingen]  Foutmelding opgelost die plaatsvond bij meerdere scholen met hetzelfde BRIN-nummer
 • [Gebruikers]  Hernoemen van gebruikers met code van meer dan 15 tekens weer mogelijk 
 • [Roosterprojecten] Eerste project van een school toevoegen weer mogelijk

portal  Release 22.08.1 (16-08-2022)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen

 • [API]  Verbetering bij rechten voor ouderavondgesprekken

Release 22.08.0 (09-08-2022)

In deze versie vindt u een update van het dagrooster voor studiewerktijdlessen en kunt u vanaf nu de afwezigheden in het portal ook gebruiken als een werknemer Persoonlijk Budget wil opnemen als verlof.  Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

Verbeteringen:

 • [Indelen] Phoenix maximaal klassikaal: Icoontje toegevoegd bij "Fixeer ongeschikte"
 • [Indelen] Phoenix: icoontje toegevoegd bij "Docent- en indeelvergelijk"
 • [Indelen] Voorinschrijvingen hoofdscherm, naast leerlingnummer ook naam van de leerling in beeld
 • [Ouderavonden] Ouderavond - scherm Blokkades: ouders staan nu gesorteerd op achternaam
 • [Zermelo Desktop] Totaalcontrole: dit scherm is vanaf nu niet meer beschikbaar

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Automatisch roosteren: knop was soms onterecht actief
 • [Automatisch roosteren] Roosteren: profiel openen terwijl Atlas-modus al aanstaat gaf de eerste keer onterecht geen Atlas-scherm
 • [Indelen] Phoenix zorgt dat gelijktijdigheden die via combinatieblokken binnenkomen ook echt disjunct worden
 • [Zermelo Desktop] Afwezigheden: scherm 'Activiteit- en afwezigheidscodes" is hernoemd naar "Activiteitcodes" vanaf schooljaar 2022-2023
 • [Zermelo Desktop] Als lokaalnaam [.] bevat geeft de desktop een waarschuwing
 • [Zermelo Desktop] Archief: sorteren op naam van bestand is verbeterd
 • [Zermelo Online] Lesconnector: crash opgelost bij navigeren naar 'Loze lessen'

Releasenotes portal

Verbeteringen:

 • [Beheer]: Status "mag inloggen" toegevoegd aan Gebruikers
 • [Beheer]: Projectinstellingen onderverdeeld in categorieën
 • [Beheer]: Nieuwe schoolfunctie Personeelsadministratie
 • [Formatie]: Nieuwe salaristabellen toegevoegd conform cao 2022-2023
 • [Personeel]: Diverse aanpassingen bij  wizard toevoegen nieuwe werknemer
 • [Personeel]: Kolom Personeelsnummer toegevoegd bij Eigenschappen
 • [Personeel]: Paneel Logboek toegevoegd aan diverse schermen (standaard verborgen)
 • [Personeel]: Roosterwensen: kolom 'Naam' toegevoegd (standaard verborgen) 
 • [Personeel]: Roosterwensen: tooltip kolom opmerkingen breder/leesbaarder gemaakt 
 • [Personeel]: Takenverdeling: Extra kolom met taakomschrijving toegevoegd (standaard verborgen)

Opgelost probleem:

 • [Afwezigheden] Afwezigheden: bij toets werden onterecht meerdere afwezigheden aangemaakt