Skip to main content

Zermelo Release 22.06

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe) | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

portal  Release 22.06.2 (27-07-2022)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen

 • [Gebruikers]  Gebruiker kan nu hernoemd worden als mededelingen gelezen zijn
 • [Gebruikers]  Gebruiker kan nu hernoemd worden als  diegene de desktop in gebruik heeft
 • [API]  Werknemer en leerling mogen niet meer gegevens over elkaar opvragen als ze alleen in een ander schooljaar gerelateerd zijn
 • [API] Leerling kan niet meer roosters van verantwoordelijke docent opvragen voor schooljaren waarin de instelling uit staat

desktop  Release 22.06.1 (20-06-2022)

Releasenotes desktop

Opgeloste problemen

 • [Afwezigheden] In 2021-2022 wordt een les met code "Afw" niet meer automatisch gefixeerd

portal  Release 22.06.1 (16-06-2022)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen

 • [Geplande groepen]  Foutmelding bij 'verwacht aantal leerlingen' op handmatig zonder ingevulde waarde is opgelost
 • [Mededelingen] Mededelingen zijn alleen zichtbaar op bepaalde dagen, niet op tijden

Release 22.06.0 (14-06-2022)

We presenteren u de Zermelo Release 22.06. In deze versie vindt u twee nieuwe mogelijkheden voor volgend schooljaar: studiewerktijd-uren inroosteren en docenten afwezig melden in het portal.

Releasenotes desktop

Verbeteringen

 • [Automatisch roosteren] Groepen en lessen: les met gewenst aantal posities 0 wordt nu duidelijker weergeven
 • [Toetsrooster] Mondelingen: er is een kolom lesgroep toegevoegd

Opgeloste problemen

 • [Automatisch roosteren] Roosterautomaat crash opgelost bij uitzonderlijke blokken/quarp structuur
 • [Handmatig Roosteren] Lokaal handmatig: Selector opent weer direct op tabblad Lokaal
 • [Indelen] Lesgroepindelingen Perspectief Overzicht: bij een maatwerkleerling leidt links klikken nu tot een aanmelding i.p.v. een indeling net als bij Perspectief Individueel
 • [Management] Diagrammen: knop toegevoegd om horizontaal te kunnen sorteren
 • [Toetsrooster] Toetsrooster: knoppen konden verdwijnen in scherm Groepen en vakken

Releasenotes portal

Verbeteringen

 • [Leerlingen] Groepsindeling: kolom 'geslacht' wordt getoond in scherm Stamklassen tbv stamklasindeling (staat standaard verborgen)
 • [Portalinterface] Portalinterface: Tekst op de SSO Login Button gecentreerd

Opgeloste problemen

 • [Formatie] Formatiekaart afdrukken als teamleider geeft niet langer een toegestane handeling
 • [Formatie] Geplande groepen: Handmatig opgegeven leerlingaantal bij Onderwijs> Afdelingen leidt nu tot correcte berekening bij 'pakket + afd%'
 • [Roosterweergave] Roosteroverzicht: Roosters van Groepen worden getoond