Skip to main content

Roosterbeleid - Artikelen / Roosterbeleid - Zermelo Support

Roosterbeleid

Voordat u überhaupt een start kunt maken met het roosterproject voor het komende schooljaar, is het belangrijk dat voor alle betrokkenen duidelijk is wat het beleid is. Met name tijdens de periode van roostervoorbereiding zijn veel personen betrokken (denk aan: teamleiders, formatiebeheerder, decanen, roostermaker). Het is dan essentieel dat alle afspraken op papier staan en voor een ieder bekend zijn. In het roosterbeleid kunt u alle afspraken eenduidig vastleggen.

 • Op welke manier wilt u zich onderscheiden met het rooster?
 • Wie is waar verantwoordelijk voor?
 • Wanneer wordt welke informatie aangeleverd?
 • Hoe wordt die informatie aangeleverd?
 • Hoeveel tussenuren zijn per afdeling toelaatbaar
 • Welke vakken dienen als blok ingeroosterd te worden?
 • Wanneer is een vrije dag van een docent een wens en wanneer een eis?
 • Zijn er specifieke wensen voor de plaatsing van de mentorlessen
 • Is er sprake van zogenaamde banduren?
 • Hoe vaak mogen de eerste en laatste uren per afdeling worden gebruikt?
 • enz, enz, enz