Skip to main content

Randvoorwaarden lokalen

Randvoorwaarden inrichten

desktop 22.03

Aanpassingen lokaalwensen

Vanaf release 22.03 is Lokalen uitgebreid geen onderdeel meer van de desktop. De lokalenwizard is aangepast en uitgebreid zodat u voortaan alle lokaal randvoorwaarden op één plaats kunt inrichten.

Migratie van uitgebreide randvoorwaarden

desktop 22.03

De eerste keer dat u het scherm van invoer Lokalenwensen in de 22.03 opent, vindt er een éénmalige migratie van uitgebreide randvoorwaarden plaats. Tijdens deze migratie worden eventuele randvoorwaarden die in het uitgebreide scherm zijn ingevoerd, vertaald naar randvoorwaarden in één van de 11 stappen van de wizard. Randvoorwaarden die daar niet ingevoerd kunnen worden, worden gesaneerd.

Als er een migratie nodig is, krijgt u dit scherm te zien: 2022-03-08-17_59_47-Window.png Een aantal randvoorwaarden worden verwijderd en een aantal worden voor u ingevoerd in één van de stappen. Door op de knop <Opschonen> te klikken word er gesaneerd én gemigreerd.

Inleiding

In dit hoofdstuk leert u hoe u lokalen kunt toevoegen aan het roosterproject en snel de belangrijkste lokaalwensen in kunt voeren. Tevens ziet u hoe u tijdens het roosteren al rekening kunt houden met lokaalkrapte. In de praktijk betekent dit dat u eerst alle lokaalwensen invoert en vervolgens de Telgroep wizard doorloopt. Deze laatste optie zorgt er voor dat het lesrooster geen onmogelijkheden bevat voor het uiteindelijke lokalenrooster.

U komt in het lokalenwensen-scherm door op 2022-03-08-13_54_44-Window.png te klikken, of de sneltoets CTRL+K te gebruiken.

Voor lokalen is het ook nodig om lokaalwissels van docenten te reguleren. U komt in dit scherm door op image.png te klikken, of via het menu Randvoorwaarden > Lokalen > Lokaalwissels van docenten.

Lokalen toevoegen

Lokalen kunt u in het portal wijzigen en aanmaken. In de desktop heeft u vervolgens de mogelijkheid de lokalen te downloaden. Bij de gegevenscontrole in de desktop kunt u zien of er wijzigingen zijn bij de lokalen. Als u met uw muisaanwijzer over de lokalen beweegt, verandert uw aanwijzer in een handje. U kunt op de link klikken om direct naar het venster Lokalen te gaan. Een andere manier waarop u in venster Lokalen komt, is via het menu Beheer > Schoolstructuur > Lokalen.

image.png

In het venster Lokalen uit het portal kunt u lokalen, die u heeft aangemaakt in het portal, downloaden naar de desktop. De groene regels zijn de lokalen die zowel in portal als in desktop overeenkomen. De regels met een paars vakje geven een verschil aan. De regels met een rood vakje geven een overbodig lokaal aan.

image.png

U kunt de wijzigingen in lokalen of nieuwe lokalen uit het portal downloaden met de knop image.png. Als u ook nog andere wijzigingen heeft, dan kunt u die in ditzelfde scherm overnemen. Meer hierover leest u op de pagina Lokalen synchroniseren.

Lokalenwensen

Als u de knop Invoer okalenwensen aanklikt komt u in een wizard terecht waarin u in 11 stappen uw lokaal-randvoorwaarden invult. Onderaan het scherm kunt u met de knoppen <Volgende> en <Vorige> navigeren tussen de tabbladen. Ook kunt u gewoon een tabblad aanklikken. U hoeft niet perse de volgorde te doorlopen zoals dat bedacht is, maar we bevelen dat wel aan. Hieronder beschrijven we alle stappen per fase. We gaan er hierbij van uit dat we met een schone lei beginnen.

Oude voorwaarden verwijderen

Als u een al bestaande inrichting opent met instellingen van het afgelopen schooljaar, adviseren wij u om de oude lokaalinstellingen te verwijderen en met een schone lei te beginnen. U kunt uw (oude) lokaalinstellingen verwijderen door op dit icoontje te klikken:

2022-03-08-14_44_27-Window.png

Alleen als u zeker weet dat de inrichting correct is kunt u hiermee verder werken en hoeft u de oude instellingen niet te verwijderen.

