Skip to main content

Zermelo Release 21.04

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe)  | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding

portal Release 21.04.4 (28-04-2021)

Opgelost probleem portal:

 • [Webapp]  Examenindeling weer beschikbaar voor leerlingen

desktop Release 21.04.1 (22-04-2021)

Opgeloste problemen desktop:

 • [Toetsrooster]  Saneren van overbodige toetsgroepen is nu mogelijk
 • [Toetsrooster]  Lijmen en filteren geeft geen crash meer

portal Release 21.04.3 (14-04-2021)

Opgelost probleem portal:

 • [Webapp]  rechten voor inzien eindexamens zijn juist uitgedeeld

portal Release 21.04.2 (14-04-2021)

Opgelost probleem portal:

 • [Pakketkeuze]  importeren is weer mogelijk

desktop  portal  Release 21.04.0 (13-04-2021)

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

Verbeteringen:

 • [Automatisch roosteren] Botsende niet-gefixeerde lokalen worden niet meer automatisch van lessen afgehaald bij sluiten automaatscherm
 • [Dagroosteren] Dagrooster: sortering problemen is nu instelbaar gemaakt
 • [Publiceren] Publicatie: <Publiceer rooster> toevoegen bij het starten van het dagrooster als je nog niet-gepubliceerde lessen hebt
 • [Publiceren] Publicatie: het is niet meer nodig om meerdere dagen te selecteren als een les van dag verplaatst
 • [Publiceren] Publicatie: les-info toegevoegd aan scherm Leerlingdeelnames
 • [Publiceren] Publicatie: menu-optie "Publiceren > Oude roosterpublicatie" verwijderen
 • [Toetsrooster] Filteren bij toetsen en mondelingen: "Datum" wordt "Datum (jjjjmmdd)"
 • [Toetsrooster] Toetsen gemakkelijk kunnen toevoegen aan enkele gefilterde toetsen bij toetsroosteren in de tijd

Opgeloste problemen:

 • [Dagroosteren] Dagroostermodule werkt nu sneller
 • [Toetsrooster] Bij download examenindeling worden niet langer onnodig nieuwe groepen aangemaakt
 • [Toetsrooster] Knippen van een toets vóór downloaden examenindeling geeft nu één toetsgroep voor de gehele toetsduur
 • [Toetsrooster] Toetsen verdelen over lokalen: alleen toetsen met meer dan één lokaal worden nu weer getoond
 • [Zermelo Desktop] Projectbeheer: Project hernoemen met alleen verschillen in hoofdletters wordt doorgevoerd


Releasenotes portal

Verbeteringen:

 • [Koppelingen] Export > IPTO voldeed niet helemaal aan de specificaties
 • [Koppelingen] Liveroosters: Workspace365 is toevoegd als Soort persoon
 • [Leerlingen] Examen2021: Leerlingen kunnen in de WebApp de gemaakte examenkeuzes bekijken
 • [Leerlingen] Mijn keuzepakket: ingeleverd keuzepakket bekijken gaf onterecht melding over niet opgeslagen pakket
 • [Pakketkeuze] Keuzepakketten: knop "goedkeuring o/v verwijderen" is nu te vinden onder <bulkwijziging>
 • [Pakketkeuze] Keuzepakketten: na verwijderen pakket wordt de pagina nu ververst
 • [Pakketkeuze] Keuzepakketten: nieuwe indeling panelen en aanpassing kolomkoppen
 • [Pakketkeuze] Keuzepakketten: opmerking voor decaan wordt nu overgenomen bij pakketwijziging
 • [Pakketkeuze] Keuzepakketten: snelheid van de pagina aanzienlijk verbeterd
 • [Pakketkeuze] Mijn keuzepakket: Tooltiptekst 'binnen een week' is verbeterd
 • [Pakketkeuze] Pakketkeuze: controle op start- en eindweek Pakketwijziging verbeterd
 • [Pakketkeuze] Pakketkeuze: na start schooljaar wordt standaard pakketwijziging OOK aangeboden bij knoppen vak toevoegen vak verwijderen enz.
 • [Pakketkeuze] Pakketscherm: werking en weergave icoontje zichtbaarheid / bewerken voor leerlingen verduidelijkt
 • [Portalinterface] Schaakborden: oplichten van cellen is correct en sneller gemaakt

Opgeloste problemen:

 • [API] Liveschedules: Last-Modified en If-Modified-Since worden nu ook ondersteund als access_token als query parameter wordt meegegeven
 • [Beheer] Roosterprojecten: de kolom 'school' was onterecht bewerkbaar
 • [Formatie] Lessenverdeling Details: na toevoegen vervanging stond "vervangen" knop onterecht soms nog aan
 • [Formatie] Lessenverdeling: waarschuwing toegevoegd indien er vervangingen of meerdere toekenningen in één keer worden verwijderd
 • [Inschrijfmodule] Weekoverzicht: nu ook leerlingen zichtbaar in week zonder reguliere lessen
 • [Leerlingen] aantal examens in examenoverzicht bij versnellers wordt niet geteld
 • [Leerlingen] Examenindeling: status wordt nu correct bijgewerkt naar "LET OP" of "FOUT" bij niveau-aanpassingen
 • [Leerlingen] Examenindeling: toevoegen van een vak bij keuzepakketten geeft geen fout bij examenindeling
 • [Login/Security/Rechten] 2FA: ook kunnen koppelen en ontkoppelen in de webapp
 • [Management] Contacttijd: kolom jaarnorm (en % kolommen) zijn niet meer zichtbaar zonder formatielicentie 
 • [Pakketkeuze] Keuzepakketten: nu ook zichtbaar dat leerling niet kan bewerken als meerdere formulieren gepubliceerd en zichtbaar aan één afdeling 
 • [Pakketkeuze] Mijn keuzepakket: Vinkje bij opgestuurd blijft niet meer staan na incompleet maken van pakket
 • [Pakketkeuze] Pakketkeuze: begeleid kiezen kan nu alleen als startweek van keuzepakket geselecteerd
 • [Pakketkeuze] Pakketkeuze: roze signalering is nu alleen bij pakketwijziging in de toekomst
 • [Portalinterface] Opmerkingen over de les (bij meerdere afspraken op één moment) zijn zichtbaar in de webappp
 • [Roosterweergave] Mijn afspraken: kolom met aantal online-lln wordt nu ook getoond aan docenten
 • [WebApp] Webapp doc: in de keuze-pop-up van de les is de groepnaam toegevoegd
 • [WebApp] WebApp: verbetering in dag- en weekweergave voor leerling die is afgemeld
 • [WebApp] WebApp: verbodsbord i.p.v. slotje in keuze-pop-up bij keuzelessen op moment van reguliere les