Skip to main content

Groepsindelingen synchroniseren

Koppeling Portal - Desktop

In dit hoofdstuk laten we u zien hoe u groepsindelingen, die u gemaakt heeft in de desktop, kunt synchroniseren.

U kunt het scherm Lesgroepindelingen dat u hiervoor nodig heeft op verschillende manieren bereiken. U kunt op de bijbehorende link klikken bij de Gegevenscontrole op het dashboard, of u kunt erin komen via het menu Leerlingen > Basisgegevens > Groepsindelingen.

desktop Gegevenscontrole > Groepsindelingen

desktop Leerlingen > Basisgegevens > Groepsindelingen Pro

portal Leerlingen > Groepsindelingen

Groepsindelingen in het Portal

portal 21.12

In het Portal ziet u via menu Leerlingen > Groepsindelingen welke groepsdeelnames de leerlingen hebben. Ziet u hier nog niets ingevuld? Dan zullen de groepsdeelnames vanuit de Desktop nog gepubliceerd moeten worden. Lees daarvoor de volgende paragraaf.

image.png

U ziet hier voor welke lesgroep een leerling is ingedeeld en voor welke lesgroep een maatwerkleerling is aangemeld. Dit geldt voor leerlingen die een vak sprokkelen, als zelfstudie volgen of een vak op een hoger niveau volgen.

Rechtsboven in het scherm kunt u de weergave aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld ook de verantwoordelijke docent weergeven:

image.png

De stamklasindelingen kunnen door de teamleider worden ingesteld mits de afdeling is ingesteld op "portal leidend". Meer informatie hierover leest u op deze pagina.

Groepsindelingen uploaden

Op het dashboard in de desktop, ziet u of u wijzigingen heeft bij groepsindelingen. Als u met uw muis over de groepsindelingen beweegt, ziet u dat uw muisaanwijzer verandert in een handje.

image.png

U klikt op de regel met het handje om het venster Lesgroepindelingen te openen. In dit scherm klikt u vervolgens op het wolkje met de groene pijl naar boven.

image.png

U heeft nu het scherm geopend, waarmee u groepsindelingen kunt publiceren. U kunt hier groepsindelingen van stamklasindelingen, die in desktop leidend zijn, en clustergroepen uploaden.

Sinds desktop 21.12 is het publiceren van groepsdeelnames aangepast en ziet dit scherm er anders uit! Lees onderaan deze pagina verder bij Groepsdeelnames publiceren.

Aan de linkerkant van het scherm ziet u een overzicht van de afdelingen op uw school, met daarbij per afdeling informatie over het aantal stamklassen, het aantal overige groepen, het aantal groepen dat of alleen in de desktop of alleen in het portal bestaat, het aantal mentorgroepen en het aantal leerlingen met een uploadbare wijziging. De afdelingen waar de cel met het aantal stamklassen grijs gekleurd is, zijn afdelingen waarvoor het portal leidend is.

Aan de rechterkant van het scherm ziet u een lijst van alle leerlingen op de afdeling die u geselecteerd heeft, waarbij voor elke leerling is aangegeven in welke groepen hij deelneemt. Als er een x staat in een groen vakje, betekent dit dat portal en desktop gelijk aan elkaar zijn. Als er een D staat, betekent dat dit de groepsdeelname van de leerling in de desktop is. Bij een P is dit precies omgekeerd. Als u bij de stamklasnaam een blauwe M ziet staan, is de stamklas ook de mentorgroep.

image.png

Schoolbreed of per afdeling publiceren

U kunt ervoor kiezen om de uploadbare wijzigingen te publiceren in één keer voor de hele school, schoolbreed, of alleen voor de geselecteerde afdeling. U gebruikt hiervoor de knoppen <Publiceer (schoolbreed)> respectievelijk <Publiceer (afdeling)>. Aan het einde van de knoppenbalk ziet u een verversknop staan met een tijdstip. Deze knop geeft aan van wanneer de informatie is die u in dit venster ziet. Als u op de knop klikt, wordt de informatie ververst.

image.png

Groepsdeelnames publiceren vanaf versie 21.12

desktop 21.12

Sinds release 21.12 is het publiceren van groepsdeelnames uitgebreid. U kunt nu namelijk naast de lesgroepindelingen ook de lesgroepen publiceren waar een leerling voor is aangemeld. Dit kan een maatwerkvak zijn (spokkelen, zelfstudie) of een vak dt de leerling op een hoger niveau volgt.

image.png

U publiceert nu aan welke lesgroep een leerling gekoppeld is en ook welke docent(en) bij deze lesgroep betrokken zijn. De lesgroep is de groep die u in de Zermelo Desktop hebt gedefinieerd. De geplande groep is de groep zoals deze in het portal bekend is. Verschillen hiertussen worden als het goed is opgelost door te publiceren.

Door op de knop met het wolkje te klikken publiceert u uw wijzigingen naar het Portal. U kunt geen aparte afdelingen publiceren. Dit komt doordat er leerlingen kunnen zijn die lessen op een andere afdeling volgen.

Instelling stamklasindeling portal leidend

In het Portal kunt u instellen of de stamklasindeling van een afdeling gedaan wordt in het Portal of in de Desktop. In het scherm Onderwijs > Afdelingen staat per afdeling ingesteld of de stamklasindeling "portal leidend" of "desktop leidend" is.

Als u heeft gekozen voor "portal leidend" kunt u de stamklasindeling niet vanuit de Desktop wijzigen in het Portal. U kunt echter wel gewoon de groepsdeelnames publiceren, zoals u die in de Desktop hebt ingesteld. Wel zult u een waarschuwing krijgen bij het publiceren dat de stamklassen niet overeenkomen:

image.png

Als een vak niet bekend is in het Portal, of als een roostergroep nog niet geactiveerd is, kunnen de groepsdeelnames niet worden gepubliceerd. Corrigeer dit dan eerst via het scherm Groepen en Lessen. Zie: Groepen en Lessen

Er wordt gecontroleerd of een leerling in meer dan één mentorgroep zit. Dit is niet toegestaan. De afdeling waar een probleem is, zal rood oplichten en de uploadknop is in dat geval uitgeschakeld.

Gepubliceeerd: 17/04/2020