Stap 1: Vaktypes

In deze eerste stap dient u door te klikken/slepen de vraag te beantwoorden; "Hoe belangrijk is het dat een vak in een vaklokaal gegeven wordt?"U ziet zes categorieën van "Geen voorkeur" oplopend tot "Eis".

Voor ieder vak kunt u nu aangeven in welke categorie het vak valt. Standaard staan alle vakken ingedeeld in categorie W van Wens. Deze instelling is typisch voor vakken die in principe overal gegeven kunnen worden.

We nemen als voorbeeld het vak Duits. Uiteraard willen we graag dat dit vak in een Duits lokaal wordt geroosterd of eventueel in een ander talenlokaal. Maar als Duits in een Wiskundelokaal wordt geroosterd, is dat niet ideaal, maar in principe geen ramp. Voor het vak Duits laten we dus de instelling staan op Wens.

2022-03-08-14_45_53-Window.png

Voor vakken als Bsm en bv is het in bovenstaande situatie verplicht dat de lessen in respectievelijk het gymlokaal en handvaardigheidslokaal worden geroosterd. Voor deze vakken vullen we dan ook in dat het een Eis is.

Tussen de categorieën Wens en Eis zitten nog de categorieën Sterke wens en Zeer sterke wens. Deze kunt u gebruiken om zwaardere gewichten te hangen aan de vaklokalen. U kunt hierbij denken aan vakken als Biologie en Scheikunde.

Ook zijn er nog twee lichtere categorieën: Geen voorkeur en Lichte voorkeur. Vakken waarbij het echt niet, of weinig uitmaakt waar deze plaatsvinden, zoals de mentorles, zou u hier kunnen invullen.

Het is belangrijk dat u deze stap (en volgende stappen) zo algemeen mogelijk invult! U krijgt in de vervolgstappen de mogelijkheid verfijningen en uitzonderingen te definiëren.

Stap 2: Vaklokalen

Bij stap 2 kunt u aangeven welke lokalen u als gewenste lokalen wilt bestempelen en welke lokalen eventueel uitwijklokalen zijn. Wat ziet u hier? Afhankelijk van wat u bij stap 1 (Vaktypes) hebt ingevuld, ziet u in stap 2 per vak de ongewenste lokalen van de school ingevuld staan in een of meerdere grijze blokjes aan de rechterkant. Dit zijn de lokalen waar het vak niet in terecht moet komen.

In de witte blokjes aan de linkerkant kunt u aangeven wat de gewenste lokalen zijn en eventueel in welke uitwijklokalen dit vak geroosterd mag worden. U klikt op een wit blokje in de kolom gewenst om de gewenste lokalen aan te geven. Zo kunt u in de kolom uitwijk eventueel aangeven welke lokalen daarna in aanmerking komen, mocht het niet lukken om de les in het gewenste lokaal te roosteren.

Voorbeeld: voor het vak AK zijn de gewenste lokalen A138, B133, B145 en B149. Als uitwijklokalen zijn de lokalen B151 en B155 een goed alternatief. Hoe u dat invult, ziet in de volgende afbeelding.

image.png

Zo vult u voor ieder vak de gewenste lokalen en uitwijklokalen in.

Vul alleen lokalen in in de witte blokjes en laat de grijze blokjes in eerste instantie ongemoeid. In stap 3 (ongeschiktheid van vaklokalen) kunt u namelijk instellingen maken die ervoor zorgen dat ook de inhoud van de grijze blokjes wordt verfijnd.

Aan de linkerzijde van het scherm kunt u desgewenst filteren op een vaktype, zoals u dat in stap 1 (Vaktypes) hebt aangegeven.

Mocht u bij meerdere vakken hetzelfde willen invullen, dan kunt u gebruik maken van de rechtermuisknop functionaliteit om snel te kunnen plakken. Ook kunt u de inhoud van blokjes in één keer verslepen naar een andere categorie.

Stap 3: Ongeschiktheid van vaklokalen

In deze stap wordt de volgende vraag gesteld: Hoe erg is het als in het vaklokaal een ander vak dan het aangewezen vak geroosterd wordt?

