Skip to main content

Zermelo Release 21.11

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe) | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

portal  Release 21.11.4 (01-12-2021)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • Probleem opgelost met schoolrecht 'Roosteroverzichten'.
 • [Lessentabel] Importeren is weer mogelijk.

portal  Release 21.11.3 (30-11-2021)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [Formatie] Planning: Import knop is niet altijd disabled.

portal  Release 21.11.2 (24-11-2021)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [Ouderavond] Het veld emailadres ouders wordt bij de Koppelingen export juist gevuld.

desktop  portal   Release 21.11.0 (09-11-2021)

Releasenotes desktop

Opgeloste problemen

 • [Voorinschrijvingen] Crash bij openen voorinschrijvingen opgelost.
 • [Lokalen basis] Stap 9: Instelling per afdeling heeft nu ook effect op vakkeuzelessen.
 • [Maatwerkleerlingen] Sprokkelleerlingen indelen kan dubbele groepsdeelname opleveren is opgelost. 


Releasenotes portal

Verbeteringen

 • [Importeren] Gebruikers importeren: Bij een gearchiveerde gebruiker kan gekozen worden voor 'bijwerken' of 'overslaan'.
 • [Importeren] Ouders importeren: Bij een gearchiveerde gebruiker kan gekozen worden voor 'bijwerken' of 'overslaan'.
 • [Publiceren] Bij publicatie is desktop-versie 21.02 of hoger noodzakelijk.
 • [Schoolrechten] Admin kan zichzelf schoolfuncties toekennen.
 • [2FA] Verplichten van 2FA bij directie is mogelijk. 

Opgeloste problemen

 • [Indicatie loonkosten] Uitbreiding: Afronding loonkosten uitbreidingen gaat nu goed.
 • [Leerlingdeelname] Maatwerkcoördinator kan leerling weer inschrijven voor een keuzeles als reguliere les uitvalt. 
 • [Keuzepakketten] Recht op pakketkeuzes geeft nu ook mogelijkheid om pakket 'begeleid' te bewerken.