Skip to main content

Roosteranalyse

Basisrooster

Met de Roosteranalyse tool controleert u uw rooster en randvoorwaarden voordat u daadwerkelijk het rooster maakt. U krijgt met deze tool inzicht in:

 • de roosterbaarheid;
 • de moeilijk(st)e afdelingen;
 • de moeilijk(st)e docenten;
 • andere sets van lessen die lastig in te roosteren zijn;
 • en tegenstrijdige randvoorwaarden.

U kunt de roosteranalyse op drie verschillende plekken in de software aanzetten. 2021-01-08-09_29_27-Docenten-uitgebreid.png

 • Docenten uitgebreid: voor een analyse van alle of enkele docenten.
 • Leerlingen uitgebreid: voor de analyse van alle of enkele afdelingen.
 • Roosteren (met of zonder herindelen): voor een totaal analyse (docenten, afdelingen, klassen, telgroepen, onderwijskundig). Hier heeft u geen knop, maar vindt u de roosteranalyse via het menu Roosteren of sneltoets Shift + S.

desktop Roosteren (+herindelen) of Roosteren (-herindelen)

Het principe

De roosteranalyse roostert een setje van lessen (van bijvoorbeeld één docent of één afdeling) in en roostert ze vervolgens weer uit. U krijgt naast het huidige rooster (met eventueel reeds ingeroosterde lessen) een mogelijke invulling van het rooster te zien. U ziet dus wat het rooster zou kunnen worden als u deze lessen als eerste inroostert.

Als u de analyse op docenten uitvoert, wordt de eerste docent geroosterd en weer uitgeroosterd. Vervolgens wordt de tweede docent geroosterd en weer uitgeroosterd, en zo verder. Nadat alle docenten op deze wijze zijn geanalyseerd, krijgt u inzicht in de docenten die uw aandacht verdienen. Deze docenten zijn niet roosterbaar of krijgen veel strafpunten op hun ingeroosterde lessen.

Drempelwaarde

De roosteranalyse bepaalt aan de hand van een drempelwaarde of een rooster goed is of niet. U stelt een drempelwaarde per les in. Standaard is deze 50.000 strafpunten per les. Als een docent 20 lessen in zijn rooster heeft, betekent dit dat het inroosteren van die lessen in totaal niet meer dan 1.000.000 stafpunten mag opleveren. Als dat wel zo is, dan krijgt de docent niet het stempel OK. U verlaagt zelf de drempelwaarde om nog meer te optimaliseren.

2021-01-08-09_57_50-.png

Kwaliteit beoordelen

Als de analyse gedraaid heeft ziet u wat een eventuele inroostering betekent. In een overzicht ziet u welk rooster een groen vinkje krijgt in de kolom OK? en welk rooster nog niet voldoet.

In de afbeelding hieronder ziet u een mogelijk rooster van docent men01. De rode kleur laat zien dat het mogelijke rooster nog boven de ingestelde drempelwaarde zit: 593.600. De status is dan ook rood en niet OK:

2021-01-08-10_22_33-Docenten-uitgebreid.png

2021-01-08-10_18_57-Docenten-uitgebreid.png

In het venster Roosterverandering ziet u waar de strafpunten vandaan komen.

2021-01-08-10_25_30-.png

Rooster doorvoeren

U kunt een rooster uit de roosteranalyse uitvoeren. Dat betekent dat u de lessen van een bepaalde set lessen daadwerkelijk laat inroosteren. Op dat moment vervallen de mogelijke roosters van de anderen afdelingen of docenten. Immers, er is een nieuwe situatie onstaan!

2021-01-08-10_00_54-Roosterverandering.png Zodra u op de knop <Uitvoeren> klikt, wordt het voorstel ingeroosterd.

2021-01-08-10_31_57-Docenten-uitgebreid.png

U herstelt dit met de knop <Herstel>.

2021-01-08-10_34_27-Roosterverandering.png

Herstellen beperkt beschikbaar

Zodra u het scherm (in ons voorbeeld Docenten uitgebreid) verlaat, is de analyse en de mogelijkheid om te herstellen komen te vervallen. U kunt uiteraard wel zelf handmatig de geplaatste lessen weer uitroosteren. De mogelijkheid om te herstellen is ook niet stapelbaar. Alleen de laatste inroostering blijft onthouden binnen de roosteranalyse.

Zicht op botsingen

Het kan voorkomen dat u botsingen heeft in uw rooster. Die kunnen bewust of onbewust zijn. Onbewust kunt u ze creëren doordat u in het lesdomein handmatig een les een positie heeft gegeven die al wordt bezet door een andere les met hetzelfde element. Botsende lessen worden automatisch gefixeerd. Om deze goed in beeld te krijgen, zijn de botsingen ook zichtbaar in het scherm <Roosteren (met of zonder herindelen)>.

2021-01-08-14_58_35-Webinar-Roosteranalyse-Symposium2020-v1-van-1-klantnr.-3007-Roosteren-Pro.png

In bovenstaand voorbeeld ziet u het getal 2 met een rood kruis in de kolom van afdeling bk2. In het lesdomein kunt u eventueel de les(sen) uitroosteren en de fixatie van de lessen halen. In het lesdomein is een handig filter aanwezig #Speciaal > Botsende lessen. U heeft dan snel de betreffende lessen in beeld.

2021-01-08-15_06_57-Domein_-Les-FILTER-2_1538.png

Zicht op afdelingsloze lessen

Waarschijnlijk heeft u lessen die niet aan een groep en afdeling gekoppeld zijn. Denk aan vergaderlessen, vervanguren, pauzesurveillance. U kunt deze lessen via één van de andere tabbladen selecteren, maar om beter zicht op de lessen te hebben , zijn ze nu in beeld in de extra kolom Afd-loos van de selector:

2021-01-08-15_12_14-Webinar-Roosteranalyse-Symposium2020-v1-van-1-klantnr.-3007-Roosteren-Pro.png

Afdelingsloze lessen

In ons voorbeeld hebben we 0 lessen met alleen een lokaal en 113 lessen met alleen een docent (waarvan één les reeds ingeroosterd is.

2021-01-08-15_13_35-Webinar-Roosteranalyse-Symposium2020-v1-van-1-klantnr.-3007-Roosteren-Pro.png

U selecteert hier de lessen, waarna u de selectie kunt roosteren of bekijken in het lesdomein.

Dummylessen

Mogelijk heeft u dummylessen in uw project. Dummylessen zijn lessen zonder docent, groep of lokaal. Deze lessen dienen geen enkel doel en kunt u verwijderen.

 1. Klik met rechts op de cel -lk-dc.
 2. Klik op Selecteer deze lessen.
 3. Gebruik toets L om naar het lesdomein te gaan.
 4. Selecteer de gefilterde dummyles(sen).
 5. Klik op de knop <Verwijderen>.

2021-01-08-15_18_59-Domein_-Les-FILTER-1_1538.png