Aan de hand van wat er in stap 2 (Vaklokalen) is ingevuld, ziet u een overzicht van uw lokalen met in de tweede kolom, 'Vaklokaal voor...', de vakken die als gewenst en uitwijk zijn ingevuld. U kunt eventueel op de kolomkop klikken om te sorteren.

image.png

In bovenstaand voorbeeld zien we bijvoorbeeld dat lokaal A010 een muzieklokaal is. Dit lokaal heeft mogelijk een wat andere inrichting en het is daarom ongewenst als daar bijvoorbeeld een Nederlandse les wordt gegeven. Afhankelijk van hoe erg u het vindt dat dit gebeurt, kunt u dit uiteraard ook strenger instellen.

Lokaal A022 is een wiskunde lokaal. Het is in dit geval geen probleem als daar een andere les dan een wiskundeles wordt gegeven. Lokaal A050 is een handvaardigheidslokaal. Hier willen we absoluut geen andere lessen in hebben. We kiezen daarom voor lokaal A050 voor de categorie Verboden.

Stap 2 en stap 3 zijn nauw met elkaar verbonden. Als u in stap 3 aangeeft dat een lokaal ongeschikt is voor andere vakken, dan wordt dit in stap 2 verwerkt in de grijze vakjes. In welk grijs vakje een lokaal terecht komt, is afhankelijk van de mate van ongewenstheid in stap 3. Het is zeker goed om nog eens terug te keren naar stap 2 nadat stap 3 is ingevuld. U kunt dan het resultaat bekijken en eventueel de instellingen nog wat aanpassen.

Uitzonderingen

Stap 2 en stap 3 zijn nauw met elkaar verbonden. Het is zeker goed om nog eens terug te keren naar stap 2 nadat stap 3 is ingevuld. Mocht u in stap 2 rode driehoekjes rechtsonder in de blokjes zien, dan wil dat zeggen dat er een afwijking is van wat in stap 3 is ingevuld.

Met de menu-optie <Standaardiseer> kunt u dit herstellen. Maar uiteraard kan het ook zijn dat u bewust uitzonderingen hebt gedefinieerd. Een rood driehoekje betekent dus niet perse dat er iets fout is. 2022-03-08-15_22_21-Window.png

Stap 4: Lokaalcontrole

Eigenlijk heeft u met de stappen 1 tot en met 3 de belangrijkste zaken ingesteld. De vervolgstappen zijn voor gedetailleerde randvoorwaarden en informatie.In stap 4 krijgt u een totaaloverzicht in beeld, gezien vanuit de lokalen. U hoeft hier in principe niets in te vullen, maar u kunt desgewenst nog enige fine-tuning doen. Het invullen of aanpassen van deze stap werkt op dezelfde manier als bij stap 2.

Tip: Wanneer u liever werkt vanuit een lijstje waar alle lokalen op volgorde op staan met daarbij het vak waarvoor dat lokaal het voorkeurslokaal is, dan is het handiger om de instellingen in deze stap te doen VOORDAT u stap 2 (Vaklokalen) en stap 3 (Ongeschiktheid van vaklokalen) doet.

Stap 5: Lokaalcapaciteit

In deze stap kunt u per lokaal aangeven wat de maximale capaciteit is. Heeft u een kleiner lokaal waar bijvoorbeeld maximaal 20 leerlingen in kunnen, dan zal de automaat er later ook rekening mee houden dat er alleen kleinere groepen in dit lokaal worden ingeroosterd.

De lokaalcapaciteit wordt overgenomen vanuit het portal. Als u een wijziging wilt aanbrengen, adviseren we om dit dan ook in het portal in te stellen en daarna over te nemen in de desktop.

Stap 6: Docent voorkeurslokalen

De wensen die u reeds via de tabbladen heeft ingericht, ziet u in dit scherm weer terugkomen. Docenten die meerdere vakken geven, komen even zo vaak voor. U kunt dus voor één docent per vak verschillende wensen opgeven.

