Overslaan naar hoofdinhoud

Zermelo Release 21.06

Zermelo

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe)  | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

portal Release 21.06.3 (17-06-2021)

Releasenotes portal

Opgelost probleem:

 • [Management] Realisatie lessen: bij publiceren aangepaste dag/basisroosters voor oude weken komen de juiste getallen te staan

desktop  portal  Release 21.06.2 (16-06-2021)

Releasenotes desktop

Verbetering:

 • [Zermelo Desktop] Roosterbestand kan alleen verwijderd worden als er nog maar één versie is

Releasenotes portal

Verbetering:

 • [API] DELETE op desktopschedules werkt alleen als er geen desktopscheduleversions aan hangen

Opgelost probleem:

 • [Management]: Management > Inzetbalans: kolommen "overschot" en "tekort" worden weer correct gevuld

desktop Release 21.06.1 (15-06-2021)

Releasenotes desktop

Opgelost probleem desktop:

 • [Zermelo Desktop] Dashboard: de melding met uitleg over vestigingen is aangepast

desktop  portal  Release 21.06.0 (15-06-2021)

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

Verbeteringen

 • [Publiceren] Publicatie: er is een aantal snelheidsverbeteringen doorgevoerd (vooral merkbaar voor roostermaker met slechte internetverbinding)
 • [Publiceren] Publicatie: er wordt bij uitgevallen lessen nu ook de uitvalreden gepubliceerd
 • [Publiceren] Publiceren: controle toegevoegd over corresponderende afdelingen
 • [Zermelo Desktop] Dashboard: Er wordt nu gewaarschuwd voor lessen die bij publicatie een probleem veroorzaken door ontbrekende vestiging
 • [Zermelo Desktop] Nieuw project, nieuw roosterbestand: Controle jaarplanner toegevoegd aan het dashboard

Opgeloste problemen

 • [Automatisch roosteren] Afdelingsoverzicht: aanpassing groepsgewijs/individueel geeft melding over gevolg voor basis-randvoorwaarden
 • [Dagroosteren] Dagroosteren: vakkeuzelessen die uitvallen door activiteit worden niet meer automatisch weer ingeroosterd
 • [Dagroosteren] Publicatie: als een les uitvalt omdat een deel van de groep afwezig is, dan krijgen onterecht niet alleen de absente leerlingen, maar álle leerlingen een afwezigmelding van de roostermaker
 • [Indelen] Phoenix: meerdere afdelingen tegelijk clusteren maakt geen leerlingbotsingen meer in roosterplan
 • [Indelen] Phoenix: roosterplan met gekoppelde lessen van meerdere stamklassen maakt nu geen botsingen meer in het roosterplan
 • [Indelen] Rapportvergaderingen: Lokaal wordt niet meer verwijderd van 'toets' bij heropenen rapportvergaderingen-scherm
 • [Publiceren] Publicatie: bij zwevende les worden niet meer alle leerlingen afgemeld
 • [Zermelo Desktop] Printcentrum: maatwerk- en vakkeuzelessen zijn nu ook zichtbaar
 • [Zermelo Online] Docenten basis: docent met wijziging in roosterwensen voor wie overnamen op 'nee' staat is nu wel zichtbaar (maar wordt niet overgenomen)


Releasenotes portal

Verbeteringen

 • [Management] Lesstatistiek > Realisatie lessen: loepjes naar Afspraken en Docentdeelname
 • [Management] Nieuw tabblad: Lesstatistiek > Planning
 • [Management] Nieuw tabblad: Lesstatistiek > Realisatie lessen
 • [Portalinterface] Afspraken: groepering op vak/docent/groep/lokaal werkt nu goed
 • [Portalinterface] Standaardprognoses: afdelingen van één vestiging worden nu naast elkaar weergegeven
 • [Roosters] Afspraken: uitvalreden toegevoegd

Opgeloste problemen

 • [Export] IPTO: export week 40 vult alle kolommen met de juiste informatie
 • [Formatie] Financieel: uitsplitsing indicatie loonkosten tbv planningsverlof toegevoegd
 • [Formatie] Persoonlijk Budget: Filter 'Categorie' is nu drop-down in plaats van tekstveld
 • [Leerlingen] Roosterweergave portal: als les uitvalt vanwege afwezige docent, dan is nu weer zichtbaar welke docent op de les stond
 • [Leerlingen] WebApp: als les uitvalt vanwege afwezige docent, dan is nu weer zichtbaar welke docent op de les stond
 • [Lessenverdeling] Docentdeelnames: onverwachte fout opgelost bij gebruik loepje meerwerk én vinkje bewerken 
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling (details): Toevoegen gaf een foutmelding wanneer geen regel was geselecteerd
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling details: sectieleider kreeg niet altijd een lijst met mogelijke vervangers 
 • [Management] Lesstatistiek > planning lessen: bij meer dan 1 docent komt subscript niet correct in beeld bij onvoldoende toegekend
 • [Management] Lesstatistiek > Planning: regels in schaakbord mismatchen tussen de twee panelen
 • [Onderwijs] Geplande groepen: roostermaker kreeg een foutmelding bij aanpassen lessentabel vakkeuzelessen
 • [Ouderavond] Ouderavond: uiterste inleverdatum ging niet goed bij overgang naar zomer- of wintertijd
 • [Prognoses] Geplande groepen: prognose hoger dan 100% kan nu ook bij Afd.% voorspellen
 • [WebApp] WebApp: in de dagweergave worden afspraken niet meer over elkaar heen weergegeven


Reactie toevoegen

Log in of registreer om een reactie te plaatsen.

Heeft u een wachtwoordherinnering nodig?