Skip to main content

Zermelo Release 21.01

Download Zermelo Desktop: 64 bits (exe) | 64 bits (zip) | 32 bits (exe)  | 32 bits (zip) | Installatiehandleiding


desktop   Release 21.01.1 (01-02-2021)

Opgeloste problemen desktop

 • [Publicatie] Een gewijzigde, uitgevallen les weer door laten gaan wordt nu goed gepubliceerd

portal   Release 21.01.3 (27-01-2021)

Opgeloste problemen portal

 • [Ouderavond] Beveiligingsregels rond niet privacy-gevoelige gegevens aangescherpt

portal   Release 21.01.2 (20-01-2021)

Opgeloste problemen portal

 • [Ouderavond] Beveiligingsprobleem opgelost bij opvragen van ouderavond-gesprekken 

portal      Migratie 21.01.1 (19-01-2021)

 • [API] incorrecte publicatie-toestanden opgelost voor afspraken van huidig schooljaar 
 • [API] lastModified geüpdatet voor toekomstige afspraken 

portal   Release 21.01.1 (13-01-2021)

Opgeloste problemen portal

 • [API] Integriteitseisen toegevoegd aan appointmentInstances

portal desktop   Release 21.01.0 (12-01-2021)

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Releasenotes desktop

 • [Automatisch roosteren] Telgroepen uitgebreid: beter overzicht door lege cel i.p.v. 0
 • [Automatisch Roosteren] Tonen groepsloze lessen: Via rechtermuisknop zijn dummielessen te selecteren, daarna in lesdomein op te vragen
 • [Automatisch Roosteren] In de afdelingselector wordt het aantal groepsloze lessen getoond
 • [Automatisch Roosteren] In de afdelingselector wordt het aantal botsingen getoond
 • [Dagroosteren] Tekst "vervalt toch" aangepast naar "vervalt of wordt vervangen"
 • [Toetsrooster] Overbodige informatie verwijderd bij toevoegen nieuwe toets
 • [Toetsrooster] Roosterpublicatie: bestand met meer dan één week publiceert nu altijd de juiste dagen
 • [Publiceren] Lesuren worden nu ook bij roosterwijzigingen correct weergegeven
 • [Publiceren] Melding "er zijn geen wijzigingen bij pauzes en tussenuren" wordt niet meer getoond
 • [Publiceren] Melding bij starten dagrooster overslaan bij activiteiten
 • [Publiceren] Tekstaanpassing in waarschuwing bij verwijderen inschrijvingen
 • [Publiceren] Waarschuwing telt nu correct aantal leerlingen
 • [Publiceren] Uitroepteken wordt nu getoond als er een inschrijving, aanmelding of afmelding verwijderd wordt
 • [Publiceren] Waarschuwing verschijnt nu altijd als de publicatie niet teruggedraaid kan worden (inschrijving/aanmelding/afmelding wordt verwijderd)
 • [Publiceren] Een les die van dag wisselt houdt publicatie niet meer tegen als de wijziging al in het portal staat
 • [Publiceren] Bij waarschuwing over inschrijvingen knop <Bekijk deelnames> toevoegen
 • [Zermelo Desktop] Zoeken naar updates werkt weer
 • [Zermelo Desktop] Voorstel blokkades: bij blokkades doorvoeren wordt ook 'overname' op 'nee' gezet om te voorkomen dat bij het downloaden van roosterwensen blokkades worden verwijderd
 • [Zermelo Desktop] Projectbeheer: overbodige kolommen verwijderd bij Versiebeheer

Releasenotes portal

 • [Formatie] Salaristabellen: standaardtabellen zijn onbewerkbaar gemaakt
 • [Leerlingen] Overzicht: Wijzigen afdelingsdeelname neemt nu pakketlabels mee bij 'pakket zoveel mogelijk behouden'
 • [Login] De knop <Inloggen als Kiosk-modus> er uit
 • [Onderwijs] Geplande groepen: Vakkeuzeles instellen en uren toekennen in hetzelfde scherm mogelijk maken
 • [Ouderavond] Export uit portal tbv ouderavonden in Teams toegevoegd
 • [Formatie] Salaristabellen: kolom "schooljaar" toegevoegd
 • [Personeel] Roosterwensen: Filter op functiecategorie toegevoegd
 • [Personeel] Lessenverdeling: Slimmer gefilterd van kolom vakken