 1. In de afbeelding hieronder zien we dat docent Adm het vak AK geeft. In de kolom 'gewenst' staan de AK-lokalen, zoals dat eerder is opgegeven. Stel dat lokaal A128 het lokaal is waar docent Adm het liefst zit. Dan doorlopen we de volgende stappen:Klik op het blokje 'gewenst' bij docent Adm en schuif dit blokje één kolom naar rechts, naar de kolom 'uitwijk'. Het blokje krijgt een extra verdieping en op de bovenste verdieping staan nu de uitwijklokalen voor docent Adm in licht-oranje
 2. Klik nogmaals in het blokje 'gewenst' bij docent Adm en kies lokaal A128 uit de selector. Lokaal A128 wordt dan licht-oranje. Dit is nu het gewenste lokaal voor docent Adm. Het ziet er als volgt uit: 2022-03-08-15_09_28-Window.png
 3. Mocht u met klikken een fout hebben gemaakt, dan kunt u dat weer gemakkelijk herstellen door op het blauwe icoontje T (terug) te klikken 2022-03-08-15_11_08-Window.png
 4. Als u een eis op het voorkeurslokaal wilt zetten, kunt u dat doen door in de kolom Eis op de E te klikken. Alle lokalen behalve A128 worden in één keer in de kolom onmogelijk geplaatst. 2022-03-08-15_14_31-Window.png

Stap 7: Lokaalblokkades

In deze stap kunt u eventuele lokaalblokkades invoeren. Stel dat een gymzaal op bepaalde dagen of dagdelen niet beschikbaar is. U kunt dan een blokkade voor dit lokaal instellen door op de betreffende posities te klikken. Er verschijnt een '=' teken dat aangeeft dat het lokaal op dat uur geblokkeerd is.

Als u na het invullen van de lokaalwensen de Telgroep Wizard doorloopt, zal Zermelo op de achtergrond randvoorwaarden (telgroepen) aanmaken. De roosterautomaat houdt er dan rekening mee dat u bijvoorbeeld op maandagmiddag een gymzaal minder tot uw beschikking heeft. De lokalenautomaat zal er vervolgens voor zorgen dat het geblokkeerde lokaal niet gebruikt wordt.

Stap 8: Deels in vaklokaal

Het kan voorkomen dat u niet alle lessen van een vak in het vaklokaal hoeft te roosteren. Voor vakken waar het vaklokaal belangrijk is, kunt u in deze stap een extra instelling maken.

Stel dat we voor de lessen Biologie voor bepaalde klassen willen instellen dat twee van de drie lessen in het vaklokaal terecht moeten komen. U stelt dit per vak/afdeling-combinatie in. Als voorbeeld is dit in onderstaande afbeelding voor een paar afdelingen voor Biologie ingesteld.

image.png

Voer in deze stap alleen getallen in bij de vak/afdeling-combinatie waar het echt belangrijk is. Hoe meer eisen er ingesteld worden, hoe minder flexibel de lokalenautomaat is bij het inroosteren.

Stap 9: Per afdeling/klas

U voert in deze stap in dat bepaalde afdelingen of bepaalde stamklassen hun lessen (voor de meeste vakken) moeten volgen in een bepaalde groep van lokalen (bijvoorbeeld een vleugel of verdieping).

U wilt bijvoorbeeld alle brugklaslessen in één vleugel van de school laten plaatsvinden. Maar, dan geldt dat natuurlijk niet voor de lessen in vakken zoals LO. U kunt een aantal van dit soort lokaalwensen aangeven door links op <nieuw> te klikken. Daarna voert u ófwel een aantal afdelingen, ófwel een aantal stamklassen in. Daarna voert u de vakken in die het betreft, de gewenste lokalen en de mate waarin deze wens van belang is.

Houd als vuistregel aan dat 'Gewenst, niet heel belangrijk' betekent dat het per les ongeveer even zwaar weegt als een docent van een gewoon vak die niet in het voorkeurslokaal zit maar in een ander gewoon lokaal.

Stel dat we de brugklassen voor bepaalde vakken zoveel mogelijk in gebouw B willen roosteren. Dan zou dat als volgt ingesteld kunnen worden:

image.png

Pas op: dit soort wensen veroorzaakt vaak tegenstrijdigheden. Let met name op de selectie van vakken die u hier maakt. Als daar vakken bij zitten die per se in een vaklokaal moeten plaatsvinden en zo'n vaklokaal zit niet bij de lokalen die u hier markeert, dan hebt u tegenstrijdige eisen. De selectie van een afdeling betekent dat álle lessen van die afdeling betrokken zijn, dus zowel de lessen aan stamklassen als de lessen aan clustergroepen.

