Skip to main content

Groepen vrijmaken

Toetsrooster

In het toetsrooster dat u van het basisrooster heeft afgeknipt, staan alle lessen zoals ze in het basisrooster ook aanwezig waren. In feite is het toetsrooster nu nog een kopie van het basisrooster. Vervolgens kunt u hierin de lessen uitschakelen.

desktop Onderhoud > Voorbereiding > Groepen vrijmaken

Afdeling, Klas of Groepsniveau

Via het menu Onderhoud > Groepen vrijmaken komt u in het scherm "Activiteiten en afwezigheden bewerken". Hier kunt u per dag of lesuur, aangeven welke lessen uitgeschakeld moeten worden vanwege de toetsweek.

image.png

Standaard staat de afwezigheidsreden op #Toets.

Wanneer u bij de Afdelingen klikt op de K of op de G zullen respectievelijk de roosters van de Klassen en Groepen zich uitvouwen.

Door te klikken en te slepen schakelt u de lessen uit en geeft u ze direct de juiste afwezigheidsreden (#tts). Dit is belangrijk voor de statistieken!

In het bovenliggende plaatje zijn:

  • de lessen van b4 en k4 op woensdag uitgeschakeld (Afdelingsniveau),

  • de lessen van h4a, h4b en h4c uitgeschakeld op de woensdag, terwijl de andere klassen van Havo 4 "gewoon" les hebben (Klasniveau)

  • h4d en h4e hebben donderdag lesuur 1 tot en met lesuur 4 uitgeschakelde lessen, daarna gaan de reguliere lessen weer door (Klasniveau)

  • bij v4 alleen de leerlingen die in de lesgroepen ak1, biol1, biol2, bsm1 en ckv1 de lessen uitgeschakeld op de woensdag (Groepsniveau)

Overzicht van de uitgevallen lessen

Aan rechterkant krijgt u een overzicht van alle lesuren die geblokkeerd zullen gaan worden als gevolg van de toetsweek.

image.png

Eindexamenklassen vrijmaken in basisrooster

Als u de groepen van de eindexamenklassen wilt vrijmaken aan het einde van het schooljaar, omdat zij geen les meer hebben. Dan kunt u de lessen van deze groepen ook vrijmaken met #Toets, maar dit doet u in het lesdomein. Als u vanuit het basisrooster het scherm Groepen vrijmaken opent, dan wil de desktop namelijk aparte tijdvakken maken voor de resterende weken en dan klopt uw jaarplanner niet meer met het portal.

Vanuit het basisrooster gaat u naar het Roosteren > Lessen > Overzicht, zo opent u het lesdomein. U gebruikt het filter om alle lessen van de eindexamenklassen te filteren. Vervolgens zorgt u ervoor dat u de kolom "Uitgesch. wegens toets?" in beeld heeft. Deze kolom vult u bij de lessen van de eindexamenklassen met bijvoorbeeld "ja" of "x" om de lessen uit te schakelen vanwege toets.

image.png

U kunt nu verder met uw basisrooster, zonder dat u last heeft van de lessen van de eindexamenklassen.

Gepubliceeerd: 16/04/2020