Skip to main content

Roosteren met Atlas

Lessen roosteren

Vanaf desktop 22.03 hebben we veel veranderd aan de roosterschermen. Zie hiervoor: Nieuwe automaten in Zermelo.

Omdat nog niet alle scholen met de nieuwste release werken, ziet u op deze pagina nog screenshots van voorgaande versies. We zorgen ervoor dat u na de zomer weer een handleiding leest die volledig up-to-date is met de nieuwe roosterschermen.

Bij het maken van het rooster kunt u de hulp inroepen van Atlas. Atlas kan uw roosters en roosterplannen plaatsen en optimaliseren. Ook kan Atlas clusterschema's maken en optimaliseren, ook van meerdere afdelingen tegelijk.

Deze pagina bevat informatie voor roostermakers. Als u applicatiebeheerder bent kunt u kijken op Atlas voor beheerders. Informatie over wat Atlas voor uw school kan betekenen is te vinden op onze website.

Voordat u een opdracht kunt geven aan Atlas moet de roostervoorbereiding voltooid zijn en moet u de randvoorwaarden hebben ingericht. Tevens dient de Atlas limiet te zijn ingesteld. Uw applicatiebeheerder kan dit voor u regelen.

image.png Roosteren (+ herindelen)

image.png Beheer > Atlas opdrachten

image.png Beheer > Admin-paneel > Atlas overzicht

Wat doet Atlas?

Als u gaat roosteren heeft u verschillende opties. U kunt gebruik maken van de losse roosterautomaten, van de Arena, of van Atlas. Atlas is de meest krachtige en meest gebruiksvriendelijke optie. Als u Atlas inschakelt dan wordt het rooster geplaatst of geoptimaliseerd bij Zermelo in de cloud. Dit heeft als voordeel dat u Atlas meerdere opdrachten tegelijkertijd kunt geven, en dat u gewoon uw eigen computer kunt afsluiten. Atlas werkt door tot u aangeeft dat hij moet stoppen of totdat er een bepaalde tijd geen verbeteringen zijn gevonden.

Nadat u de randvoorwaarden heeft ingericht kunt u vanuit Zermelo Desktop Atlas de opdracht geven het rooster plaatsen. U hoeft zelf niets in te stellen, Atlas bepaalt zelf wat de meest handige strategie is. De voortgang van de opdracht kunt u bekijken in het Zermelo Portal. Als u tevreden bent downloadt u de opdracht naar de Zermelo Desktop en kunt u er verder in werken. Optimaliseren gaat op dezelfde manier.

Arena

Bent u tevreden over het plaatsen en optimaliseren met de Arena? Dan kunt u dat gewoon blijven doen. We raden u wel aan om Atlas een keer gratis te proberen en om de ontwikkelingen in de gaten te houden.

In Zermelo kunt u met Atlas, naast het optimaliseren en plaatsen van roosters, ook roosterplannen en clusterschema's maken. Voor roosterplannen geldt, net als voor normale roosters, dat u zelf niks in hoeft te stellen.

Clusteren werkt voorlopig nog wél met de Phoenix en Maximaal Klassikaal instellingen die u zelf instelt.

Instructievideo over Atlas

Hoe gebruikt u Atlas?

image.png Roosteren > Roosteren (Pro) (+herindelen)

Atlas werkt alleen als het portal juist gekoppeld is met de desktop

Omdat Atlas via het Zermelo Portal roosters plaatst en optimaliseert werkt dit alleen als het portalproject en het desktopproject op de juiste manier aan elkaar gekoppeld zijn. U kunt Atlas dus ook niet inschakelen als u Zermelo offline opstart.

Stap 1. Start Atlas-modus vanuit het overzichtsscherm

Vanuit het roosteren scherm start u de "Atlas modus" door op het onderstaande icoontje te klikken. Alle functionaliteit die wordt ondersteund door Atlas wordt vervolgens beschikbaar vanaf de plek vanuit waar u ook de "normale" automaat zou starten.

Mocht u een rooster(plan) of clusteropdracht met een normale automaat willen draaien die op uw eigen computer draait? U kunt er ook voor kiezen om Atlas modus uit te zetten. Reeds draaiende Atlas opdrachten worden hier niet door beïnvloedt: deze blijven door draaien.

image.png

Atlas modus in ingeschakeld.

Overige automaten

Wanneer het Roosteren scherm in Atlas modus draait, wordt functionaliteit die ook door Atlas wordt ondersteund vervangen door de Atlas variant. Op dit moment is dit het maken van roosters en roosterplannen, en het maken van clusterschema's. Functionaliteiten die nog niet door Atlas wordt ondersteund, zoals de lokalenautomaat, blijven in "Atlas modus" ook beschikbaar, maar draaien als als een "normale" automaat.


