Skip to main content

Toetsen inlezen in basis- of dagrooster

Toetsrooster

Wanneer u klaar bent met het roosteren van de toetsen en mondelingen, heeft u mogelijk wijzigingen doorgevoerd in uw basisrooster. Uw toetsroosterbestand heeft u echter weken geleden reeds afgeknipt en bevat geen wijzigingen van uw basisrooster. Daarom imnporteert u uw toetsen in een nieuw afgeknipt dagroosterbestand.

De werkwijze die we hier zullen beschrijven gaat uit van de volgende situatie:

 • U heeft een afgeknipt toetsroosterbestand.
 • U heeft een gewijzigd basisrooster.
 • U heeft een week afgeknipt voor het dagrooster.

desktop

Surveillanten en lokalen

Als u veel wijzigingen verwacht in het basisrooster, kunt u beter de surveillanten pas op de toetsen plaatsen als deze zijn ingelezen in het nieuwe dagrooster. Lokalen kunt u (zeker als er vleugels gebruikt worden), wel al in het toetsweekbestand op de toetsen zetten.

Toetsen en mondelingen importeren

Om het toetsrooster te importeren in uw basisrooster of afgeknipte dagrooster maakt u eerst een export naar een tijdelijke locatie op uw computer. Daarna importeert u dat bestand. Dat kan door onderstaande stappen te volgen:

 1. Zorg ervoor dat u in u toetsroosterbestand zit
 2. Ga in het menu naar Projectbeheer > Versiebeheer
 3. Klik op de knop Exporteren.png om het udmz-bestand met toetsen te exporteren
 4. Selecteer een locatie op uw computer en sla het udmz-bestand op
 5. Zorg ervoor dat u in het dagrooster of in het basisrooster gaat, waarin u de toetsen wilt importeren
 6. Ga in het menu naar Importeren > Toetsen en mondelingen
 7. Lees de mededeling en klik op <OK>
 8. Wijs het toetsroosterbestand aan dat u zojuist op uw computer hebt opgeslagen
 9. Klik op <Openen>.

U heeft nu alle toetsen en mondelingen in uw dagrooster! Het udmz-bestand dat u eerder op uw computer heeft opgeslagen, kunt u weer verwijderen.

Toetsen-importeren.png

In de afbeelding hierboven worden toetsen in het basisrooster geïmporteerd. Als u daarna de week afknipt, zitten de toetsen er automatisch in. Heeft u al een week afgeknipt? U kunt op exact dezelfde manier ook een afgeknipte dagroosterweek selecteren en daar uw toetsen in importeren!

Toetsrooster verwerken in dagrooster

In het afgeknipte dagrooster met toetsen en mondelingen kunt u nu:

 • de lessen weer uitschakelen;
 • eventueel lokalen op toetsen plaatsen;
 • eventueel surveillanten op toetsen zetten;
 • eventuele lokaalbotsingen oplossen;
 • weken opsplitsen (zodat u per week weer één dagroosterbestand heeft);

Van de dagroosterbestanden dient u nu ook nog het type op toets te zetten

Het originele toetsroosterbestand is nu overbodig.

Gepubliceeerd: 11/04/2020