Skip to main content

Onderwijstijd en statistieken: Portal versus Desktop - Artikelen / Schoolleiding - Zermelo Support

Onderwijstijd en statistieken: Portal versus Desktop

Inleiding

Op deze pagina houden wij de vorderingen bij van de verschillende onderdelen van de Managementinformatie.  Er is reeds een aantal onderdelen gebouwd in het portal. Dat wordt de komende periode verder uitgebreid. In de tussenliggende periode is het voor u natuurlijk belangrijk te weten waar u moet zijn voor specifieke gegevens. Dat zal steeds vaker het portal zijn, maar voor sommige onderdelen bent u nog aangewezen op de desktop.

portal/desktop 21.06

Vanaf deze versie is naast docent- en leerlingstatistiek ook de lesstastiek in het portal beschikbaar. Dit betekent dat u voor het schooljaar 2021-2022  voor de managementinformatie van onderwijstijd en statistieken  volledig in het portal terecht kunt. 

portal/desktop 21.05

Voor schooljaar 2021-2022 is het Management menu in de desktop flink uitgedund. U kunt dan alle gegevens m.b.t. lesstatistieken en onderwijstijd in het portal raadplegen.

Voor het huidige schooljaar 2020-2021 is het management menu in de desktop nog wel beschikbaar. 

portal/desktop 21.02

Met de februari-release van 2021 zijn er weer onderdelen van de managementinformatie aan het portal toegevoegd: Lesstatistiek heet nu leerlingstatistiek en de docentstatistieken zijn toegevoegd. 

Terminologie

Leerlingstatistiek

Leerlingstatistieken gaan alleen over lessen. Dus niet over activiteiten en toetsen.  De activiteiten en toetsen worden wel meegenomen in de berekeningen binnen de onderwijstijd (leerlingen) en contacttijd (docenten). De statistieken die we op dit moment in het portal aanbieden is gebaseerd op die van de individuele leerling (per week, per vak en per jaar) 

Geplande of verwachte onderwijstijd

Als we het over de geplande onderwijstijd hebben, wordt er in feite een inschatting gemaakt van de onderwijstijd die voor het komende schooljaar wordt aangeboden. 

Gerealiseerde onderwijstijd

De gerealiseerde onderwijstijd wordt achteraf bepaald. Bijvoorbeeld van de afgelopen rapportperiode of van het hele schooljaar Onderwijstijd wordt getoond in klokuren (dus niet in aantal lesuren) en is de totale duur van lessen, toetsen en activiteiten bij elkaar opgeteld. De rijksoverheid heeft in een document vastgelegd wat er onder onderwijstijd wordt verstaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het document Wat telt mee als onderwijstijd

Jaarnorm onderwijstijd

De jaarnorm onderwijstijd  is een afgeleide van de urennorm per opleiding. Sinds 2015-2016 is er officieel geen urennorm per leerjaar en leerling meer. Op de site van de rijksoverheid staat dat elke leerling een programma moet kunnen volgen van:

  • 3700 uur voor het vmbo*
  • 4700 uur voor de havo*
  • 5700 uur voor het vwo*

*Voor examenjaren geldt: er hoeft geen onderwijs te worden verzorgd vanaf de aanvang van het eerste tijdvak waarin het centraal examen wordt afgenomen.

Jaarnorm contacttijd

De jaarnorm contacttijd voor docenten is gebaseerd op de CAO. Daar wordt uitgegaan van 750 contacttijd bij een fulltime baan. 

Adviezen voor desktop of portal Schooljaar 2021-2022

Alle gegevens zijn vanaf start van het schooljaar beschikbaar in het portal

Adviezen voor desktop of portal Schooljaar 2020-2021

Leerlingstatistiek PORTAL

In het portal hebben we momenteel een vrij uitgebreide leerlingstatistiek. Inschrijvingen voor keuzelessen worden ook weergegeven. Aangezien de inschrijvingen voor keuzelessen niet bekend zijn in de desktop, raden wij u in dit geval aan het portal te raadplegen. Inmiddels is naast de gerealiseerde onderwijstijd ook de verwachte onderwijstijd beschikbaar. Dat is een trend die wordt gebaseerd op de afgelopen periode. De inschrijvingen en de uitval wordt dus geprojecteerd op de weken die nog moeten komen. 

Docentstatistiek PORTAL

In het portal zijn sinds versie 21.02 ook docentstatistieken beschikbaar.  Dat is mogelijk door de nieuwe publicatiemethode die vanaf 1 maart voor alle scholen wordt gebruikt. Zermelo zal via een migratie ervoor zorgen dat de docentstatistieken vanaf de 1e week van het schooljaar 2020-2021 beschikbaar komen. 

Lesstatistiek per afdeling/groep DESKTOP

Voor de lesstatistieken voor een afdeling of een groep opent u de desktop. U kunt daar op het niveau van afdeling, groep en vak de lesstatistieken opvragen. Deze gegevens zijn (nog) niet beschikbaar in het portal.

Geplande onderwijstijd 

De geplande onderwijstijd is in feite een vrij simpel rekensommetje. Ver voordat het schooljaar start kunt u o.b.v. het aantal schoolweken dat volgend jaar bevat en de lessentabel, berekenen wat de geplande onderwijstijd is. 

Verwachte onderwijstijd PORTAL

Sinds 21.02 wordt er een verwachte onderwijstijd in het portal getoond. Die verwachting is gebaseerd op de gerealiseerde onderwijstijd van de periode die reeds voorbij is. De trend wordt doorgetrokken voor de weken die nog in de toekomst liggen. Hierin wordt rekening gehouden met de inschrijvingen voor keuzelessen en de uitval. 

Gerealiseerde onderwijstijd PORTAL

Om de gerealiseerde onderwijstijd van de afgelopen periode in te zien kunt u in het portal terecht. U heeft daar de mogelijkheid om een staafdiagram voor alle leerlingen van een afdeling te zien. Daarnaast is er per leerling uitgebreide informatie per week te zien. In de desktop is de onderwijstijd ook beschikbaar (na doorrekening), maar u mist daar de gegevens van alle keuzelessen. Het heeft geen zin om alvast het hele tijdvak of schooljaar te publiceren. Het gaat immers om gerealiseerde onderwijstijd. Dat betekent dat inschrijvingen voor keuzelessen niet beschikbaar zijn!

Schoolfuncties en rechten

In het portal kunt u verschillende personen rechten geven om de leerlingstatistiek en docentstatistiek  te bekijken. U kunt per schooljaar de volgende schoolfunctie met bijbehorende rechten toekennen:


Mentor

Decaan

Teamleider

Roostermaker

Maatwerkcoordinator

Formatiebeheerder

Leerlingstatistiek per week

JA

JA

JA

JA

Leerlingstatistiek per vak

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Leerlingstatistiek per jaar

JA

JA

JA

JA

Onderwijstijd

JA

JA

JA

JA

Docentstatistiek

JAJA
JA