Automatisch stoppen van opdrachten

Een eigenschap van alle roosterproblemen (clusteren, plaatsen én optimaliseren) is dat het vaak kan voorkomen dat een opdracht lange tijd geen verbetering vindt, en vervolgens tóch ineens vooruitgang boekt. Denk er dan ook aan om, wanneer u bijvoorbeeld weet dat uw randvoorwaarden definitief zijn, de tijd waarna een opdracht zonder verbetering stopt niet te laag te zetten.

Stap 2a. Clusteren

Selecteer de afdeling waarvan u het clusterschema wil maken, en klik in het overzichtsscherm op Clusteren met Phoenix.

U ziet in de knoppenbalk twee nieuwe knoppen, voor het respectievelijk starten van nieuwe opdrachten, en downloaden van reeds uitgevoerde opdrachten:

image.png

Wanneer u kiest voor Maak schema krijgt u de optie om een naam voor de opdracht in te stellen, en na hoeveel tijd met geringe verbetering de opdracht zichzelf moet stoppen. Vervolgens gaat Atlas uw clusterschema maken, en draait hierbij zowel Phoenix als Maximaal Klassikaal. Atlas zal dus ook proberen de hoeveelheid klassikale groepen te optimaliseren.

Stamklasidentieken in Atlas

Als u van tevoren uw eigen stamklasidentieken op geeft, vergeet deze dan niet te fixeren in Maximaal Klassikaal. Atlas kan deze aanpassen wanneer deze niet gefixeerd zijn, indien hij een andere oplossing of stamklasidentieke vindt die minder strafpunten geeft in het clusterschema.

Clusterschema zonder oplossing

Als er geen schema mogelijk is, bijvoorbeeld door niet-indeelbare leerlingen of door vakken die geen configuratiemogelijkheden hebben, dan zal Atlas geen opdracht starten. U krijgt hiervan een mededeling, waarin u gewezen wordt op de oorzaak van het probleem.


Phoenix en Maximaal Klassikaal instellingen

Bij het clusteren gaat Atlas nog uit van de instellingen die u invoert in de Phoenix en Maximaal Klassikaal schermen - de instellingen worden (in tegenstelling tot plaatsen en optimaliseren) niet zelf bepaald door Atlas.

Noot: Via Bewerken > Kwaliteit overzicht is het mogelijk om de onderlinge weging van de verschillende strafpuntcomponenten aan te passen. Deze instellingen worden op dit moment echter (nog) niet meegenomen in een Atlasopdracht.

Vanuit het scherm Download schema ziet u een overzicht met draaiende schema's van de geselecteerde afdeling, en vanaf hier kunt u ook resultaten downloaden of opdrachten stoppen. Zie het kader onder stap 4 voor verdere uitleg.

Stap 2b. Roosterplan

Onder het profiel Roosterplan ziet u de volgende knoppen:

image.png

De knop Maak roosterplan geeft u de Roosterplan Wizard zoals u gewend bent, om roosterplannen te Herplaatsen en Verbeteren. Echter is de Start Automaat knop vervangen door Start Atlas. Wanneer u hierop klikt krijgt u, net als bij het clusteren, de mogelijkheid om te kiezen voor een naam en een tijd zonder verbetering waarna de opdracht moet afbreken.

Optimaliseer roosterplan werkt eveneens zoals u gewend bent van het de normale automaten.

Voor informatie over het werken met het roosterplan in het algemeen, zie de pagina Werken met het roosterplan uit de handleiding.

Stap 2c. Roosteren

Voor het plaatsen in en optimaliseren van het rooster ziet u dat in de Lesgroep en Afdeling profielen het Automaten scherm vervangen is door het Atlas scherm.

image.png

Het Atlas scherm voor opdrachten starten.

Vanuit dit scherm kunt u een nieuwe opdracht starten, en hierbij aangeven of dit met- of zonder herindelen moet gebeuren (Wanneer u Roosteren start met herindelen). Ook kunt u aangeven na hoe lang de opdracht moet stoppen als er beperkte verbeteringen worden gevonden, of de opdracht moet beginnen met oplossingen uit een eerder gedraaide opdracht, en een omschrijving voor uw eigen overzicht. Ten slotte kiest u onderaan of een plaatsings- of optimalisatieopdracht gestart moet worden.

image.png

Het Atlas scherm voor opdrachten downloaden.

