Skip to main content

Zermelo Release 22.05

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe) | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

Release 22.05.0 (10-05-2022)

Releasenotes desktop

Verbeteringen

 • [Indelen] Phoenix en Groepen en lessen: Tooltips aangepast en melding toegevoegd in de situatie dat een vak beter pseudo-klassikaal gemaakt kan worden
 • [Zermelo Online] Stamklas en mentorgroep: nieuwe upload van groepsindelingen
 • [Zermelo Online] Stamklas en mentorgroep: waarschuwingen toegevoegd voor bijzonderheden

Opgeloste problemen

 • [Automatisch roosteren] Automatisch roosteren: automaat start niet zonder dat er lessen zijn geselecteerd
 • [Automatisch roosteren] Lokalen: melding toegevoegd bij lessen met meer lokalen dan het verwacht aantal lokalen
 • [Dagroosteren] Thuismelden: nog niet verwerkte thuismeldingen worden getoond voor publiceren of afsluiten dagrooster
 • [Indelen] Phoenix: Maximaal klassikaal berekeningen verbeterd
 • [Toetsrooster] Toetsen verdelen over de dagen: duidelijk zichtbaar of automaat aan of uit staat
 • [Toetsrooster] Toetsroosteren: docentenblokkades worden correct bijgewerkt bij aanpassen tijdrastervariant
 • [Toetsrooster] Toetsroosteren: uitgesloten toets weer inschakelen wist niet langer alle blokkades
 • [Zermelo Desktop] Online roosterproject: aanpassing opmerking bij versiebeheer wordt correct opgeslagen
 • [Zermelo Online] Upload groepsdeelnames: niet-uploadbare verschillen worden nu niet meegeteld als verschil


Releasenotes portal

Verbetering

 • [Inschrijfmodule] Leerlingdeelname: maatwerkcoördinator kan nu filteren op 'Al mijn afdelingen'

Opgeloste problemen

 • [API] WebApp: "Geen resultaten" bij Mijn docenten opgelost bij afwezig melding docent
 • [API] WebApp: "Geen resultaten" bij Mijn docenten opgelost bij docent met lege voornaam of voornaam die met een spatie begint
 • [Export] IPTO: probleem bij lesgroepen met daarin een afdelingscode opgelost
 • [Formatie] Lessenverdeling: Sectieverdeling saldo op vestiging wordt nu goed berekend bij Sectie-filter "Geen filter"
 • [Importeren] Contracten: import mag nu ook hoofdletters bevatten
 • [Importeren] Eindexamens: melding die kan verschijnen bij import Somtoday vermeldt nu de juiste peilweek
 • [Inschrijfmodule] Leerlingdeelname toevoegen: filter op afdeling is niet meer relevant voor het kiezen van een afspraak waaraan een leerling moet worden toegevoegd
 • [Leerlingen] Leerlingdeelname: "Onverwachte fout" opgelost bij filter op vestiging zonder naam
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling (details): docent is als vervanger toe te wijzen als bij vestiging <geen filter> staat
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling (details): Formatiebeheerder mag docenten weer afwezig melden
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling: navigeren met loepje naar Lessenverdeling (details) gaat nu de eerste keer al goed
 • [Login/Security/Rechten] Afspraken: dit scherm is vanaf nu ook zichtbaar via het schoolrecht Roosteroverzichten
 • [Management] Procesbewaking: filter op team toegevoegd bij alle tabbladen en los recht Procesbewaking op team-niveau toegevoegd
 • [Mijn rooster] Mijn afspraken: Bij een online docent staat nu "online" met een camera-icoontje in plaats van niks
 • [Pakketkeuze] Pakketkeuze: "Onverwachte fout" opgelost in scherm Keuzepakketten bij fout in keuzeformulier
 • [Personeel] Werknemer wizard: geen "Onverwachte fout" meer bij klikken op <Vorige>
 • [Roosterweergave] Roosteroverzichten groepen/afdelingen: alle afdelingen kunnen nu gefilterd worden, onafhankelijk van vestigings-selectie op andere pagina
 • [Schoolrechten] Leerlingdeelname: scherm ververst nu ook bij meerdere keren doorklikken via loepje vanuit Afspraken
 • [Schoolrechten] Schoolrechten: gebruikerstype admin nu ook zichtbaar in uitklap-menu bij "Welkom, naam"
 • [WebApp] Webapp: opmerking van ouder voor roostermaker wijzigen werkt weer