Skip to main content

Toetsen inlezen in dagrooster

Toetsrooster

Wanneer u klaar bent met het roosteren van de toetsen en mondelingen, heeft u mogelijk wijzigingen doorgevoerd in uw basisrooster. Uw toetsroosterbestand heeft u echter weken geleden reeds afgeknipt en bevat geen wijzigingen van uw basisrooster. Daarom imnporteert u uw toetsen in een nieuw afgeknipt dagroosterbestand.

De werkwijze die we hier zullen beschrijven gaat uit van de volgende situatie:

 • U heeft een afgeknipt toetsroosterbestand.
 • U heeft een gewijzigd basisrooster.
 • U heeft een week afgeknipt voor het dagrooster.

Importeren in dag- of basisrooster

We adviseren u de toetsen en mondelingen in te lezen in een dagroosterbestand. De reden hiervoor is dat de toetsgroepen aangemaakt en overschreven worden bij het importeren. In een basisrooster is dat niet altijd wenselijk als u toetsen van meerdere weken alvast inleest en daarbij toetsgroepen herbruikt. In een dagroosterbestand is dit geen probleem. Denk er wel aan dat u bij importeren in een dagrooster de overbodige toetsen (die in andere weken plaatsvinden) zelf verwijderd.

desktop

Surveillanten en lokalen

Als er veel wijzigingen zijn in het basisrooster, kunt u beter de surveillanten pas op de toetsen plaatsen als deze zijn ingelezen in het nieuwe dagrooster. Lokalen kunt u (zeker als er vleugels gebruikt worden), wel al in het toetsweekbestand op de toetsen zetten.

Toetsen importeren bij online roosterproject

Bij een online opgeslagen roosterproject, doorloopt u een extra stap voordat u de toetsen importeert, namelijk het exporteren van het roosterbestand met toetsen. U kunt immers uw udmz-bestand met toetsen niet lokaal opzoeken.

 1. Zorg ervoor dat u in u toetsroosterbestand zit
 2. Ga in het menu naar Projectbeheer > Versiebeheer
 3. Als het goed is zit u al in de versie met toetsen
 4. Klik op de knop Exporteren.png om het udmz-bestand met toetsen te exporteren
 5. Selecteer een locatie op uw computer en sla het udmz op
 6. U kunt nu verder met het importeren van de toetsen volgens de stappen onder het volgende kopje

Importeren van toetsen en mondelingen

We gaan in het dagrooster de nieuwe toetsen en mondelingen importeren. U gaat als volgt te werk:

 1. Zorg ervoor dat u in het dagrooster zit
 2. Ga in het menu naar Importeren > Toetsen en mondelingen
 3. Lees de mededeling en klik op <OK>
 4. Wijs het toetsroosterbestand aan (laatste versie!)
 5. Klik op <Openen>
 6. Klik op <OK>

U heeft nu alle toetsen en mondelingen in uw dagrooster

Toetsrooster verwerken in dagrooster

In het afgeknipte dagrooster met toetsen en mondelingen kunt u nu:

 • de lessen weer uitschakelen;
 • eventueel lokalen op toetsen plaatsen;
 • eventueel surveillanten op toetsen zetten;
 • eventuele lokaalbotsingen oplossen;
 • weken opsplitsen (zodat u per week weer één dagroosterbestand heeft);
 • van de dagroosterbestanden dient u nu ook nog het type op toets te zetten

Het eerste toetsroosterbestand is nu overbodig.

Gepubliceeerd: 11/04/2020