In het opdracht download scherm ziet u alle nog niet gearchiveerde plaatsings- en optimalisatieopdrachten. Hierbij ziet u ook de strafpunten die Atlas ervoor heeft berekend. Met de knoppen onderaan kunt u ervoor kiezen om een opdracht te stoppen of de lokale kwaliteit te berekenen. De lokale kwaliteit is de hoeveelheid strafpunten die uw rooster heeft als u het zou downloaden in de randvoorwaarden zoals ze zijn in het bestand waarin u nu werkt. Ook kunt u het resultaat van de opdracht naar uw rooster downloaden.

De kleur van de draaitijd, groen of rood, geeft aan of de opdracht draait of niet. Wanneer de "Kwaliteit (cloud)" oranje is, dan geeft dit aan dat de opdracht is gestart in een andere situatie wat betreft herindelen en de equaliser dan uw huidige rooster. Zo kan het zijn dat de "Kwaliteit (cloud)" geen indeelstrafpunten meerekent, wanneer u de opdracht heeft gestart zonder herindelen, maar dat Roosteren is gestart met herindelen. Een berekende "Kwaliteit (lokaal)" zal in dit soort gevallen ook verschillen van de "Kwaliteit (cloud)".

Equaliser

Bij het starten van de opdracht is het mogelijk, indien de equaliser aan staat, om deze waardes mee te sturen naar Atlas. Atlas gaat vervolgens hier mee rekenen alsof dit de "echte" strafpunten zijn. Terug in Zermelo Desktop (en in het portal) tonen we altijd de "echte" strafpunten, dus alsof de Equaliser uit staat / alle waarden op 1 staan. De kwaliteit onder "Kwaliteit (cloud)" kan dus eventueel hoger worden gedurende het verloop van de opdracht, omdat in de situatie met de Equaliser in Atlas dit een verlaging van de strafpunten is.

Stap 3a. Bekijk opdracht in het portal

image.png Beheer > Atlas opdrachten

In het Zermelo Portal kunnen we alle Atlas opdrachten bekijken. Hier ziet u per opdracht hoelang Atlas al aan deze opdracht heeft gewerkt, of Atlas er nu mee bezig is en wat de huidige kwaliteit van uw rooster is. Klikt u op het grafiekje onder Verloop, dan ziet u voor plaatsings- en optimalisatieopdrachten bovenin het scherm een grafiek met de strafpunten. Deze zijn per categorie getoond en u kunt ook categorieën uitzetten door er op te klikken. U kunt opdrachten hier ook archiveren of stopzetten. Archiveren kan alleen bij een opdracht die al gestopt is. Het archiveren van opdrachten is een handige manier om de lijst met opdrachten overzichtelijk te houden.

image.png image.png

Strafpunten van uw Atlas opdracht

In de desktop is het mogelijk om het totaal aantal strafpunten van een Atlas opdracht te bekijken. Wilt u de strafpunten opgesplitst zien per categorie? Dan kijkt u in het portal.

Opdrachten vergelijken

U kunt in het portal ook het strafpuntenverloop van meerdere opdrachten vergelijken. Zodra u van één opdracht de grafiek heeft getekend, "ctrl-klikt" u bij een andere opdracht op het grafiekje onder Verloop. De strafpuntengeschiedenis van de verschillende opdrachten wordt nu tegen elkaar uitgezet. Zo kunt u bijvoorbeeld verschillende randvoorwaarde strategieën met elkaar vergelijken. Let op: de horizontale as geeft nu aan hoeveel seconden de opdrachten gedraaid hebben, niet een fysiek tijdstip. Hierdoor kunt u opdrachten vergelijken die op verschillende momenten gestart zijn.

Grafiekmodus: Overzicht, Laatste uur, Laatste kwartier

U kunt naast de standaard modus ook kiezen voor een weergave van de strafpunten gedurende het laatste uur of het laatste kwartier: 2020-12-11-12_05_42-Zermelo-Portal-Roosteren.png

Stap 3b. Clusteropdrachten in het portal

Ook voor clusteropdrachten kunt u in het portal bekijken hoe het ervoor staat. In het overzicht ziet u per opdracht, naast algemene informatie, ook informatie over de groepsgroottes (te grote en te kleine groepen), rooster- en clusterbreedte, het aantal klassikaal gemaakte groepen, en het aantal gebruikte clusterlijnen. Ook kunt u het verloop van de opdracht grafisch weergeven. Klikt u op het grafiekje onder Verloop, dan ziet u bovenin het scherm een grafiek met het verloop van de roosterbreedte van de roosterbreedte van de afdeling, onderverdeeld in de roosterbreedte van vakken die niet meegeclusterd worden, de door Atlas berekende minimale clusterbreedte, en de "marge" in de clusterbreedte (Het verschil tussen wat minimaal mogelijk is, en de huidige situatie). Deze laatste waarde moet idealiter uiteindelijk gelijk worden aan 0.

