Skip to main content

Zermelo Release 21.10

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe) | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

desktop   Release 21.10.1 (25-10-2021)

Opgeloste problemen

 • Mailen vanuit bijvoorbeeld het Printcentrum werkt weer

desktop  portal   Release 21.10.0 (20-10-2021)

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

Verbeteringen

 • [Dagroosteren] Snelheidsverbetering inlezen vervangstatistieken voor dagroosteren toegepast.

Opgeloste problemen

 • [Publiceren] Aantal weken bij publicatie beperkt tot 5. We doen dit omdat in praktijk de publicatie kan vastlopen bij grote hoeveelheden afspraken en deelnames.
 • [Vakkenpakket] Instelling groepsdeelname bij Zelfstudie spring niet meer automatisch naar alleen aanmelden.
 • [Lesgroepindelingen] Mogelijke indelingen per leerling bij deelverzamelingen van stamklas worden juist weergegeven.


Releasenotes portal

Verbeteringen

 • [Koppelingen] Proces updaten Somtoday-token voor liverooster is vereenvoudigd.
 • [Afdelingen] Pagina wordt zichtbaar zodra een vestiging is geselecteerd.
 • [Schoolrechten] Een werknemer een individueel recht geven onafhankelijk van een schoolfunctie is mogelijk.
 • [Prognoses] Het geselecteerde project wordt ingevuld als doelproject en niet meer als bronproject. 
 • [Schoolfuncties] Melding toegevoegd bij verwijderen van een toekenning met uitzonderingen op schoolstandaard.
 • [Schoolrechten] Navigatie-knoppen worden nu alleen getoond als gebruiker toegang heeft tot de bijbehorende selectie op de doelpagina.

Opgeloste problemen

 • [Mijn roosterwensen] Nieuwe roosterwensen aanmaken voor een week is weer mogelijk. 
 • [Instellingen Gebruikers] Export werkt weer correct.
 • [Schoolfuncties] Roostermaker kan nog wel teamleiders toevoegen en verwijderen, maar niet meer zichzelf toevoegen aan een team.