Skip to main content

Centraal Examen inroosteren - Artikelen / Toetsroosteren / Tutorials - Zermelo Support

Centraal Examen inroosteren

Authors list

Inleiding

Ieder schooljaar maakt Zermelo voor haar klanten het rooster voor het Centraal Eindexamen. Dat betekent dat u een udmz bestand kunt downloaden waarin het toetsrooster voor het Centraal Examen reeds is gemaakt. Het grote voordeel is dat alle examens direct op de juiste dagen staan en dat ook de duur en aanvangstijden al voor u geregeld zijn. Dit scheelt enorm veel tijd. U hoeft als gebruiker nu alleen nog in uw eigen project de bijbehorende lesgroepen aan te klikken en de surveillance en lokalen te regelen.

Disclaimer

Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het overnemen van de gegevens, is Zermelo niet verantwoordelijk te houden voor de juistheid van de gegevens van deze examens! Die blijft bij u als gebruiker liggen.Toetsroosterbestand downloaden

Voor iedere leerweg is een aparte udmz gemaakt waarin de examens zijn geroosterd. Het idee daarachter is dat natuurlijk niet iedere school alle leerwegen heeft. Het zijn de schriftelijke eindexamens uit het 1e tijdvak zoals deze op de site www.eindexamen.nl staan. Nadat u het gezipte bestand heeft gedownload, kunt u het uitpakken. U heeft nu voor iedere leerweg/opleiding een apart roosterbestand met de geroosterde examens.

Zermelo zal ook voor u het 2e tijdvak roosteren (als deze bekend is) en in een udmz bestand zetten. In dit udmz zitten alle examens van het 2e tijdvak voor alle schooltypes! Vakken die op uw school niet worden gegeven of  examens waar geen kandidaten/leerlingen voor zijn kunt u dan verwijderen.

Onderaan deze pagina vindt u de download links!

Toetsweken aanmaken

Via de optie <Dagen afknippen>, knipt u de examenweken af als toetsrooster.

Examens importeren

U selecteert nu het zojuist aangemaakte toetsroosterbestand en gaat naar het menu Importeren > Toetsen en mondelingen.

Vervolgens wijst u het betreffende udmz-bestand aan en klikt u op <Openen>. Dit herhaalt u voor alle leerwegen/opleidingen die op uw school worden aangeboden.

Lesgroepen toevoegen

U kunt nu in het CE toetsbestand naar Onderhoud > Toetsroosteren

U ziet onderstaande melding en klikt op <Ja>

Ook de volgende mededeling bevestigd u met <Ja>.

U ziet nu een hele lijst met toetsen. De duur, de dag, de start- en eindtijd en de toetsnaam zijn reeds ingevuld. Wat u nu nog moet doen, zijn de juiste lesgroepen en pakketvakken toevoegen aan de toetsen.

Wanneer u klikt op een lege cel in de kolom <Pakketvak>, verschijnt er een scherm waarin u het betreffende vak bij afdeling selecteert. In ons voorbeeld is dat ak voor afdeling havo 5 .

Tenslotte klikt u op <OK, vervang ook de lesgroepen>.

Dit doet u voor alle examens die op uw school worden aangeboden!

Niet relevante examens verwijderen

Wellicht staan er examens in het rooster die niet op uw school afgenomen worden (bijvoorbeeld Fries, Spaans). U kunt deze verwijderen door het aantal minuten van de examens op 0 minuten te zetten. In het menu <Opties>, kunt u deze verwijderen.


U kunt tegenwoordig de niet relevante examens ook verwijderen door ze te selecteren in de kolom Selectie en vervolgens te klikken op de knop .


Surveillanten en lokalen toewijzen

Tenslotte kunt u op de gebruikelijke wijze surveillanten en lokalen toewijzen.