Skip to main content

Zermelo Release 22.04

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe) | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

portal  Release 22.04.1 (19-04-2022)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen

 • [Afdelingen] toevoegen nieuwe afdeling is weer mogelijk 

Release 22.04.0 (19-04-2022)

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

Verbeteringen

 • [Algemeen] Kolommen met adresgegevens komen niet meer voor in de Zermelo standaard
 • [Groepsindelingen] Upload van groepsdeelnames is vanaf nu verboden in gesplitste bestanden
 • [Phoenix] Schema maken / optimaliseren  opent nu in full-screen
 • [Publicatie] Nieuwe lessen krijgen bij publiceren optioneel een afwijkende capaciteit mee

Opgeloste problemen

 • [Algemeen]  Helpschermpjes:  printen gaf crash
 • [Automatisch roosteren] Botsingen reguliere lessen en keuzelessen worden nu correct berekend in leerling randvoorwaarden
 • [Automatisch roosteren] Crash opgelost in handmatig roosteren
 • [Automatisch roosteren] Sortering strafpunten werkt nu goed in Docenten Uitgebreid - bulkoperaties
 • [Dagrooster] Bij splitsen over tijdvakken worden bestaande voorinschrijvingen en absenties meegenomen
 • [Dagrooster] Keuze voor doorgaan van vakkeuzeles met afwezige leerlingen wordt nu wel vastgehouden
 • [Mondelingen] sortering op datum gaat verloopt correct bij maandovergang
 • [Rapportvergaderingen] Crash bij indelingen individueel is opgelost
 • [Toetsrooster] Surveillant kan gewijzigd worden na ongedaan maken knip
 • [Toetsrooster] Les met afgemelde leerlingen blijft voor toets-les botsing zorgen in toetsrooster


Releasenotes portal

Verbeteringen

 • [Algemeen] Snelheidsverbetering schaakborden portal
 • [Inschrijvingen voorzetten] Keuze voor Aan-/afmelding roostermaker/mentor/maatwerkcoördinator splitsen
 • [Inschrijvingen voorzetten] Botsende inschrijvingen kunnen voortzetten
 • [Maatwerk] Nieuwe instelling: minimaal aantal inschrijvingen per vak per week tov de verplichte geplande lessen
 • [Personeel] Aantal termen aangepast bij Formatie en Financieel

Opgeloste problemen

 • [Afdelingen] Getal invullen bij maximaal dat kleiner is dan minimaal is verboden
 • [Atlas] Atlasopdrachten opvragen gaat nu ook goed als er veel gearchiveerde opdrachten zijn
 • [Inschrijvingen voortzetten] Niet meer beschikbaar voor gebruikers met alleen het losse recht Inschrijvingen
 • [Lessenverdeling (details)]  Filter op Sectie levert nu alle regels binnen de sectie, ook als de docent niet in de sectie zit
 • [Mijn roosterwensen] Voorkeursdagdeel wordt nu ook opgeslagen als ook voorkeursdag wordt ingevuld
 • [Ouders] Import vanuit Somtoday gaat nu goed met bestanden zonder kolom 'BSN'
 • [WebApp] Geen foutmelding meer over mededelingen bij geen recht op bekijken eigen rooster