Skip to main content

Gebruik roosterpublicatie - veelgestelde vragen - Artikelen / Algemeen - Zermelo Support

Gebruik roosterpublicatie - veelgestelde vragen

Vanaf versie 21.04 is de oude roosterpublicatie niet meer beschikbaar en wordt er in de desktop alleen nog gesproken over Roosterpublicatie

In dit artikel vindt u informatie over de roosterpublicatie  en antwoorden op veelgestelde vragen.


Voordelen van de vernieuwde roosterpublicatie

Sinds 1 maart 2021 is de roosterpublicatie bij Zermelo vernieuwd. De oude publicatie vergeleek versie 1 en versie 2 van het dagrooster en dit verschil werd weer met het portal vergeleken. Dit ging allemaal op basis van groep, vak, docent, lokaal en positie. Soms werden hierbij een desktop-afspraak en een portal-afspraak gematcht terwijl die niet bij elkaar hoorden, met gevolgen voor de inschrijvingen. De vernieuwde roosterpublicatie geeft lessen een unieke code mee bij publicatie. Ook bij keuzelessen: inschrijvingen worden hierdoor niet meer onterecht verwijderd.

Met deze roosterpublicatie worden ook docentdeelnames gepubliceerd.  Deze deelnames zijn nodig om de Docentstatistiek te kunnen vullen. Deze Managementinformatie is te vinden in het portal via menu Management.

Opmerkingen worden opgeslagen en worden gepubliceerd. U kunt in het rooster bij een les of een activiteit een opmerking plaatsen die wordt gepubliceerd als "opmerking roostermaker" bij de afspraak in het portal.  Voorbeelden roosterpublicatie

Hoe werkt de roosterpublicatie? Hieronder staan een aantal voorbeelden 

Voorbeeld 1: Publiceren basisrooster met lessen en toetsen

U wilt voor een week alle afspraken in het bestand publiceren als basisrooster. In het portal is voor deze week nog niets gepubliceerd.

U kiest bij de filters bovenin voor 'Alle afspraken' en voor 'Basisrooster'.

Alle afspraken komen met status 'nieuw' in het overzicht te staan. Bij het type ziet u zowel lessen als toetsen staan.


Links bovenin het scherm kunt u de afspraken publiceren.


Voorbeeld 2: Publiceren dagrooster met lessen en toetsen

U wilt voor een week waarin al afspraken in het portal staan, wijzigingen publiceren.

U kiest bij de filters bovenin voor 'Alle afspraken' en voor 'Dagrooster'.

De gewijzigde afspraken komen met status 'aangepast' in het overzicht te staan. Bij de 'Omschrijving wijziging' ziet u wat er is veranderd aan de afspraken.


Links bovenin het scherm kunt u de afspraken publiceren.


Voorbeeld 3: Gewijzigde afspraak als basisafspraak publiceren

U heeft al afspraken naar het portal gepubliceerd. Voor één van deze afspraken komt een wijziging. U wilt deze gewijzigde afspraak als nieuwe basisafspraak publiceren.

U kiest bij de filters bovenin voor 'Alle afspraken' en voor 'Handmatig Basis/Dag'.

De gewijzigde afspraak staat als 'Dag' aangemerkt. Door te klikken op 'Basis' in de kolom 'Basis/Dag' zet u de afspraak naar een basisafspraak (de omschrijving van de wijziging verdwijnt). 


Links bovenin het scherm kunt u de afspraak publiceren.


Veelgestelde vragen


Hoe kan ik zien of er inschrijvingen verwijderd zullen worden?

Sorteer op de kolom "!". Dit uitroepteken verschijnt bij lessen waarvoor er een inschrijving of een deelname verwijderd wordt. Deze verschijnt dus ook als er een leerling uit een les gehaald wordt omdat deze van groep is veranderd of het vak niet meer in het pakket heeft. Als er inschrijvingen verwijderd zullen worden, dan krijgt u daarnaast een waarschuwing als u de publicatie doorvoert, zodat u nog kunt annuleren. Klik eventueel op het getal in de kolom "Lln" voor details. 

Kan ik nu ook wijzigingen binnen toetsen publiceren?

Ja dat kan. Ook bij een toets kunt u aangeven of deze als basisrooster of als dagrooster gepubliceerd moet worden. Dit betekent dat bijvoorbeeld een docent- of lokaalwissel van een toets nu ook als wijziging zichtbaar gemaakt kan worden.

Wanneer kunnen er nog inschrijvingen worden verwijderd?

In principe kunnen inschrijvingen voor een afspraak alleen verwijderd worden als de inschrijving voor de bijbehorende les (voor die leerling) niet meer mogelijk is, of als de inschrijving irrelevant is geworden.
Er is een aantal scenario's waarin dit voorkomt:

 • Een leerling heeft het vak niet meer in het pakket
  → de hele afspraakdeelname van de leerling wordt verwijderd
 • Een leerling zit niet meer in de lesgroep
  → de hele afspraakdeelname van de leerling wordt verwijderd
 • De les wordt verwijderd
  → alle bijbehorende afspraakdeelnames van leerlingen worden verwijderd
 • Een keuzeles wordt regulier
  → de inschrijving door de leerling zelf wordt verwijderd (leerling komt standaard op 'verplicht' te staan, het is namelijk geen optionele les meer). Eventuele aan-/afmeldingen van de maatwerkcoördinator blijven wel staan.
Waarom krijg ik een melding dat er nieuwe afspraken worden gepubliceerd en de oude afspraak uitvalt? 

U krijgt een nieuwe afspraak (en dus een nieuwe unieke code (de UUID)) als de vak-afdeling-combinatie van de afspraak verandert.

Deze melding kunt u dus in verschillende scenario's krijgen:

 • Als een les van vak is veranderd.
 • Als een les van afdeling is veranderd.
 • Als een les naar een tijdvak is verplaatst waar diezelfde les ook al in voor kwam. 
 • Als een toets van vak is veranderd.
Waarom krijg ik de waarschuwing dat nog niet alle afspraken zijn gepubliceerd? 

U krijgt deze melding bij het openen van de dagroostermodule, indien er afspraken zijn die nog niet in het portal staan. U kunt met deze afspraken gaan dagroosteren en bijvoorbeeld een lokaalwijziging doen. U kunt de afspraak vervolgens wel publiceren naar het portal, maar alleen als 'basisafspraak'. Het nieuwe lokaal staat gewoon in het portal, alleen het feit dat dit een wijziging was ontbreekt. 

Om te zorgen dat u ook wijzigingsinformatie voor deze afspraken in het portal te zien krijgt, dient u het rooster eerst te publiceren via Publiceren > Publiceer roosters.