Skip to main content

Zermelo Release 22.01

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe) | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

desktop  portal  Release 22.01.2 (26-01-2022)

Opgelost probleem portal:

 • [Formatie]  Persoonlijk Budget: Aanpassen opname PB-aanv. verlof werkt weer.

Opgeloste problemen desktop:

 • [Publicatie] Lessen zonder start- en eindtijd worden behandeld alsof ze niet in het lesdomein staan. 

portal Release 22.01.1 (25-01-2022)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [Keuzes] Importeren van meerdere nieuwe regels is weer mogelijk.
 • [Tijdvakken]  Gegevensprobleem opgelost bij het aanmaken van een nieuw tijdvak.

desktop  portal  Release 22.01.0 (18-01-2022)

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

Verbeteringen

 • [Afdelingen en stamklassen] Meldingen over het toevoegen en verwijderen van stamklassen zijn verduidelijkt.
 • [Leerlingdomein] Geslacht 'onbekend' toegevoegd.
 • [Online project] Na een crash kun je je bestand direct weer starten mits je dezelfde gebruiker bent en op dezelfde pc werkt.
 • [Upload groepsdeelnames] Indicatie toegevoegd als leerling niet in desktop of niet in portal op afdeling voorkomt. 
 • [Upload groepsdeelnames] Kolom 'Mentorgroep' toegevoegd. 
 • [Upload groepsdeelnames] Weergave kolom 'Stamklas' in desktop verbeterd.

Opgeloste problemen

 • [Afknippen] Bij afknippen weekrooster wordt lessentabel vakkeuzelessen goed overgenomen.
 • [Dagrooster] Maatwerkleerling kon onterecht afgemeld worden voor een les. 
 • [Desktop] Afsluiten zonder crash bij online project is verholpen. 
 • [Docenten basis] Vanaf schooljaar 2022-2023 standaard strafpunten 'Werkdruk: les per dag' verhoogd.
 • [Gegevenscontrole]  Wijziging groepsnaam desktop leidt nu ook tot verschil op dashboard.
 • [Groepsindelingen pro] Botsingsinformatie wordt nu alleen voor actieve weken getoond. 
 • [Lesdomein] Les met meerdere tijdvakken krijgt nu altijd de juiste start- en eindtijd. 
 • [Ouderavond] Tooltip toegevoegd bij gearchiveerde ouders in alle schermen.
 • [Toetsroosteren] Annuleer-knop toegevoegd aan scherm 'Verdelen over dagen'.


Releasenotes portal

Verbeteringen

 • [Formatie] Salaristabellen CAO VO 2021 toegevoegd.
 • [Formatie] Termen AST en DESK zijn volledig uitgeschreven bij formatiefuncties. 
 • [Formatie] Geactiveerde taken: Totalen in kolommen saldo toegevoegd.
 • [Formatie] Terminologie op diverse pagina's aangepast.
 • [Formatie] Tooltip verlofbudget bij Persoonlijk Budget aangepast.
 • [Formatiefuncties] Verplaatst naar Beheer > Roosterprojecten, naast Projectinstellingen.
 • [Leerlingdeelname] Bulkoptie 'Inschrijven als leerling' toegevoegd voor maatwerkcoördinator en mentor.
 • [Roostergroepindelingen] Standaard wordt het tabblad Stamklassen geopend.
 • [Roosterwensen] Bij filter op team/sectie worden teamleider/sectieleider getoond. 
 • [Roosterwensen] Kolom 'Hoofdteam' toegevoegd (wordt niet standaard getoond). 
 • [Schoolstructuur] Ouderavondroostermaker mag 'Leerplein' en 'Capaciteit (les)' van lokaal niet meer bewerken. 
 • [Vakkenpakket] Importeren uit Magister: Scheidingsteken is zelf in te vullen. 
 • [Webapp] Mededelingen worden nu overzichtelijker getoond. 
 • [Webapp] Leerlingen: Icoon toegevoegd bij situatie met meerdere lessen en verplichting tot reguliere les.

Opgeloste problemen

 • [Afspraken] Op afdeling gefilterd afspraakoverzicht toont activiteit. 
 • [Afspraken] Verwacht aantal leerlingen wordt nu correct geüpdatet als afdelingsdeelname wordt verwijderd. 
 • [Beveiligingsbeleid] 2FA: Verplichten voor roostermaker (school) werkt weer. 
 • [Contracten] Toevoegen houdt onterecht rekening met filter op team.
 • [Docentenoverzicht] Tijdbalk op afdruk verschuift niet meer. 
 • [Formatie] Planning: Tooltip bij toeslag lesoverschot verbeterd.
 • [Gegevenscontrole]  Bij leerlingen worden weer alle verschillen getoond.
 • [Gespreksaanvragen] Export voor ouderavond geeft juiste naam/namen weer. 
 • [Groepsindelingen] Stamklasindeling weer mogelijk bij afdelingen met instelling 'portal leidend'. 
 • [Import gebruikers] Optie wachtwoord genereren en sturen werkt weer. 
 • [Inschrijfprocedure] Einde inschrijving in andere week, maar op dezelfde dag met eerder tijdstip is mogelijk. 
 • [Inschrijfprocedure] Inschrijfdeadline voor leerlingen geldt ook voor mentoren. 
 • [Instellingen schoolfuncties] Bij aanmaken nieuw project komen de juiste kolommen.
 • [Keuzeformulieren] Sjablonen aanmaken weer mogelijk met bewerkrecht op projectniveau. 
 • [Keuzepakketten] Export geeft docent afkorting weer. 
 • [Leerlingen] Afdelingsdeelname van 0% is niet mogelijk.  
 • [Roosteroverzichten] Tonen lesuurnaam i.p.v. lesmoment.