Skip to main content

Schematische samenvatting automaten - Artikelen / Roosteren / Roosteren - Zermelo Support

Schematische samenvatting automaten

Nieuwe automaten

Vanaf desktop 22.03 hebben we veel veranderd aan de roosterschermen. Zie hiervoor:  Nieuwe automaten in Zermelo.

Vanaf deze versie is het niet meer mogelijk om te roosteren met de automaten die op deze pagina staan!

Als u met versie 22.02 of eerder werkt, kunt u nog wel gebruik maken van deze automaten.

Omdat nog niet alle scholen met de nieuwste release werken, ziet u op deze pagina nog informatie over de oude automaten. We zorgen ervoor dat u na de zomer weer een handleiding leest die volledig up-to-date is met de nieuwe roosterschermen.

Zermelo kent verschillende roosterautomaten. Welke automaat u wanneer kiest, is afhankelijk van verschillende factoren. Denkt u hierbij aan het verschil tussen een voornamelijk klassikale onderbouwafdeling en een bovenbouwafdeling waar eerst geclusterd is.

Is er sprake van veel blokken of zijn het voornamelijk losse lessen? Bent u voornamelijk aan het plaatsen of alleen nog aan het optimaliseren?

In dit hoofdstuk zullen we de verschillende automaten (beschikbaar in Basis en Pro) met u doornemen.

Roosteren (Pro) > Automaten

Algemene informatie

Er is een groot aantal verschillende automaten om alle afdelingen te voorzien van een zo optimaal mogelijk rooster. In de verschillende paragrafen worden deze automaten beschreven. In het bovenste deel van het automaten venster kunt u aangeven waaraan de beschikbare automaten moeten voldoen (1 of meerdere opties zijn mogelijk): 

  • lessen plaatsen
  • lessen optimaliseren
  • leerlingen indelen
  • wijzigingen beperken

Daarnaast geeft u aan om welke lessen het gaat (één keuze mogelijk):

  • losse lessen
  • blokken
  • clusterlijnen
  • geen voorkeur

Tenslotte heeft u een knop voor de meestgebruikte automaten: Basis, een uitgebreide set automaten: Uitgebreid en een knop Speciaal voor alle beschikbare automaten. 

Automaat starten

Om een automaat aan te zetten dient u eerst een afdeling te selecteren. Vervolgens klikt u op de knop <Automaat starten>, dubbelklikt u op de automaat of gebruikt u de knop

Automaatinstellingen

Bij de meeste automaten heeft u nog de mogelijkheid extra instellingen aan te passen. 

Met welke instellingen u de automaat opgestart heeft, kunt u tijdens het draaien van de automaat opzoeken via het menu Automaat > Toon instellingen. U hoeft de automaat niet te onderbreken om te controleren hoe de automaat is ingesteld.

Automaat afsluiten

U kunt een roosterautomaat stopzetten middels de knop <Escape>. Het rode kruisje rechtsboven werkt ook. De situatie van dat moment wordt vervolgens in het rooster overgenomen.


De verschillende automaten


Automaat
Lessen plaatsenAlleen optimaliserenSoort afdelingKwaliteitenBijzonderheden
AlchemistjajaAlle

Plaatsen en optimaliseren in verschillende rondes. Minimaal 1 volledige ronde laten draaien! Bij de start van elke nieuwe ronde worden alle(geselecteerde) lessen weer uit geroosterd en wordt er opnieuw geroosterd. Bij afsluiten wordt de beste ronde gekozen.

Bij de automaatinstellingen kan worden gekozen voor wijzigen van de lessenverdeling. U kunt zelf aangeven bij welke lessen dit eventueel mag gebeuren. 
AnalyticusneeneeAlleAnalyse, wijzigt niets aan het rooster.Er wordt een kopie gemaakt van uw rooster. Met deze kopie wordt per docent een analyse gemaakt. 
BlokkenbouwerjaneeBlok-lessenSnelle plaatsing van blok-constructiesLessen die als blok moeten worden ingeroosterd, worden ook als blok in het geheel geplaatst en verplaatst. Dit in tegenstelling tot andere niet specifieke blokkenautomaten die lessen afzonderlijk behandelen.
BlokkenjongleurjajaBlok-lessenGrondige plaatsing van blok constructiesLessen die als blok moeten worden ingeroosterd, worden ook als blok in het geheel geplaatst en verplaatst. Dit in tegenstelling tot andere niet specifieke blokkenautomaten die lessen afzonderlijk behandelen.
BlokkenoptimalisatorneejaBlok-lessenOptimaliseert per blokLessen die als blok moeten worden ingeroosterd, worden ook als blok in het geheel geplaatst en verplaatst. Dit in tegenstelling tot andere niet specifieke blokkenautomaten die lessen afzonderlijk behandelen.
BovenbouwerjajaClusterafdelingenRoostert alleen de clusterlessen van een afdeling
ChemicusjaneeClusterafdelingenMet name voor plaatsing van de klassikale lessen
ClusterklutserjaneeClusterafdelingenRoostert alleen de clusterlessen in
FysicusjaneeClusterafdelingenHoudt alle gelijktijdigheden van het clusterschema intact
Indelerneeneenvt(Ver)plaatst geen lessen. Deelt alleen leerlingen (opnieuw) in.
JongleurjajaKlassikaalEenvoudige onderbouwroosters
MathematicusneejaAlleVoor het laaghangend fruit. Vindt snel verbeteringen, maar zoekt niet diepDe mathematicus is een automaat die u kort aanzet om vervolgens een meer grondige automaat langdurig aan het werk te zetten.
NachtwachtneejaAlleBlijft doorgaan met optimaliserenDeze automaat maakt gebruik van verschillende strategieën. Een automaat die u voor langere tijd aanzet. 
OptimalisatorneejaAlleOptimaliseert losse lessen.
PerfectionistjajaKlassikaalComplexe onderbouwVerschil met de jongleur is dat deze automaat na elke plaatsing opnieuw de prioriteiten gaat bepalen. 
QuarpomaatjaneeClusterafdelingenHoudt gelijktijdigheidsvoorschriften intactDe Quarpomaat kent 2 standen. Q en P. Bij het aanzetten van de quarpomaat in stand Q zal deze de gelijktijdigheden (quarps) uit het roosterplan in tact houden tijdens het plaatsen. Bij het aanzetten van de quarpomaat in stand P zal de quarpomaat de gelijktijdigheden (quarps) uit het roosterplan in tact houden voor de clustergroepen. De (pseudo)klassikale groepen zal hij als losse lessen beschouwen. 
Quarp-optimalisatorneejaClusterafdelingenHoudt gelijktijdigheidsvoorschriften intactNaast stand Q en P kent de quarp-optimalisator nog stand R en K. Stand R houdt de gelijktijdigheden vanuit het rooster in tact. Stand K houdt de gelijktijdigheden vanuit het rooster in tact, maar ziet de (pseudo)klassikalen los. 

Statisticus

neejaAlle

Probeert strafpunten te verdelen

Elke minuut probeert de Statisticus voor de 3 randvoorwaarden met de hoogste strafpunten de strafpunten te verlagen. Als dat niet lukt wordt het aantal strafpunten virtueel in stappen van 50% verhoogd. De strafpunten worden zo verdeeld over meerdere randvoorwaarden. Dit zorgt waarschijnlijk voor een netto verhoging van strafpunten, die wel eerlijker verdeeld zijn.
TechnoloogjabeperktAlleDe botte bijl: voor als geen enkele andere automaat lijkt te werken. Plaatst snel, zonder ergens echt rekening mee te houden.