Verder ziet u ook het verloop van de strafpunten, omdat Atlas ook verbeteringen kan vinden die niet direct met de roosterbreedte te maken hebben (Optimaliseren van groepsgroottes bijvoorbeeld). Hierdoor kunt u makkelijk zien of er nog andere verbeteringen in uw schema worden gevonden.

Let op de assen!

Voor de strafpunten in de grafiek van een clusteropdracht wordt de rechter verticale as gebruikt, niet de linker.

Ten slotte kunt u ook clusteropdrachten grafisch met elkaar vergelijken. Hierbij wordt niet het verloop van twee opdrachten vergeleken, maar de roosterbreedte in de huidige situatie.

image.png image.png

Stap 4. Eventueel: Stop opdracht en download deze

Wanneer u tussendoor in de desktop naar het resultaat wilt kijken zonder de opdracht te stoppen, kunt u het resultaat downloaden naar de desktop. Zo kunt u een rooster verder laten optimaliseren terwijl u zelf vast bekijkt wat er tot nu toe uit is gekomen. Mocht u tevreden zijn met het resultaat, vergeet dan niet de opdracht stop te zetten. Dit gaat voor cluster-, roosterplan- en roosteropdrachten via de desbetreffende schermen genoemd in stap 2. Merk op dat alleen een rooster en eventueel indelingen worden gedownload (Lessen op uren en dagen voor roosteren en roosterplan, en clusterlijn per groep in clusteropdrachten), en niet de randvoorwaarden. Mocht u hierin lokaal aanpassingen hebben gemaakt sinds u de opdracht heeft gestopt, worden deze dus niet overschreven.

Downloadscherm Atlas (Clusteren en roosterplan)

Wanneer u een cluster- of roosterplanopdracht wilt downloaden, krijgt u het volgende scherm te zien:

image.png

Hier kunt u een aantal dingen regelen:

Stop Atlas opdracht

Door te klikken op onderstaand icoon kunt u Atlas vragen te stoppen met een opdracht. In het opdrachten overzicht ziet u hoeveel strafpunten de opdracht heeft.

image.png

Download Atlas opdracht

Door te klikken op onderstaand icoon kunt u het resultaat van een opdracht uit Atlas downloaden. Let op dat de randvoorwaarden in het bestand waarin u werkt niet hetzelfde hoeven te zijn als in het bestand wat u gaat downloaden. U downloadt een clusterschema (groep op een clusterlijn) of een rooster (uren, dagen, lessen) en geen udmz-bestand!

image.png

Bereken strafpunten in huidig bestand

Door te klikken op onderstaand icoon bereken hoeveel strafpunten al uw opdrachten in de opdrachtenlijst hebben als u ze zou downloaden in de versie waarin u nu zit te werken. Ze worden dus eigenlijk 'vertaald' naar uw huidige randvoorwaarden.

image.png

Lokale kwaliteit van het roosterplan

Wanneer u een roosterplan downloadt, is de "bereken strafpunten in huidig bestand" knop niet beschikbaar. De reden hiervoor is dat roosterplannen worden gemaakt in een aangepaste versie van het UDMZ, waar bijvoorbeeld botsingen worden bestraft met strafpunten in plaats van geblokkeerd. Het is daarom niet mogelijk om de lokale strafpunten te berekenen.

Atlas downloadt geen randvoorwaarden

Door te klikken op Download Atlas opdracht worden de lessen (uren en dagen) gedownload naar het udmz-bestand waar je in aan het werken bent. De randvoorwaarden worden niet gedownload.

Zorg dat uw opdracht nut heeft

Met Atlas kunt u meerdere opdrachten tegelijk laten draaien. Dit bespaart een hoop tijd! Let hierbij wel op dat de opdrachten die u geeft elkaar niet in de weg zitten. U kunt prima twee plaatsingsopdrachten voor V5 en V6 naast elkaar laten draaien, maar de kans dat u de uitkomsten daadwerkelijk naast elkaar kunt zetten is klein. U kunt deze functionaliteit wel goed gebruiken om bijvoorbeeld het effect van blokuren of losse lessen te testen, of om van meerdere clusterafdelingen tegelijkertijd het clusterschema te maken.

Gepubliceeerd: 29/04/2020