Skip to main content

Roosters publiceren naar het Portal

Publiceren basisrooster

In dit hoofdstuk laten we u zien hoe u het rooster kunt publiceren zodat het zichtbaar wordt in het portal en in de app.

desktop Publiceren > Roosterpublicatie

Een rooster publiceren

Selecteer de dag(en) of we(e)k(en) die u wilt publiceren.

image.png

Klik op <Naar publicatie>.

In het hoofdscherm van de roosterpublicatie kunt u aangeven welke afspraken u wilt publiceren. U kunt kiezen voor 'Alle afspraken' of 'Alleen toetsen'.

U geeft ook aan hoe u de afspraken wilt publiceren; als 'Dagrooster', als 'Basisrooster' of 'Handmatig Basis/Dag'.

  • Dagrooster = De afspraken worden met wijzigingen gepubliceerd naar het portal.*
  • Basisrooster = De afspraken worden als basisrooster gepubliceerd naar het portal.
  • Handmatig Basis/Dag = U kunt per afspraak zelf aangeven of deze als basis gepubliceerd moet worden of als dagrooster.*

*NB: afspraken die nog niet eerder zijn gepubliceerd worden altijd als basis gepubliceerd.


Alle afspraken vs. Alleen toetsen

Hier kunt u aangeven of u alle afspraken wilt weergeven (inclusief eventuele toetsen) of alleen de toetsen (indien aanwezig).

image.png


Dagrooster, Basisrooster of Handmatig Basis/Dag

De software zal automatisch de meest logische keuze voor u instellen. Als een week nog niet eerder is gepubliceerd, zal er standaard 'Basisrooster' zijn geselecteerd. Publiceert u een update van het rooster, dan zal standaard 'Dagrooster' zijn ingesteld. Wijzig deze in 'Basisrooster' als u deze toch als nieuw basisrooster wilt updaten.

De instelling 'Handmatig Basis/Dag' kunt u gebruiken om per les aan te geven of deze als basis- of als dagrooster moet worden gepubliceerd.

image.png


Alleen wijzigingen of Totaaloverzicht

Deze keuze heeft geen effect op de publicatie.

image.png


Met het menu aan de bovenkant kunt u verschillende dagen bekijken. Om het rooster te publiceren moet u als laatste stap klikken op Wolkje.png , links bovenaan het scherm. Wilt u de lessen op dit moment (nog) niet publiceren naar het portal, dan kunt u deze actie annuleren door te klikken op Kruis.png

Nadat u klikt op de knop voor het publiceren van het rooster krijgt u een voortgangsscherm te zien waarin de lessen naar het portal worden geupload. Het publiceren van de lessen naar het portal kan, afhankelijk van het aantal lessen en de snelheid van uw internetverbinding, even duren.

image.png

Het rooster is nu gepubliceerd op het portal. Gebruikers kunnen nu het rooster bekijken als ze inloggen op het portal of het rooster bekijken in de app.

Gewijzigd rooster publiceren

Mocht u nog wijzigingen willen aanbrengen in het reeds gepubliceerde rooster, dan is dat ook mogelijk. U publiceert op exact dezelfde manier als hierboven beschreven. De software detecteert dat er al lessen aanwezig zijn op het portal en wat de wijzigingen zijn.

U ziet aan de kleur (blauw/paarse cellen) wat er gewijzigd is. Bovenaan het scherm kunt u ervoor kiezen om de nieuwe situatie als basisrooster te publiceren of als dagrooster. In het laatste geval zal in het rooster de wijziging te zien zijn.

Indien nodig worden oude lessen verwijderd en de nieuwe lessen gepubliceerd. Wanneer er reeds inschrijvingen zijn gedaan voor lessen die verwijderd moet worden, worden de inschrijvingen en/of afmeldingen verwijderd! Als een keuzeles alleen aangepast moet worden, zullen de inschrijvingen en afmeldingen gewoon blijven staan.

Als er door publicatie inschrijvingen verwijderd worden, wordt u vooraf gewaarschuwd.


Voorbeeld 1: Publiceren basisrooster met lessen en toetsen

U wilt voor een week alle afspraken in het bestand publiceren als basisrooster. In het portal is voor deze week nog niets gepubliceerd.

U kiest bij de filters bovenin voor 'Alle afspraken' en voor 'Basisrooster'.

Alle afspraken komen met status 'nieuw' in het overzicht te staan. Bij het type ziet u zowel lessen als toetsen staan.

image.png

Rechtsboven in het scherm kunt u de afspraken publiceren: image.png

Voorbeeld 2: Publiceren dagrooster met lessen en toetsen

U wilt voor een week waarin al afspraken in het portal staan, wijzigingen publiceren.

U kiest bij de filters bovenin voor 'Alle afspraken' en voor 'Dagrooster'.

De gewijzigde afspraken komen met status 'aangepast' in het overzicht te staan. Bij de 'Omschrijving wijziging' ziet u wat er is veranderd aan de afspraken.

image.png

Voorbeeld 3: Geselecteerde afspraken als dagrooster of als basisrooster publiceren

Als u bovenaan het scherm voor Handmatig basis/dag kiest, kunt u per les of toets aangeven of u deze als basisrooster wilt publiceren of als dagrooster.

Publiceren als basisrooster zorgt ervoor dat eventuele wijzigingen ten opzichte van een eerdere publicatie verdwijnen en u deze les(sen) en/of toets(en) als nieuwe werkelijkheid publiceert. Bij publicatie als dagrooster zijn in de roosters de wijzigingen te zien ten opzichte van de eerste publicatie.

image.png

Gepubliceeerd: 07/12/2020