Skip to main content

Nieuwe automaten in Zermelo

Lessen roosteren

desktop 22.03

In de Zermelo Desktop heeft u vanaf Desktop 22.03 nog maar twee roosterautomaten: een plaatsingsautomaat en een optimalisatie-automaat. Het roosteren wordt hierdoor eenvoudiger en tegelijkertijd zijn de nieuwe automaten weer een stuk slimmer gemaakt.

De automaten bedient u met behulp van de knopjes aan de linkerkant van het scherm. In de profielen Afdeling(+) en Lesgroep(+) ziet u vier knopjes:

image.png

image.png

Automaat instellingen

Algemene instellingen

Bij de instellingen kunt u aangeven of u de automaat met herindelen wilt starten en of de automaat het aantal wijzigingen moet beperken. Kiest u voor Beperk wijzigingen dan krijgt u bij het starten gewoon nog de bekende wizard welke lessen er verplaatst mogen worden en hoeveel strafpunten wijzigingen kosten.

U kunt hier ook aangeven dat de automaat moet proberen het aantal stapellessen te verminderen (Zie hier voor meer uitleg over stapellessen).

image.png

Instructies voor blokuren

Een geheel nieuwe instelling voor de automaat is hoe deze om moet gaan met onderwijskundige eisen of wensen voor blokuren:

  • LL: De focus voor de automaat ligt op losse lessen en blokuren mogen verbroken worden als dat in het rooster beter uitkomt.
  • EB: De automaat mag blokuren die op 'Eis' staan nooit verbreken.
  • BL: De automaat mag geen enkel blokuur verbreken, of deze nu een eis of een wens voor blokuren heeft in het scherm Onderwijskundige randvoorwaarden.

Naast uw instelling over blokken bij Onderwijskundige randvoorwaarden kunt u ook de blokken zelf samenstellen met behulp van combinatieblokken. Combinatieblokken worden nooit verbroken door de automaat. De instellingen hierboven hebben dus alleen betrekking op uw blokuur-wensen en -eisen bij Onderwijskundige randvoorwaarden.

Meer info over combinatieblokken leest u hier.

Als u een automaat start, zal deze direct beginnen op basis van wat er bij Instellingen is aangevinkt.

U ziet de instelling direct aan het knopje, maar ook linksboven in de selector ziet u de instelling(en) terug.

image.png

Plaatsen met de Desktopautomaat

De automaat gaat de geselecteerde lessen plaatsen en optimaliseert deze kort. Vervolgens begint de automaat weer opnieuw met ronde 2: plaatsen en kort optimaliseren. Uiteraard wordt het beste resultaat behouden.

In het automatenscherm ziet u aan de linkerkant waar de automaat mee bezig is. In de afbeelding hieronder is te zien dat de beste oplossing tot nu toe 23,2 miljoen strafpunten geeft. Op dit moment is de automaat met ronde 3 bezig en zit in deze ronde op 24,5 miljoen strafpunten. Een van de eerdere rondes was dus beter.

image.png

Als u de automaat langer laat draaien, is er een kans dat er alsnog een betere plaatsing wordt gevonden.

Optimaleren met de Desktopautomaat

Tijdens het optimaliseren worden verschillende scriptrondes afgewerkt. Als u de optie "Beperk stapellessen" heeft aangezet, zult u ook zien dat er af en toe stapellessen worden omgezet naar reguliere lessen terwijl de automaat draait.

Roosteren met Atlas

De Desktopautomaten roosteren op een slimme manier uw lessen met nieuwe technologie. Deze vernieuwde roostertechnologie is ook ingebouwd in Atlas, de online automaat. Doordat Atlas vele malen krachtiger is dan de Desktopautomaten, zal deze tool ook nog steeds onmisbaar zijn. Lees hier meer over Atlas!

Gepubliceeerd: 28/02/2022