Skip to main content

Onderwijstijd en lesstatistiek: Portal versus Desktop - Artikelen / Schoolleiding - Zermelo Support

Onderwijstijd en lesstatistiek: Portal versus Desktop

Authors list

Inleiding

Op deze pagina houden wij de vorderingen bij van de onderdelen Onderwijstijd en Lesstatistiek van de Managementinformatie.  Er is reeds een aantal onderdelen gebouwd in het portal. Dat wordt de komende periode verder uitgebreid. In de tussenliggende periode is het voor u natuurlijk belangrijk te weten waar u moet zijn voor specifieke gegevens. Dat zal steeds vaker het portal zijn, maar voor sommige onderdelen bent u nog aangewezen op de desktop.
Terminologie

Lesstatistiek

Lesstatistiek gaat zoals de term al aangeeft alleen over lessen. Dus niet over activiteiten en toetsen.  Binnen de lesstatistiek maken we onderscheid tussen gegevens gebaseerd op leerlingen, docenten, vakken, afdelingen en groepen. De statistieken die we op dit moment in het portal aanbieden is gebaseerd op die van de individuele leerling. 

Geplande onderwijstijd

Als we het over de geplande onderwijstijd hebben, wordt er in feite een inschatting gemaakt van de onderwijstijd die voor het komende schooljaar wordt aangeboden.

Eventuele in te roosteren activiteiten, werkweken, toetsweken worden niet meegenomen, net als inschrijvingen voor keuzelessen. 

Gerealiseerde onderwijstijd

De gerealiseerde onderwijstijd wordt achteraf bepaald. Bijvoorbeeld van de afgelopen rapportperiode of van het hele schooljaar Onderwijstijd wordt getoond in klokuren (dus niet in aantal lesuren) en is de totale duur van lessen, toetsten en activiteiten bij elkaar opgeteld. De rijksoverheid heeft in een document vastgelegd wat er onder onderwijstijd wordt verstaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het document Wat telt mee als onderwijstijd

Jaarnorm

De jaarnorm is een afgeleide van de urennorm per opleiding. Sinds 2015-2016 is er officieel geen urennorm per leerjaar en leerling meer. Op de site van de rijksoverheid staat dat elke leerling een programma moet kunnen volgen van:

  • 3700 uur voor het vmbo*
  • 4700 uur voor de havo*
  • 5700 uur voor het vwo*

*Voor examenjaren geldt: er hoeft geen onderwijs te worden verzorgd vanaf de aanvang van het eerste tijdvak waarin het centraal examen wordt afgenomen.


Adviezen voor desktop of portal

Leerlingstatistiek PORTAL

In het portal hebben we momenteel een vrij uitgebreide leerlingstatistiek. Inschrijvingen voor keuzelessen worden ook weergegeven. Aangezien de inschrijvingen voor keuzelessen niet bekend zijn in de desktop, raden wij u in dit geval aan het portal te raadplegen.

Docentstatistiek DESKTOP en PORTAL

In het portal zijn nog geen algemene docentstatistieken beschikbaar. Wilt u dus op docentniveau gegevens over uitval en de reden raadplegen, dan kunt u hiervoor de lesstatistiek in de desktop openen.  In het portal is het overigens wel mogelijk om de incidentele vervangingen te zien (Personeel > Lessenverdeling > Incidentele vervangingen)

Lesstatistiek per afdeling/groep DESKTOP

Voor de lesstatistieken voor een afdeling of een groep opent u de desktop. U kunt daar op het niveau van afdeling, groep en vak de lesstatistieken opvragen. Deze gegevens zijn (nog) niet beschikbaar in het portal.

Geplande onderwijstijd DESKTOP

In de desktop maken we onderscheid tussen een indicatie van de onderwijstijd en een geplande onderwijstijd. De indicatie is ver van te voren op een moment dat u nog helemaal geen rooster heeft. Met een lessentabel, prognoses en een vakkenpakket kan er een indicatie worden gegeven van de onderwijstijd in het komende schooljaar. 

De geplande onderwijstijd in de desktop kan worden berekend zodra er een rooster is. Als u meerdere tijdvakken heeft, dient u dus even grof de andere tijdvakken te roosteren. Nadat het project is doorgerekend, is de geplande onderwijstijd beschikbaar. Let op: de desktop houdt geen rekening met eventuele keuzelessen!

Gerealiseerde onderwijstijd PORTAL

Om de gerealiseerde onderwijstijd van de afgelopen periode in te zien kunt u in het portal terecht. U heeft daar de mogelijkheid om een staafdiagram voor alle leerlingen van een afdeling te zien. Daarnaast is er per leerling uitgebreide informatie per week te zien. In de desktop is de onderwijstijd ook beschikbaar (na doorrekening), maar u mist daar de gegevens van alle keuzelessen. Het heeft geen zin om alvast het hele tijdvak of schooljaar te publiceren. Het gaat immers om gerealiseerde onderwijstijd. Dat betekent dat inschrijvingen voor keuzelessen niet beschikbaar zijn!

Schoolfuncties en rechten

In het portal kunt u verschillende personen rechten geven om de lesstatistiek en onderwijstijd te bekijken. U kunt per schooljaar de volgende schoolfunctie met bijbehorende rechten toekennen:


Mentor

Decaan

Teamleider

Roostermaker

Maatwerkcoordinator

Formatiebeheerder

Lesstatistiek per week

JA

JA

JA

JA

Lesstatistiek per vak

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Lesstatistiek per jaar

JA

JA

JA

JA

Onderwijstijd

JA

JA

JA

JA