Skip to main content

Vrije dagen docenten vastleggen

Tijdens het schooljaar

Inleiding

Gedurende het lopende schooljaar is het vaak onwenselijk dat docenten van vrije dag kunnen wisselen. Bij de start van het schooljaar hadden (een aantal) docenten waarschijnlijk een flexibele vrije dag. Als u wijzigingen gaat doen voor uw jaarrooster, of een rooster voor een volgende periode gaat maken, kunt u deze vrije dagen vastleggen. Zo kunt u gewoon met de automaat blijven roosteren, en blijven vrije dagen behouden.

Op deze pagina leggen we u uit hoe u dit doet.

Het vastleggen van blokkades werkt in samenhang met de docentwensen uit het portal. U kunt deze functionaliteit niet gebruiken als u beschikbaarheden alleen in de desktop invult.

Vastleggen beschikbaarheid

Het vastleggen van de blokkades gaat in twee stappen. U vindt deze stappen als knoppen in het Docenten Basis scherm. image.png

Eerst wordt er een voorstel voor blokkades gemaakt en vervolgens voert u deze door.

Selecteer de docenten

U geeft zelf aan voor welke docenten u de beschikbaarheid wilt vastleggen. Selecteer deze docenten door onder de kolom 'Geselecteerd?' te klikken. Voor alle docenten die op 'ja' staan, kunnen blokkades worden vastgelegd.

image.png

U kunt alle docenten in één keer selecteren via menu Bewerken > Voorstel blokkades > Selecteer alle docenten

Voorstel blokkades

Onder de knop <Voorstel blokkades> kunt u een aantal instellingen doen: het referentie tijdvak en welke docenten een voorstel krijgen.

image.png

Bepaal het referentie-tijdvak

Bij het vastleggen van blokkades wordt gekeken op welke dag een docent in het rooster nu vrij is. Standaard wordt gekeken naar het rooster uit het eerste tijdvak. Als u een rooster uit een ander tijdvak wilt gebruiken, kiest u dit tijdvak als referentie-tijdvak.

image.png

Vul voorstel voor blokkades

De software geeft u een voorstel voor de blokkades, dit kan voor de geselecteerde docenten of voor alle docenten.

image.png

Handmatig blokkades bewerken

Als dit voorstel problemen oplevert, dan ziet u dit aan de rode melding. bijvoorbeeld omdat er meer blokkades geplaatst zouden worden, dan waar een docent recht op heeft. Deze blokkades kunnen niet worden weggeschreven.

U kunt zelf voorgestelde blokkades weghalen of invoeren door te klikken in de dagdelen van paneel Voorstel blokkades. U kunt dus zo eenvoudig problemen verhelpen.

Situatie na voorstel

image.png

Docent 'bel' krijgt bij dit voorstel meer blokkades dan waar hij recht op heeft.Dit voorstel wordt niet doorgevoerd zolang de rode melding er staat.

Situatie na handmatige bewerking

image.png

Door te klikken op de donderdagochtend wordt deze blokkade weggehaald.Het voorstel voor blokkades voor docent 'bel' kan nu doorgevoerd worden.

Blokkades doorvoeren

Voor alle docenten die bij 'Geselecteerd?' 'Ja' hebben staan, en geen rode meldingen hebben, kunnen blokkades worden doorgevoerd via de knop image.png

Hierbij worden alle blokkades in de positielijst weggeschreven. Oude blokkades van dagen en dagdelen uit de positielijst worden verwijderd, blokkades op losse lesuren blijven staan.

Blokkadevoorstellen wissen

Als u weer met een schone lei wilt beginnen, kunt u de blokkadevoorstellen weer wissen. Deze optie vindt u in het menu Bewerken > Voorstel blokkades > Wis alle blokkadevoorstellen

image.png

Heeft u blokkades doorgevoerd? Dan raden we u aan om in te stellen dat bij deze docenten de roosterwensen niet meer uit het portal overgenomen moeten worden. Als u dat niet doet, worden de blokkades namelijk weer overschreven met de roosterwensen uit het portal.

U kunt instellen dat de roosterwensen niet meer overgenomen hoeven te worden door bij de docent in de kolom "Overnemen" te klikken, zodat hier "nee" komt te staan.

image.png

Gepubliceeerd: 29/04/2020