Skip to main content

Zermelo Release 21.05

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe)  | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

desktop  Release 21.05.1 (20-05-2021)

Opgelost probleem portal:

 • [Eindexamens] Hoofdletters in de roostercode leveren geen problemen op bij de examenindeling 

portal Release 21.05.1 (12-05-2021)

Opgelost probleem portal:

 • [Systeemtaken] WSDL-instelling wordt automatisch gecorrigeerd bij import gebruikers uit Somtoday 

desktop  portal  Release 21.05.0 (11-05-2021)

Voor een uitgebreide beschrijving van het roosterproject online opslaan verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

Verbeteringen

 • [Automatisch roosteren] Performance verbetering bij starten automatenscherm
 • [Zermelo Online] Roosterproject portal: alleen eigen niet-gearchiveerde projecten tonen
 • [Zermelo Desktop] UDM: Migratie lokaal project naar project dat is opgeslagen in het portal

Opgeloste problemen

 • [Automatisch roosteren] Afdeling Pro: crash mogelijk bij selectie in Leerlingteller
 • [Automatisch roosteren] Automatisch roosteren: Enkele verbeteringen doorgevoerd in de telgroepwizard
 • [Dagroosteren] Onterechte foutmelding verholpen bij een thuiswerkende vervanger met surveillant op school
 • [Ouderavonden] Ouderavond: Foutieve tekst verbeterd in menu Roosteren op lokaal
 • [Toetsrooster] Examenindeling: indeling wordt correct overgenomen bij vakken met hoofdletter

Releasenotes portal

Verbeteringen

Verbeteringen

 • [Beheer] Instellingen: Ingangsdatum nieuwe publicatie: verwijderd uit interface
 • [Koppelingen] Beheer: Waarschuwing bij wijzigen/verwijderen BRIN-nummer als gebruikerskoppeling actief is

Opgeloste problemen

 • [Login/Security/Rechten] Beheer: 2fa was niet in te stellen bij &-teken in wachtwoord
 • [Takenverdeling] Takenverdeling: scherm takenverdeling loopt niet meer vast bij wisselen project met meerdere vestigingen