Skip to main content

Zermelo Release 21.09

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe)  | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

portal Release 21.09.3 (29-09-2021)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [API] Inschrijven tijdens publicatie is mogelijk

portal Release 21.09.2 (21-09-2021)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [Afdelingsdeelname] Verwacht aantal deelnemers aangepast waardoor timeout door aanpassen afdelingsdeelname uitblijft.
 • [Keuzelessen] Na afmelden van een reguliere les komen keuzelessen weer beschikbaar.

portal Release 21.09.1 (16-09-2021)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [Publiceren] Problemen met publiceren bij leerlingen met veranderde deelname opgelost.

desktop  portal  Release 21.09.1 (14-09-2021)

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

Verbeteringen

 • [Docenten Basis] Pas de volledige kolom "overname" of "geselecteerd" aan via shift+klik op kolomkop.
 • [Lesdomein] Lessen splitsen over lesuren is nu mogelijk. 
 • [Phoenix] Tekst bij optimaliseer aangepast van "schemamaker" naar "optimalisator". 
 • [Roosteren Pro] In de consequentiebundel wordt nu ook de hoogte van de positieve strafpunten getoond. 
 • [Roosterplaatsen en roostergroepen] Standaard opzet wordt nu correct gesorteerd.
 • [Supertelgroepen] Strafpunten worden nu ook hier weergegeven met "M" en "K" i.p.v. "1000000" en "1000".

Opgeloste problemen

 • [Beheer] Aanpassen weekdagen in lesuren niet langer toegestaan.
 • [Dagrooster] Crash opgelost bij verwijderen les met #toetsgroep via optie <5>.
 • [Publicatie] Wijzigingen bij publicatie als basisrooster worden nu ook met kleur getoond
 • [Publicatie]  Zeldzame crash bij tooltip leerlingdeelnames opgelost.
 • [Toetsrooster] Onduidelijke melding bij herverdelen leerlingen opgelost.


Releasenotes portal

Verbeteringen

 • [Gebruikers] Geslacht man/vrouw kan nu leeg gemaakt worden.
 • [Gebruikers] Alleen applicatiebeheerder (admin) mag nog "soort gebruiker" wijzigen.
 • [Keuze] Type veranderen van keuze alleen nog maar mogelijk als er geen geplande groepen zijn. 
 • [Keuzeformulieren] Knop <terug naar kiezen> heet nu <sluiten>. 
 • [Ouderavond] Werknemer zonder geslacht krijgt nu alleen voorletters en geen dhr/mw in de webapp ouders. 
 • [Webapp] Menu Ouderavond is alleen zichtbaar voor ouders bij actieve ouderavond.

Opgeloste problemen

 • [Afspraakdeelnames] Mentor kan inschrijving leerling nu correct bewerken.
 • [Afspraakdeelnames] Verwacht aantal leerlingen wordt nu correct geüpdatet als afdelingsdeelname wordt verwijderd. 
 • [Afspraken] Niet werkende filteroptie "gesprek" is verwijderd.
 • [Gebruikers] Kolom "soort gebruiker" staat nu standaard niet meer in beeld. 
 • [Importeren] Ouders import met bestand uit Somtoday loopt niet meer vast op bestand met te weinig velden voor sommige regels.
 • [Inschrijfprocedure] "Inwisselen" werkt nu ook voor mentoren. 
 • [Inzet vestigingen (details)] Bij toevoegen van een nevenvestiging kunnen niet langer teams van andere vestigingen geselecteerd worden. 
 • [Keuze-aanbod] Vergrendelen wordt nu correct ververst. 
 • [Keuzepakketten] Knop statistieken nu ook beschikbaar bij recht op lezen pakketkeuzes
 • [Leerlingdeelnames] Maatwerkcoördinator die bij afspraken op afdeling filtert en doorklikt naar Leerlingdeelnames mag weer bewerken. 
 • [Mededelingen] Bewerkrechten via rollen geeft de benodigde menu-items.
 • [Mijn afspraken] Docent staat goed bij afwezig / les overgenomen door vervanger.
 • [Personeel] Roosterwensenformulier: Datum "geldig vanaf" springt niet automatisch meer naar "begin schooljaar". 
 • [Personeel] Alles selecteren (ctrl+A) werkt nu ook bij selectie vanuit de kolom "code" of "naam". 
 • [Prognoses] Status wordt nu direct aangepast bij bulkplaatsing
 • [Roosteroverzichten] Selectoren docent & leerling sorteren nu correct bij leestekens. 
 • [SAML] Gebruiker met ongeldige login wordt om juiste reden geweigerd. 
 • [Schoolrechten] Inzetbalans: Knop <Hoofdvestiging aanpassen> nu alleen beschikbaar als er meerdere vestigingen zijn voor een medewerker. 
 • [Schoolrechten] Loepje van Afspraken naar Docentdeelnames filtert weer op afspraak.
 • [Schoolrechten] Mentor met recht op "bekijken alle roosters" heeft loepjes naar Leerlingdeelnames eigen leerlingen. 
 • [Sectieverdeling] "Onverwachte fout" bij bewerken direct na <lessenverdeling overnemen> is opgelost
 • [Takenverdeling (details)] "Lesreducerend?" is nu niet meer beschikbaar onder bulkwijziging
 • [Webapp] Leerling mist de knop "bekijken" niet meer bij roosters met dubbele lessen.