Skip to main content

Project op basis van bestaand roosterbestand

Koppeling Portal - Desktop

Als u een nieuw desktopproject hebt aangemaakt op basis van een bestaand roosterbestand zijn uw instellingen van het voorgaande schooljaar meegenomen. Echter, u heeft nu waarschijnlijk ook een hoop "rommel" meegenomen.

Op deze pagina leest u welke onderdelen u na kunt lopen om het nieuwe schooljaar schoon en efficiënt te beginnen!

 1. Naam roosterbestand: Via menu Projectbeheer > Naam wijzigen kunt u de naam van uw roosterbestand wijzigen.

 2. Leerlingendomein leegmaken

  Via menu Projectbeheer > Domeinen klikt u op het domein Leerling. Zet de weergave op 'Lijstweergave' en verwijder alle leerlingen. Dit zorgt ervoor dat eventuele individuele randvoorwaarden / lesgroepindelingen en extra eigenschappen verwijderd worden.

  image.png
  

  U kunt met een gerust hart het leerlingendomein leegmaken. Uw leerlinggegevens worden immers opgeslagen in het Portal. Het leerlingendomein wordt weer gevuld met verse gegevens als u downloadt vanuit het Portal. Voor het volgende punt (lesdomein) geldt hetzelfde.

 3. Lesdomein leegmaken

  Via menu Projectbeheer > Domeinen klikt op op het domein Les. Selecteer alle lessen en verwijder deze. Dit voorkomt eventuele spooklessen (lessen zonder lesgroep, zonder docent).

 4. Toetsdomein en Mondelingendomein leegmaken

  Mocht hier iets in staan, dan kunt u dit verwijderen. Ook dit kan weer via menu Projectbeheer > Domeinen en dan de domeinen Toets en Mondeling.

 5. Docentenrandvoorwaarden

  Er is niets op tegen om ook het Docentendomein leeg te maken. Vanuit het Portal kunt u de nieuwe gegevens weer downloaden daarna en u begint weer met een schone start. Het kan ook handig zijn uw docenten in de Desktop te behouden. Check dan de volgende punten.

  Gebruikt u hoofdletters voor de docentafkortingen in de Desktop? Dan is het handig uw docenten niet weg te gooien. U zult een nieuwe docent handmatig in het docentendomein om moeten zetten naar een code in hoofdletters, omdat Zermelo standaard werkt met kleine letters. Dit kan door de docent te selecteren in het domein Docent en via menu Bewerken > Wijzig de code aan te passen.

  Heeft u OOP-ers of directieleden als docenten in uw Desktop? Deze worden standaard niet verwijderd als u de docentgegevens uit het Portal bijwerkt. Haal deze handmatig uit het domein Docent. In het portal bij Personeel > Overzicht is in te stellen wie OP, OOP of DIR is.

 6. In het onderdeel Roosteren (Pro) controleert u onderstaande punten:

  Loop uw docentenrandvoorwaarden langs bij Docenten Basis en controleer de individuele randvoorwaarden bij Docenten Uitgebreid. Pas aan wat nodig is en verwijder wat niet meer geldig is.

  Maakt u gebruik van uurgroepen of docentverzamelingen? Werk deze dan bij naar actuele situatie.

 7. Leerlingenrandvoorwaarden

  Heeft iedere afdeling minimaal één leerling? Afdelingen zonder leerlingen worden namelijk niet getoond in de roosterschermen van de Desktop.

  Staat de instelling Groepsgewijs / Individueel goed ingesteld in het scherm Afdelingsoverzicht? (Menu Opties > Afdelingsoverzicht in het scherm Groepen en Lessen)

  Loop uw leerlingrandvoorwaarden langs per afdeling via Leerlingen Uitgebreid in het scherm Roosteren (Pro). Via de bulkknop bovenaan kunt u randvoorwaarden weggooien. Staan eventuele blokkades goed ingesteld?

 8. Instellingen Lokalen

  Kloppen de lokaalinstellingen nog? Waren er vorig jaar uitzonderingen ingesteld die dit jaar niet meer gelden? Controleer de instellingen via het scherm Lokaalwensen Basis.

  Ziet u rode driehoekjes bij uw lokaalinstellingen? Klik dan op de knop Standaardiseer om dit op te lossen:

  image.png

  Controleer in het scherm Lokaalwensen Uitgebreid of u tegenstrijdigheden in uw lokaalinrichting heeft. Het is goed om instellingen die u niet thuis kunt brengen, te verwijderen.

 9. Telgroepen en Lesverzamelingen

  Gooi alle telgroepen en lesverzamelingen weg waarvan u niet meer weet waar deze voor zijn.

  Als het niet lukt om een telgroep of lesverzameling te verwijderen omdat er nog een masker aanhangt, moet u eerst de randvoorwaarde bij Docenten of Leerlingen verwijderen.

  De telgroepenwizard draait u altijd opnieuw, dus oude telgroepen die door de telgroepwizard zijn aangemaakt, kunt u gewoon weggooien.

 10. Onderwijskundige randvoorwaarden

  Controleer of de instellingen per groep-vak-combinatie kloppen. Staan de wensen en de eisen goed? Zijn deze gekoppeld aan de Schoolstandaard of aan een eigen variant? Varianten van Mijn varianten die u niet meer gebruikt, kunt u wegooien. image.png

 11. Verzamelingseisen verwijderen

  Onbewust kunnen er verzamelingseisen worden overgenomen:

  Identiek (bijvoorbeeld maximaal klassikaal) Deelverzameling Mentoraatcontrole

  Alle verzamelingseisen zijn te verwijderen via het Groepenschema: menu Leerlingen > Groepsindelingen > Profiel > Groepsindelingen > Groepenschema: image.png

  Selecteer een afdeling en selecteer in het venster Verzamelingseisen de te verwijderen onderdelen. Met het rode kruisje verwijdert u deze. image.png

 12. Roosterplaatsen en roostergroepen

  Controleer wat er aan roosterplaatsen en roostergroepen opgeschoond kan worden. Het scherm is te bereiken binnen Roosteren (Pro), menu Structuur > Roosterplaatsen en roostergroepen image.png

Gepubliceeerd: 14/04/2020