Skip to main content

Rendementen onderbouw - Artikelen / Schoolleiding - Zermelo Support

Rendementen onderbouw

Inleiding

Om de kwaliteit van een onderbouw te bepalen, berekent de inspectie een zogenaamd 'rendementsgetal'.

Het is voor een school zeer interessant op voorhand deze berekeningen zelf ook uit te kunnen voeren. Het bijhouden van een spreadsheet om, gedurende het voorjaar (wanneer de prognoses nog continu veranderen), een rendement te berekenen is ingewikkeld en tijdrovend.

Met de rendementsmodule krijgt u op ieder willekeurig moment een volledige berekening gepresenteerd op basis van de actuele prognoses. Daarnaast krijgt u met een tweede druk op de knop zeer gedetailleerde rapporten over onderdelen en achtergronden van de berekening.

Menu Management > Rendementen onderbouw.


Voorbereidingen

Om gebruik te maken van de rendementsberekening moet u eenmalig de structuur aanmaken. U heeft de volgende onderdelen nodig: - Een project voor het komende schooljaar (jaar 3). - Instroomadviezen van de leerlingen. - Roosterbestanden van de drie voorgaande jaren (jaar 2, jaar 1, jaar 0). 

Komende schooljaar

Voordat u start met het berekenen van rendementen is het belangrijk dat uw huidige basisrooster is voorzien van jaarlagen en opleidingsniveaus. U kunt dit definiëren in het hoofdmenu Beheer > Afdelingen en Stamklassen  > Bewerken > Opleidingsniveaus.

Importeren voorgaande schooljaren

 1. Klik in het menu Management > Overzichten > Rendementen onderbouw > Importeren.
 2. Klik in de kolom Lezen, op de cel bij een schooljaar.
 3. Doe dit voor alle jaren.

Wanneer u de drie verschillende schooljaren heeft ingelezen, is het van belang dat de jaarlagen en prognoses gecontroleerd worden. Ieder schooljaar moet voorzien zijn van jaarlagen. Dit is noodzakelijk voor de berekening. Daarnaast mogen er geen prognostische leerlingen in de roosterbestanden aanwezig zijn.

Mochten er zich problemen voordoen dan wordt dit in de kolommen Jaarlagen opl. niveaus c.q. Prognoses weergegeven. U kunt eventuele problemen oplossen door op de desbetreffende cel te klikken. Het doel is dat ieder roosterbestand bij zowel de jaarlagen alsook de prognoses een ok heeft staan.


De geïmporteerde roosterbestanden worden in uw projectmap opgeslagen in de map Rendementen. 


Importeren van adviezen

Wanneer u nog geen basisschool adviezen heeft ingelezen, kunt u dat doen via het menu Adviezen > Importeer adviezen. Er wordt gevraagd een bestand te openen. Dit moet een tabgescheiden *.txt tekstbestand zijn, waarin de eerste kolom het leerlingnummer bevat en de tweede kolom het advies. 

Na het importeren zult u het scherm Adviescode vertaler zien. Hierin kunt u de geïmporteerde adviezen vertalen naar een van de 9 standaard adviezen.

Wanneer u een advies niet meeneemt, zal de leerling niet meegenomen worden in de rendementsberekening. De laatste stap bij het importeren is de vraag of u de adviezen wilt toevoegen aan de bestaande adviezen, of dat u ze allemaal wilt vervangen. 

 

De berekening

Van leerlingen die voor het eerst overgaan van het tweede leerjaar naar het derde leerjaar (dezelfde school of een andere school) kan een rendement berekend worden. Dit gebeurd op basis van 4 parameters: 

 • Basisschool advies. (0 t/m 5 in stapjes van 0,5).
 • Het aantal keer doubleren (0 of 1).
 • Het opleidingsniveau in de derde klas (zie adviezen).
 • Een Lwoo indicatie (+0,25).

Er zijn totaal negen verschillende adviezen. Deze bestaan uit de vijf standaard adviezen (basis, kader, gemengd theoretisch, havo, vwo) plus de vier tussenliggende adviezen (basis/kader, kader/gemengd theoretisch, gemengd theoretisch/havo en havo/vwo). Het opleidingsniveau krijgt een score (advies-score) van 0 t/m 4 voor de standaard adviezen, en een 0,5 voor de tussenliggende. De berekening is dan als volgt: 

 1. Startscore is 2.
 2.  Voor iedere keer doubleren een correctie van -1.
 3. Het verschil tussen de derde klas advies-score en het basisschool advies-score. 
 4. Eventueel +0.25 voor een lwoo indicatie.
 5. Het totaal delen door 2.


Een voorbeeld

Piet heeft vanuit de basisschool een Havo advies. In de derde klas komt hij in H3 terecht en is niet blijven zitten. De berekening is dan: 2 (startscore) / 2 = 100%

Kees heeft een Havo/Vwo advies (score = 3,5) vanuit de basisschool. Kees doubleert in de tweede klas en komt in H3 (score = 3,0). De berekening is dan: 2 (startscore) - 1 (doubleren) - 0,5 (3,5-3,0) / 2 = 25%.

Marie heeft een Basis advies (score =0) vanuit de basisschool. In de derde klas komt ze in een kader klas terecht (score = 1,0), zonder te doubleren. Bovendien heeft ze een Lwoo indicatie. De berekening is dan: 2 (startscore)+1 (1.0-0,0)+0,25 (lwoo) / 2 = 162,5% 

Werken met vestigingen

Er zijn drie soorten groeperingscriteria: 

 •  Vestiging in jaar 2: De vestiging waar de leerling in het tweede leerjaar zat, is bepalend. 
 •  Vestiging in jaar 1 en 2: De vestiging waar de leerling het eerste en tweede leerjaar zat (inclusief doubleren) is bepalend. 
 •  Vestiging in jaar 1: De vestiging waar de leerling in het eerste leerjaar zat, is bepalend.

Rapportage

Overzicht

Het overzichtsrapport bevat de gegevens van de geselecteerde vestiging. Zichtbaar zijn de leerlingaantal per opleiding per advies. 

In ons voorbeeld zien we dat:

 • er in totaal 19 leerlingen met een VMBO Basis advies zijn.
 • 7 leerlingen een LWO indicatie hebben.
 • 17,8 leerlingen in het 3e jaar VMBO Basis gaan volgen.
 • 1,3 leerlingen in leerjaar 3 VMBO Kader gaan volgen.
 • Dit een rendement van 107 % betekent.

Ons voorbeeld resulteert in een totaal rendement van 89,0 %