Selectie van alle stamklassen van een afdeling is dus in het algemeen niet hetzelfde als selectie van de afdeling!

Vestigingen

Wanneer u op uw school te maken heeft met meerdere vestigingen, is het niet nodig om hier voorwaarden voor aan te maken in stap 9 van de lokaalwensen wizard. U regelt de voorwaarden hiervoor via het menu Vestigingen.

Stamlokalen

Op ons Platform voor onderwijs met afstand hebben we een artikel aan lokalen besteed. Het gaat vooral om het aantal leerlingbewegingen zo veel mogelijk te beperken. U heeft de mogelijkheid om zogenaamde stamlokalen vast te leggen voor de theorievakken. Lokalen bij 1,5 meter onderwijs

Stap 10: Gelijke lokalen

In deze stap voert u in dat bepaalde vakken hetzelfde lokaal willen voor alle lessen van een bepaalde lesgroep. Het standaardvoorbeeld is het vak handvaardigheid, waar men elke les van een klas in hetzelfde lokaal wil vanwege de werkstukken die daar liggen.

U kunt meerdere vakken aanklikken, de software zal zorgen dat de lessen zo mogelijk dezelfde lokalen krijgen. De instelling is alleen op vak te doen; het is niet mogelijk om daarbinnen ook nog op afdeling/stamklas te filteren.Wanneer deze eis voor het ene vak zwaarder weegt dan voor het andere vak kunt u (door te klikken op <nieuw>) ook aparte eisen invoeren voor de verschillende vakken. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat het voor tekenen minder zwaar weegt dan voor handvaardigheid.

Let wel: deze eis is een heel zware eis en is niet altijd te realiseren in het rooster! Bijvoorbeeld als u twee lokalen heeft en drie docenten, op maandag werken A en B, op dinsdag A en C en op woensdag B en C...

Stap 11: Per lesverzameling/telgroep

desktop 22.03

Voor alle bestaande lesverzamelingen en telgroepen kunt u in deze stap invoeren welke lokalen voor de betrokken lessen (on)gewenst zijn. Een voorbeeld: U heeft lessen voor het vak bsm. Één van de lessen is een theorieles en moet dus niet in een gymlokaal worden geroosterd. In onderstaande afbeelding ziet u 2 lesverzamelingen: bsm_theorie en bsm_zonder_theorie. Bij de theorielessen van bsm geven we aan dat alle praktijklokalen onmogelijk zijn. Alle andere (theorie)lokalen mogen wel worden gebruikt. 2022-03-08-15_39_44-Window.png eer daar toch een les geplaatst wordt.

De Telgroep wizard

2022-03-08-15_44_58-Window.png

Menu Roosteren > Roosteren > Randvoorwaarden > Telgroep wizard.

Zodra u de lokaalwensen heeft ingevoerd, kunt u de telgroep wizard doorlopen. Deze wizard bekijkt in hoeverre de lokaalwensen van invloed zijn op het rooster. Lokaalwensen worden namelijk pas tijdens het lokaalroosteren bekeken en het lesrooster is dan al klaar. Om nu te voorkomen dat u een rooster bouwt dat voor het lokaalrooster onmogelijkheden oplevert, worden er telgroepen aangemaakt.

Een voorbeeld:

Stel uw school heeft de beschikking over 3 gymlokalen. In de lokaalwensen zult u vastleggen dat de gymlessen altijd in een gymlokaal moeten komen en dat andere lokalen onmogelijk zijn. Met deze wens wordt tijdens het lokaalroosteren rekening gehouden, maar eerst dient u het lesrooster te maken. In dat rooster mogen er niet meer dan 3 gymlessen tegelijk worden geplaatst. U komt dan immers gymlokalen tekort.

De telgroep wizard rekent snel voor u uit of de lokaalwensen aanleiding geven voor extra maatregelen.

