Skip to main content

Toetsen inlezen in basisrooster

Toetsrooster

Wanneer u klaar bent met het roosteren van de toetsen en mondelingen, heeft u mogelijk wijzigingen doorgevoerd in uw basisrooster. Uw toetsroosterbestand heeft u echter weken geleden reeds afgeknipt en bevat geen wijzigingen van uw basisrooster.

De werkwijze die we hier zullen beschrijven gaat uit van de volgende situatie:

 • U heeft een afgeknipt toetsroosterbestand
 • U heeft een gewijzigd basisrooster
 • U heeft nog geen week afgeknipt ten behoeve van het dagrooster

Surveillanten en lokalen

Als er veel wijzigingen zijn in het basisrooster, kunt u beter de surveillanten pas op de toetsen plaatsen als deze zijn ingelezen in het basisrooster en de week is afgeknipt voor het dagrooster. Lokalen kunt u (zeker als er vleugels gebruikt worden), wel al in het toetsweekbestand op de toetsen zetten.

Verwijderen oude toetsen

Voordat u gaat importeren, verwijdert u in het basisrooster eerst eventuele oude toetsen en mondelingen uit eerdere toetsweken.

 • Zorg ervoor dat u in het basisrooster zit
 • Ga in het menu naar Projectbeheer > Domeinen en klik op het Toetsdomein
 • Selecteer alles met <CTRL+A>
 • Klik op de knop <Verwijder>.

Importeren van toetsen en mondelingen

We gaan in het basisrooster de nieuwe toetsen en mondelingen importeren. U gaat als volgt te werk:

 • Zorg ervoor dat u in het basisrooster zit
 • Ga in het menu naar Importeren > Toetsen en mondelingen
 • Lees de mededeling en klik op <OK>
 • Wijs het toetsroosterbestand aan (laatste versie!)
 • Klik op <Openen>
 • Klik op <OK>.

U heeft nu alle toetsen en mondelingen in uw basisrooster

Afknippen van een dagroosterbestand

Nu kunt u de weken met toetsen afknippen. Als u meerdere weken heeft, raden we u aan beide weken in één dagroosterbestand af te knippen.

In het afgeknipte bestand kunt u nu:

 • de lessen weer uitschakelen
 • eventueel lokalen op toetsen plaatsen
 • eventueel surveillanten op toetsen zetten
 • eventuele lokaalbotsingen oplossen
 • weken opsplitsen (zodat u per week weer één dagroosterbestand heeft)
 • van de dagroosterbestanden dient u nu ook nog het type op "toets" te zetten

Het eerste toetsroosterbestand is nu overbodig. U dient deze te verwijderen. Eventueel is het altijd nog terug te halen uit de prullenbak van uw roosterproject.

Gepubliceeerd: 11/04/2020