Skip to main content

Roosteranalyse

Basisrooster

desktop 21.01

In de januari release van 2021 is er een nieuwe tool beschikbaar: de Roosteranalyse. Met deze tool kunt u voordat u daadwerkelijk gaat roosteren uw rooster en randvoorwaarden controleren. U krijgt inzicht in de roosterbaarheid, de moeilijk(st)e afdelingen, docenten of andere sets van lessen. Tevens krijgt u zicht op eventuele tegenstrijdige randvoorwaarden. Op drie verschillende plekken in de software kunt u de analyse aanzetten: 2021-01-08-09_29_27-Docenten-uitgebreid.png

  • Docenten uitgebreid: voor een analyse van alle of enkele docenten
  • Leerlingen uitgebreid: voor de analyse van alle of enkele afdelingen
  • Roosteren (met of zonder) herindelen: voor een totaal analyse (docenten, afdelingen, klassen, telgroepen, onderwijskundig)

Het principe

De roosteranalyse roostert een setje van lessen ( van bijvoorbeeld één docent of één afdeling en roostert ze vervolgens weer uit. U krijgt naast het huidige rooster (met eventueel reeds ingeroosterde lessen) een mogelijke invulling van het rooster te zien. U ziet dus wat het zou kunnen worden als u deze lessen als eerste in zou roosteren. Als u de analyse op docenten zou uitvoeren, wordt dus de eerste docent geroosterd en weer uitgeroosterd. Vervolgens wordt de tweede docent geroosterd en weer uitgeroosterd, enz enz. Nadat alle docenten op deze wijze zijn geanalyseerd, heeft u inzicht in de docenten die uw aandacht verdienen. Omdat ze niet roosterbaar zijn of omdat de lessen veel strafpunten op zouden leveren.

Drempelwaarde

U kunt een drempelwaarde per les invoeren. Standaard is deze 50.000 strafpunten per les. Als een docent 20 lessen geroosterd moet krijgen, betekent dit dat het inroosteren van die lessen in totaal niet meer dan 1.000.000 stafpunten mag opleveren. Als dat wel zo is, dan krijgt de docent nog geen stempel "OK" U kunt zelf de drempelwaarde een beetje verlagen om nog meer te optimaliseren.

2021-01-08-09_57_50-.png

Kwaliteit beoordelen

Als de analyse gedraaid heeft ziet u wat een eventuele inroostering zou betekenen. In de afbeelding hieronder ziet u een mogelijk rooster van docent men01. De rode kleur laat zien dat het mogelijke rooster nog boven de ingestelde drempelwaarde zit: 593.600.

De status is dan ook niet groen en OK:

2021-01-08-10_22_33-Docenten-uitgebreid.png

2021-01-08-10_18_57-Docenten-uitgebreid.png

U kunt zien waar de strafpunten vandaan komen:

2021-01-08-10_25_30-.png

Rooster doorvoeren

U kunt eventueel het mogelijke rooster dat tijdens de analyse is ontstaan, doorvoeren. Dat betekent dat de lessen daadwerkelijk ingeroosterd worden. Op dat moment vervallen de mogelijke roosters van de anderen afdelingen of docenten. Immers, er is een nieuwe situatie onstaan!

2021-01-08-10_00_54-Roosterverandering.png

Zodra u op de knop <Uitvoeren> heeft geklikt, wordt het voorstel ingeroosterd:

2021-01-08-10_31_57-Docenten-uitgebreid.png

U kunt dit vervolgens weer herstellen:

2021-01-08-10_34_27-Roosterverandering.png

Herstellen beperkt beschikbaar

Zodra u het scherm (in ons voorbeeld Docenten uitgebreid) verlaat, is de analyse en de mogelijkheid om te herstellen komen te vervallen. U kunt uiteraard wel zelf de geplaatste lessen weer uitroosteren.

Zicht op botsingen

Het kan voorkomen dat u botsingen heeft in uw rooster. Die kunnen bewust gemaakt zijn, maar die kunnen ook onbewust gemaakt zijn doordat u in het lesdomein handmatig lessen een positie heeft gegeven. Zodra u op deze manier botsingen heeft gecreeeerd, worden de betrokken lessen door de software automatisch uit voorzorg gefixeerd. Om deze goed in beeld te krijgen, zijn de botsingen nu ook zichtbaar in het scherm van <Roosteren met of zonder indelen>.

2021-01-08-14_58_35-Webinar-Roosteranalyse-Symposium2020-v1-van-1-klantnr.-3007-Roosteren-Pro.png

In bovenstaand voorbeeld ziet u het getal 2 met een rood kruis in de kolom van afdeling bk2. In het lesdomein kunt u eventueel de les(sen) uitroosteren en de fixatie van de lessen halen. In het lesdomein is een handig filter aanwezig #Speciaal > Botsende lessen. U heeft dan snel de betreffende lessen in beeld.

2021-01-08-15_06_57-Domein_-Les-FILTER-2_1538.png

Zicht op afdelingsloze lessen

Waarschijnlijk heeft u lessen die niet aan een groep en afdeling gekoppeld zijn. Denk aan vergaderlessen, vervanguren, pauzesurveillance. U kunt deze lessen via één van de andere tabbladen selecteren, maar om beter zicht op de lessen te hebben , zijn ze nu in beeld in de extra kolom van de selector:

2021-01-08-15_12_14-Webinar-Roosteranalyse-Symposium2020-v1-van-1-klantnr.-3007-Roosteren-Pro.png

Afdelingsloze lessen

In ons voorbeeld hebben we 0 lessen met alleen een lokaal en 113 lessen met alleen een docent (waarvan één les reeds ingeroosterd is:

2021-01-08-15_13_35-Webinar-Roosteranalyse-Symposium2020-v1-van-1-klantnr.-3007-Roosteren-Pro.png

U kunt de lessen hier selecteren en vervolgens roosteren of bekijken in het lesdomein (toets L)

Dummielessen

Mogelijk heeft u dummielessen in uw project. Dummielessen zijn lessen zonder docent, groep of lokaal. Deze lessen dienen geen enkel doel en kunt u verwijderen.

  1. Klik met rechts op het getal
  2. Klik op de tekst "Selecteer de dummie lessen"
  3. Gebruik toets L om naar het lesdomein te gaan
  4. Selecteer de les(sen)
  5. Klik op de knop <Verwijderen>

2021-01-08-15_18_59-Domein_-Les-FILTER-1_1538.png

Gepubliceeerd: 08/01/2021