 1. Start de Telgroep wizard via het menu of via de knop op de knoppenbalk, of via de sneltoets CTRL+T
 2. Stap 1 geeft aan welke telgroepen volgens de software noodzakelijk zijn. U kunt in de kolom Telgroep advies of Actie een advies nog negeren door te klikken. De wizard maakt dan alsnog wel of geen telgroep aan. 2022-03-08-15_48_11-Window.png

Mocht u in dit scherm de melding krijgen dat er onmogelijkheden zijn aangetroffen, gaat u dan eerst terug naar het scherm Lokaalwensen Basis om het probleem op te lossen. Als u de melding negeert, worden er mogelijk foutieve telgroepen aangemaakt. Dat kan vervelende consequenties hebben bij het roosteren.

 1. Klik op de knop <Volgende>
 2. Geef de telgroep(en) een naam. Het programma genereert een nummer, maar voor uzelf is het handig om hier een herkenbare naam in te vullen 2022-03-08-15_49_46-Window.png
 3. Klik op de knop <Volgende>
 4. Stap 3 maakt de randvoorwaarde(n) bij de lokaalwens(en). U ziet de zojuist aangemaakte telgroepen met de bijbehorende gegevens per roosterpositie. In onderstaande afbeelding zien we een situatie waar al lessen in het rooster staan. De rode vakjes laten zien dat het op die momenten fout gaat. De roosterautomaat zal hier later dus mee aan het werk moeten om te proberen deze problemen op te lossen. 2022-03-08-15_50_36-Window.png
 5. Klik op de knop <Voltooien>. U bent nu klaar en u heeft telgroepen op basis van uw lokaalwensen.

Bij de randvoorwaarden voor de telgroepen herkent u de telgroepen uit de wizard aan het type: #Lok 2022-03-08-15_52_31-Window.png

Welke groepsgrootte gebruikt de telgroep wizard?

Heeft u automatisch roosteren met herindelen gestart en heeft u de afdelingen open staan voor herindelen? Dan zal de Telgroepwizard uitgaan van de optimale groepsgrootte.

Stel uw leerlingen zijn nog niet goed ingedeeld en u heeft een groep van 40 en een groep van 10. De telgroep wizard rekent in dat geval met twee groepen van 25 om ongewenste capaciteitsproblemen te voorkomen. Heeft u echter het indelen gefixeerd of start u roosteren zonder herindelen? In dat geval rekent de telgroep wizard met de actuele groepsgrootte.

U kunt in het afdelingsoverzicht instellen of u wilt dat de telgroep wizard uitgaat van de optimale of de actuele groepsgrootte. Standaard staat deze ingesteld op 'optimale grootte'. Een uitzondering is de volgende situatie:

Uw leerlingen van Havo2 zijn echt ingedeeld, maar om een bepaalde reden is er een klas van 32 en een klas van 23. U wilt nu dat er grondig rekening gehouden wordt met een groep die te groot is voor een aantal van uw lokalen. Klik in het afdelingsoverzicht voor de betreffende afdeling op 'optimale grootte', zodat deze in 'actuele grootte' verandert.

image.png

Lokaalwissels van docenten

image.png

Menu Roosteren > Roosteren (Pro) > Randvoorwaarden > Lokalen > Lokaalwissels van docenten.

image.png

Via deze menukeuze kunt u aanvullende instellingen doen voor de lokalenautomaat. Zo kunt u vleugels of lokalengroepen definiëren, loopafstanden instellen en aangeven hoe zwaar lokaalwisselingen van docenten wegen. Ook hier maakt u gebruik van een wizard.

Stap 1: Gebouw verdeling

Verdeel uw school in 'lokaalgroepen' (bijvoorbeeld vleugels, of verdiepingen) zodanig dat tussen twee lokalen in één groep vrijwel geen reistijd is.

Klik op <nieuw> of op het groene plusje in de knoppenbalk om een nieuwe lokaalgroep in te voeren. Klik/sleep de lokalen in hun lokalengroep.

Het doel van dit alles is dat we straks eenvoudig het aantal minuten 'reistijd' tussen de groepen kunnen invoeren om daar rekening mee te houden bij de lokaalwisselingen van docenten. Wanneer u een lokaalgroep wilt verwijderen, haal dan eerst alle lokalen er uit. In een volgende stap wordt deze automatisch weggehaald.

