Skip to main content

Een docent thuismelden

Dagrooster

Een situatie waar veel scholen mee te maken hebben tijdens de coronacrisis is dat de docent lesgeeft vanaf huis en de leerlingen op school zijn. Dat betekent dat de leerlingen op school in een lokaal zitten met een begeleider en de docent de les online aanbiedt. Dat kan vanaf nu netjes opgelost worden met de optie Thuismelden. In deze handleiding leest u hoe dat in het Dagrooster kunt instellen.

desktop 20.12 Onderhoud > Dagroosteren

Naast het thuismelden van docenten kunt u ook instellen dat lessen online of hybride worden aangeboden. De verschillen zijn als volgt:

  • Thuismelden docent: Docent geeft online les vanaf huis en de leerlingen zijn op school.
  • Online les: De leerlingen volgen de les online vanuit huis. Het maakt niet uit waar de docent is. Meer info...
  • Hybride les: De leerlingen zijn gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op school. De docent kan zowel op school zijn als thuisgemeld zijn. Meer info...

Stap 1: Activiteiten en afwezigheden bewerken

Via de knop Activiteiten en afwezigheden bewerken image.png komt u in het scherm waar u op de gebruikelijke manier een docent afwezig meldt. Aan de linkerzijde van het scherm is er een optie bijgekomen: Thuismelden. In onderstaand voorbeeld is docent alb op Thuismelden ingesteld:

2022-08-02-17_11_48-Activiteiten-en-afwezigheden-bewerken.png

Stap 2: Verwerken van de instelling

Zodra u op de knop Verwerk lesuitval klikt, of op de groene vink krijgt u een overzicht van de betrokken lessen. Het witte videocameraatje in de kolom Lesuitval? geeft aan dat de docent de les online gaat geven.

In de kolom Handmatig kunt u aangeven of u een vervanger bij de les wilt plannen. Als u voor de optie "online zonder vervanger" kiest, gaan de leerlingen naar het geplande lokaal, maar zonder extra docent.

image.png

Stap 3: Kies de begeleiders

Als u terugkomt in het dagrooster krijgt u met sneltoets <M> (Toon klasroosters met probleem) de lessen te zien die nog een vervanger nodig hebben.

image.png

U kunt op de gebruikelijke manier een vervanger op de les klikken via een <klik> in de vervangerspool of via een <Control><klik> in de vervangselector. Dit is echter nog niet voldoende! Om de instelling correct te krijgen, zal deze nog doorgevoerd moeten worden. Dat gebeurt in de volgende stap.

Stap 4: Verwerking van de thuismeldingen

Om ervoor te zorgen dat voor de publicatie alle instellingen correct zijn, is het nodig om nog een laatste actie uit te voeren. Dit kan via menu Bewerken > Thuismelden, of via de knop image.png in het scherm Activiteiten en afwezigheden bewerken.

Vergeet u deze stap te maken? Dan verschijnt dit scherm automatisch zodra u wilt publiceren of als u de dagroostermodule afsluit.

Aan de kleur van het videocameraatje kunt u zien of er nog actie ondernomen moet worden. Een wit cameraatje image.png betekent dat er nog actie nodig is.

Een grijs cameraatje image.png geeft aan dat de online plaatsing geregeld is.

Daarnaast zijn er nog twee smaken:

  • image.png Groene camera geeft aan dat docent als begeleider in ingepland bij een online les
  • image.png Gele camera geeft aan dat bij een les met meerdere docenten tenminste één docent is thuisgemeld

image.png

De vervanger die u zojuist heeft ingesteld wordt nu als tweede docent aan de les gekoppeld zodra u op de knop Uitvoeren klikt. Zoals u in de afbeelding ziet, is de onderste regel al in orde. Bij deze les was aangegeven dat een vervanger niet nodig is.

Na het uitvoeren ziet het scherm er zo uit:

image.png

De achterste kolommen kunt u gebruiken om een instelling terug te draaien:

  • Herstel naar startsituatie: U herstelt de laatste handeling die u in dit scherm heeft gedaan op de betreffende regel.
  • Docent toch op school: U maakt van de les weer een normale les: de docent geeft de les weer op school en de vervanger wordt weggehaald bij deze les.
  • (Andere) vervanger: De vervanger wordt als begeleider bij de online les weggehaald. U kunt in het dagrooster daarna een nieuwe vervanger kiezen.

