Skip to main content

Toetsen verdelen over dagen

Toetsrooster

Nadat de toetsen zijn gemaakt en aangepast, dienen ze verdeeld te worden over de dagen van de toetsperiode. In het toetsenoverzicht klikt u op de knop <Verdelen over dagen>. Natuurlijk kunt u eerst bepaalde toetsen vastleggen op een dag als u dat wilt.

desktop Onderhoud > Toetsrooster > Toetsroosteren

Verdelen over de dagen

Nadat u in het toetsenoverzicht op de knop <Verdelen over dagen> heeft geklikt, verschijnt het scherm "Verdeling over dagen" met daarin verticaal een overzicht van alle te verdelen toetsen en horizontaal het aantal toetsdagen. Boven de toetsdagen staat het aantal leerlingen die op de dag een of meerdere toetsen hebben. Als u pas net met het roosteren van de toetsen begonnen bent, ziet u hier waarschijnlijk alle toetsen nog op de eerste toetsdag staan. Het leerlingenaantal is dan heel hoog op de eerste dag en op de andere dagen nog 0.

De verdeling moet voor leerlingen zo gunstig mogelijk zijn, dus liefst maar 1 of 2 toetsen per dag, maar liever niet meer dan 2. U kunt een toets handmatig op een andere dag plaatsen door bij de toets in de kolom van de nieuwe dag te klikken, dat doet u met de linkermuisknop. Met de rechtermuisknop kunt u toetsen ofwel fixeren ofwel blokkeren op bepaalde dagen.

image.png

De toets biologie is per se op de dinsdag geplaatst, omdat er op die dag bij de slager organen besteld zijn. De toets natuurkunde zal niet op maandag of dinsdag geroosterd worden.

Beter is het om de automaat te gebruiken voor het verdelen van toetsen over de dagen. Klik daarvoor op de knop <Automaat (snel)> of <Automaat (grondig)> . De automaten zijn gelijk alleen de instellingen op de achtergrond zijn anders.

Als u op de knop <Overzicht per leerling> klikt, dan krijgt u een overzicht van toetsen per leerling per dag te zien.

Dagverdeel automaat

Kies in het scherm Verdeling over dagen voor <Automaat (snel)> of <Automaat (grondig)>.

Het scherm Selectie voor dagverdeel automaat verschijnt. Door te klikken in de kolom 'Leerlingen naar Toetsroostermodule' verandert u Ja (groen) in Nee (rood) of andersom. Zo kunt u selecteren welke toetsen er meegenomen worden in de automaat.

image.png

Toetsen verdelen per afdeling

Vaak wordt echter per afdeling gewerkt. Daarvoor klikt u op de knop <Per afdeling> en voert de naam van de gewenste afdeling in. Daarna klikt u op <OK>. U ziet dat de toetsen van de afdeling op Ja (groen) staan en de toetsen van de anderen afdelingen op Nee (rood). Klik nogmaals op <OK> om door te gaan met verdelen over de dagen.

Tip

Meestal zult u betere resultaten boeken als u per afdeling de toetsen verdeelt over de week, dan alle toetsen van alle afdelingen tegelijkertijd.

Het scherm Toetsperioden roosteren verschijnt. Voordat u de automaat aan het werk zet, kunt u een aantal randvoorwaarden invoeren.

image.png

Groepen maken

Onderaan het scherm ziet u de knop <Groepen> u kunt hier groepen van toetsen aanmaken waarvan u liever niet heeft dat ze op dezelfde dag geroosterd worden en dat de automaat moet proberen deze toetsen te spreiden over de week.

Maak per afdeling groepen aan, maar u kunt ook proberen om bijvoorbeeld alle toetsen die een bosatlas nodig hebben proberen alvast te spreiden over de week.

Automaat aanzetten

Uiteindelijk zetten we de automaat aan door te klikken op de knop <Automaat aan/uit> en gaat de automaat de toetsen verdelen over de dagen met inachtneming van alle randvoorwaarden die we eerder hebben aangegeven.

image.png

Zolang er er bovenin het scherm 'Reken: ...' staat, is de automaat aan het rekenen:

image.png

Laat de automaat een tijdje draaien om de toetsen zo optimaal mogelijk te verdelen. U zet de automaat uit door op de knop <Automaat aan/uit> te klikken.

image.png

U ziet dat er nog slechts een beperkt aantal leerlingen is dat meer dan 2 toetsen op 1 dag heeft. Indien u dat echt niet wilt zullen er minder toetsen ingeroosterd moeten worden of de toetsweek zal moeten worden verlengd.

Verlaat u het scherm met <OK>, <OK, dagverdeling overnemen> en het groene vinkje dan krijgt u een overzicht van alle toetsen verdeeld over week.

image.png

Gepubliceeerd: 16/04/2020