Het scherm zou er dan zo uit kunnen zien:

image.png

Stap 2: Afstanden

Hier kunt u het aantal minuten reistijd van de ene lokalengroep naar de andere lokalengroep invullen. U kunt dit schema zo invullen dat 'van A naar B' een andere waarde heeft dan 'van B naar A' maar dat is niet heel waarschijnlijk.

Met de knop Spiegel kunt u de tabel symmetrisch maken. De waarden rechtsboven worden naar linksonder gekopieerd. image.png

Stap 3: Lokaalwissels

In de laatste stap kunt u instellingen doen die betrekking hebben op lokaalwisselingen van docenten. Met behulp van vijf verschillende scenario's kunt u aangeven hoe erg vindt u het als een docent van lokaal moet wisselen. Belangrijk hierbij is de speling die er is tussen de twee lessen. Bij het roosteren wordt overigens rekening gehouden met eventuele tijdrastervarianten die u heeft ingevoerd.

image.png

Voor de liefhebber: Als u het helpvenster open hebt staan (menu Help > Uitleg per geselecteerd tab) ziet u wat uw instelling achter de schermen met uw strafpunten doet. Op het moment dat u een instelling wijzigt, zult u zien dat de getallen veranderen.

Analyse van lokaalwensen

In het scherm van invoer lokaalwensen kunt u de Analyse van lokaalwensen openen: 2022-03-08-17_08_56-Window.png

Tegenstrijdigheden

U kunt onbedoeld tegenstrijdige lokaalwensen opgeven.

Stel dat docent Dri het vak "geschiedenis" en "maatschappijleer" geeft. Bij de docent heeft u een voorkeur voor lokaal A050. Bij het vak geschiedenis is echter een voorkeur voor lokaal A010. De lokalenautomaat kan het nu eigenlijk nooit goed doen. Als een les geschiedenis van docent A in lokaal 10 wordt geplaats, is dat voor het vak goed, maar voor de docent niet. Daar worden strafpunten toegekend omdat het voorkeurslokaal A050 niet is toegekend.

Tegenstrijdigheden vermijden

We raden u aan de tegenstrijdigheden zoveel mogelijk op te heffen. De lokalenautomaat werkt wel, maar omdat hij tegenstrijdige opdrachten ontvangt zal dat altijd strafpunten opleveren.

In de wizard Invoer lokaalwensen kunt u de analyse-knop gebruiken. U krijgt een overzicht met eventuele tegenstrijdigheden en de strafpuntberekening per les. Er zijn twee soorten tegenstrijdigheden:

  • Tegenstrijdigheden inclusief leerlingaantallen en lokaalcapaciteit
  • Tegenstrijdigheden zonder te letten op leerlingaantallen en lokaalcapaciteit

2022-03-08-17_05_25-2022-03-08-16_49_21-Window.png

In bovenstaand voorbeeld is het leerlingaantal van de bovenste les 35. Er is echter geen geschikt lokaal met een dergelijke capaciteit. Dat betekent dat er altijd strafpunten worden gegenereerd. De automaat zal een lokaal met een capaciteit van meer dan 35 op de les plaatsen, maar dat zal een lokaal zijn dat ongewenst is.

Een voorbeeld van een tegenstrijdigheid zonder op leerlingaantallen te letten, kan worden veroorzaakt bij de docentvoorkeuren. Stel een docent geeft ak. Het vak ak heeft een aantal gewenste lokalen: A128, A130, A132. Als er bij de docentvoorkeuren wordt aangegeven dat de docent ak een voorkeur heeft voor lokaal A138, dan creeert u een tegenstrijdigheid. 2022-03-08-17_06_40-2022-03-08-17_03_21-Window.png

Randvoorwaarden per les

In het scherm met de Analyse kunt u per les zien welke randvoorwaarden er ingevoerd zijn. U ziet in welke stap de randvoorwaarde is ingevoerd. Ook ziet u welke lokalen 0 of meer strafpunten (gaan) opleveren. 2022-03-08-17_13_08-Window.png

In bovenstaande afbeelding is de les kubv in v4 van docent ocw geselecteerd. Aan de rechterkant van het scherm ziet u de randvoorwaarden die voor deze les zijn ingevoerd: in stap 2,3 en 4 is het vaklokaal ingericht in stap 6 is de docentvoorkeur opgegeven

2022-03-08-17_15_17-Window.png

Gepubliceeerd: 20/04/2020