In uw dagroosteroverzicht ziet u nu ook grijze cameraatjes bij de lessen staan. Het rooster kan nu gepubliceerd worden.

image.png

Fouten herstellen of instellingen wijzigen

Nadat u bovenstaande stappen hebt uitgevoerd kan het nodig zijn dat er wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Hieronder enkele scenario's:

Hoe kan ik het thuismelden ongedaan maken?

Via menu Bewerken > Thuismelden of de knop "Thuismelden" in het scherm Activiteiten en afwezigheden bewerken krijgt u de lessen in beeld die ingesteld staan op thuismelden. In de kolom "Docent toch op school" kunt u de les(sen) aanklikken die weer standaard aangeboden moet(en) worden. Een eventuele vervanging wordt daarbij ook teruggedraaid.

Hoe kan ik iemand die thuisgemeld is met vervanger alsnog zonder vervanger instellen?

Via de knop Activiteiten en afwezigheden bewerken image.png kunt u via de knop image.png in de kolom "Docent toch op school" het thuismelden terugdraaien. Als u dit scherm Thuismelden verlaat, kunt u de docent opnieuw instellen op Thuismelden (stap 1). Kies daarna bij stap 2 voor "online zonder vervanger".

Ook kunt u met sneltoets <0> (handmatig bewerken van een les) de instelling van de les aanpassen.

Andersom: Hoe kan ik iemand die thuisgemeld is zonder vervanger alsnog met vervanger instellen? Hiervoor kunt u klikken in de kolom "(Andere) vervanger". Het dagrooster zal nu om een vervanger voor deze les vragen.

De begeleider / vervanger is ziek. Hoe verwerk ik dit?

Via de knop Activiteiten en afwezigheden bewerken image.png meldt u de docent ziek op de gebruikelijke manier.

Visueel ziet u daar al of de docent bij een online les is betrokken. In dit voorbeeld gaat het om één les. De groene camera geeft aan dat de docent als begeleider is ingepland: image.png

Als u de ziekmelding verwerkt, zal de software automatisch de les tijdelijk laten uitvallen, zodat u deze les in het dagrooster als 'probleem' terug gaat zien.

image.png

Zodra u een nieuwe vervanger op de les hebt geklikt, is het probleem hersteld en kan de thuisgemelde docent de les weer geven met een nieuwe vervanger / begeleider. Uiteraard zal u tot slot de thuismelding van deze les nog even moeten verwerken via menu Bewerken > Thuismelden (stap 4).

De thuisgemelde docent wordt ziek. Hoe verwerk ik dat?

Draai in dat geval eerst de thuismelding terug via menu Bewerken > Thuismelden of de knop "Thuismelden" in het scherm Activiteiten en afwezigheden bewerken. In de kolom "Docent toch op school" kunt u de les(sen) aanklikken die weer standaard aangeboden moet(en) worden. Daarna kunt u de docent afmelden op de gebruikelijke manier.

Hoe kan ik handmatig een begeleider / vervanger wijzigen?

In het dagrooster kunt via menu Gebied > Handmatig bewerken of met sneltoets <0> de les snel bewerken. In het onderstaande voorbeeld is docent grc als begeleider / vervanger op de les gezet en geeft docent alb de les vanaf huis. U kunt in plaats van docent grc een andere docent inplannen door de docentcode in de twee omcirkelde kolommen aan te passen:

image.png

Weergave van online lessen

Als een docent de lessen vanaf huis geeft, heeft de roostermaker deze lessen op "thuisgemeld" ingesteld. In dat geval ziet de docent in zijn of haar rooster een rode camera. Daarnaast ziet de docent ook hoeveel leerlingen de les vanaf school volgen, of vanaf thuis. In de onderstaande afbeelding geeft de docent de lessen thuis en de 25 leerlingen zijn allemaal op school.

image.png

Als docent adf de details van de les aanklikt, verschijnt het volgende. In dit geval is er een extra docent op de les ingeroosterd die de klas op school opvangt. Docent adf geeft de les vanaf huis, docent wes is als extra docent ingezet en is aanwezig op school.

image.png

Ook de leerlingen zien in de WebApp de rode camera. Aangezien er ook een lokaal zichtbaar is, weten de leerlingen dat de docent online de les geeft, maar dat zij gewoon naar het lokaal moeten komen.

Docentdeelname in portal

Ook in het portal wordt getoond als de docentdeelname online is, zoals via menu Roosters > Afspraken. In onderstaand voorbeeld is bij de eerste les alleen docent adf thuisgemeld. Bij de tweede les geven beide docenten de les online.

image.png

Gepubliceeerd: 17/11/2020