Skip to main content

Zermelo Release 21.08

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe)  | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

portal Release 21.08.5 (31-08-2021)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [Instroom] Filter op alle ongeplaatste leerlingen toont de juiste leerlingen.
 • [Roosteroverzichten] Bij ieder tabblad is printen weer mogelijk.
 • [Roosteroverzichten] Geen fout meer bij selectie groep na selectie tweede afdeling.
 • [Personeel] Financieel: Kolom Verlof Planning wordt gevuld.
 • [Rollen] Ouderavonden van hele portal lezen/bewerken mag students van familymembers lezen.

portal Release 21.08.4 (25-08-2021)

Releasenotes portal

Opgelost probleem:

 • [Autorisatie] Bekijken formatiekaart door teamleider geeft juiste data.

portal Release 21.08.3 (24-08-2021)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [Portal inrichting] Scholen: niet toegestane handeling opgelost.
 • [iCal] Mijn rooster: iCal-export maken is mogelijk.
 • [Formatiekaarten] Niet toegestane handeling voor formatiebeheerder en teamleider is opgelost.
 • [Schoolrechten] Instroomproject is bewerkbaar.
 • [Schoolrechten] Contract, team, mentorgroep, afdeling en geactiveerde sectie verwijderen wordt niet meer belemmerd door een (oude) schoolfunctie. 
 • [Schoolrechten] Niet toegestane handeling bij import op leerlingen > Overzicht > Eigenschappen is verholpen.
 • [Schoolrechten] Niet toegestane handeling bij import op Ouders > Overzicht is opgelost.

portal Release 21.08.1 (17-08-2021)

Releasenotes portal

Opgeloste problemen:

 • [Lessenverdeling] Docentdeelname: Er ontstaat geen gegevensprobleem meer bij het weghalen van de peilweek.
 • [Roostergroepindelingen] Stamklassen: Telling en kleur in tabblad stamklassen weer terug gezet.
 • [Roosters] Gespreksaanvragen met mij: Ouderavond selectoren tonen alle opties.
 • [Schoolrechten] 2FA verplicht werkt weer voor medewerkers zonder schoolfunctie.
 • [Gebruikers] Gebruikers: 'Niet toegestane handeling' opgelost bij combinatie van rechten voor Leerlingeigenschappen en Ouderavond. 
 • [Schoolfuncties] Toekenningen schoolfuncties: 'Onverwachte fout' opgelost bij filter op sectieleider bij vestiging zonder naam. 

Release 21.08.0 (10-08-2021)

Vanaf deze versie werkt het portal met een nieuw rechtensysteem

Met dit nieuwe systeem kunt u lees- en bewerkrechten apart instellen. Ook is er een nieuwe schoolfunctie beschikbaar: Directie. Met het nieuwe rechtensysteem kunt u daarnaast een individuele gebruiker meer of minder rechten geven dan de standaard instellingen van de schoolfunctie. Lees meer over het nieuwe rechtensysteem op het updateblad.

Releasenotes desktop

Verbeteringen:

 • [Automatisch roosteren] Groepenschema als standaard favorietenprofiel bij Roosteren Pro
 • [Automatisch roosteren] Roosterwensen: een nieuw project krijgt standaard de instelling 'roosterwensen overnemen uit het portal'
 • [Indelen] Pakketkeuzes downloaden: Groepsdeelname voor Zelfstudie wordt standaard aanmelden
 • [Zermelo Desktop] Scherm versiebeheer: rechtermuisknop functionaliteit niet meer mogelijk bij kolom 'Omschrijving'.
 • [Roostervoorbereiding] Aanmaken van nieuwe afdeling uit het portal kiest standaard de correcte Groepsgewijs of Individueel instelling

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Speciale waarden voor telgroepen worden direct berekend na start automaatscherm
 • [Publiceren] Lokaalwensen: telgroep/lesverzameling met lokaalrandvoorwaarde kan bij Roosteren > Lesverzamelingen niet verwijderd worden
 • [Publiceren] Publicatie: foutmelding bij aanpassen leerlingdeelnames
 • [Roostervoorbereiding] Lokaalwensen uitgebreid: knop <Per vestiging> werkt weer
 • [Zermelo Desktop] Online project openen met gearchiveerd bestand zonder dagen is mogelijk
 • [Zermelo Desktop] UDM: lokaal project - opslaan binnen schermen groepsindelingen basis en pro lijkt niks te doen
 • [Zermelo Desktop] Versiebeheer: oude versie alleen bekijken past datum niet meer aan
 • [Zermelo Desktop] Versiebeheer: wisselen van versie geeft geen crash meer


Releasenotes portal

Verbeteringen

 • [Beheer] Leerpaden: Tabel met Elementcodes geüpdatet naar schooljaar 2021-2022
 • [Formatie] Formatie: Standaard filter op 'alle teams' aan
 • [Login/Security/Rechten] Bepaalde schoolrechten die voor roostermakers standaard aan staan verbieden om uit te zetten
 • [Login/Security/Rechten] Roostergroepindelingen: verbeterde foutmelding als desktop leidend is bij indeling stamklassen
 • [Login/Security/Rechten] Schoolrechten: Aanpassing instellingen schoolfunctie verwerken bij werknemers
 • [Login/Security/Rechten] Schoolrechten: Elk individuele schoolrecht heeft het gewenste effect
 • [Login/Security/Rechten] Schoolrechten: nieuw tabblad Instellingen Gebruikers
 • [Login/Security/Rechten] Schoolrechten: nieuw tabblad Instellingen schoolfuncties
 • [Login/Security/Rechten] Schoolrechten: nieuw tabblad Toekenningen schoolfuncties (schoolfunctie toevoegen/verwijderen)
 • [Login/Security/Rechten] Schoolrechten: Nieuwe schoolfunctie Directie
 • [Onderwijs] Keuzepakketten/Afdelingen: decaan mogelijk maken om uiterste inleverdatum keuzepakket aan te passen
 • [Pakketkeuze] Schoolfunctie leerlingadministratie recht voor het bekijken van pakketkeuzes
 • [Roosterwensen] Roosterwensen: alleen iemand met bewerkrechten ziet alle velden, leesrechten alleen het hoognodige
 • [Schoolfuncties] Onderwijs > Schoolfuncties > Roostermakers (ouderavond), graag rechten geven voor ouders wachtwoord toekennen