Skip to main content

Zermelo Release 21.12

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe) | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

portal Release 21.12.1 (12-01-2022)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • Performanceverbetering bij opvragen afspraken.

desktop  portal  Release 21.12.0 (21-12-2021)

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

Verbeteringen

 • [Upload] De upload Groepsindelingen publiceert nu ook maatwerkleerlingen.
 • [Mentorgroepcontrole] Het is verboden om groepsindelingen te uploaden die ervoor zouden zorgen dat een leerling in twee mentorgroepen (van de eigen afdeling) zit. 

Opgeloste problemen

 • [Roosteren met herindelen] Crash in afdelingsfilter overzicht maatwerkleerlingen is opgelost.
 • [Roosteren Pro] Tijdvakselectie in selector en menu loopt weer synchroon.
 • [Groepen en Lessen] Crash bij 'maak lessen' opgelost. 


Releasenotes portal

Verbeteringen

 • [Leerlingen] Het scherm Roostergroepindelingen > Alle roostergroepen is vervangen door het nieuwe scherm Groepsindelingen > Lesgroepen.
 • [Roostergroep] De term Roostergroep is op diverse plekken in het portal vervangen door Lesgroep.
 • [Groepsdeelnames] Het recht Roostergroepindelingen is hernoemd naar Groepsindelingen.
 • [Geplande lessen] Verwacht aantal leerlingen per geplande les telt nu ook sprokkelleerlingen en leerlingen van een andere afdeling mee. 
 • [Geplande groepen] Bij Geplande groepen (details) is de kolom Verantwoordelijke docent toegevoegd. 

Opgeloste problemen

 • [Hernoemen] Ouder: na goedkeuren vakkenpakket is hernoemen van ouder mogelijk. 
 • [Webapp] Ouders: optionele les zonder inschrijving wordt als optionele les getoond.
 • [Webapp] Ouders: alleen kinderen die deelnemen in het huidige schooljaar worden getoond.
 • [Webapp] Wijziging in inschrijfprocedure wordt verwerkt bij verversen. 
 • [Webapp] Docent die ook ouder is ziet ook het eigen rooster.