Skip to main content

Groepsindelingen synchroniseren

Koppeling Portal - Desktop

In dit hoofdstuk laten we u zien hoe u groepsindelingen, die u gemaakt heeft in de desktop, kunt synchroniseren.

U kunt het scherm Lesgroepindelingen dat u hiervoor nodig heeft op verschillende manieren bereiken. U kunt op de bijbehorende link klikken bij de Gegevenscontrole op het dashboard, of u kunt erin komen via het menu Leerlingen > Basisgegevens > Groepsindelingen.

image.png Gegevenscontrole > Groepsindelingen

image.png Leerlingen > Basisgegevens > Groepsindelingen Pro

Groepsindelingen uploaden

Op het dashboard in de desktop, ziet u of u wijzigingen heeft bij groepsindelingen. Als u met uw muis over de groepsindelingen beweegt, ziet u dat uw muisaanwijzer verandert in een handje.

image.png

U klikt op de regel met het handje om het venster Lesgroepindelingen te openen. In dit scherm klikt u vervolgens op het wolkje met de groene pijl naar boven.

image.png

U heeft nu het scherm geopend, waarmee u groepsindelingen kunt publiceren. U kunt hier groepsindelingen van stamklasindelingen, die in desktop leidend zijn, en clustergroepen uploaden.

Aan de linkerkant van het scherm ziet u een overzicht van de afdelingen op uw school, met daarbij per afdeling informatie over het aantal stamklassen, het aantal overige groepen, het aantal groepen dat of alleen in de desktop of alleen in het portal bestaat, het aantal mentorgroepen en het aantal leerlingen met een uploadbare wijziging. De afdelingen waar de cel met het aantal stamklassen grijs gekleurd is, zijn afdelingen waarvoor het portal leidend is.

Aan de rechterkant van het scherm ziet u een lijst van alle leerlingen op de afdeling die u geselecteerd heeft, waarbij voor elke leerling is aangegeven in welke groepen hij deelneemt. Als er een x staat in een groen vakje, betekent dit dat portal en desktop gelijk aan elkaar zijn. Als er een D staat, betekent dat dit de groepsdeelname van de leerling in de desktop is. Bij een P is dit precies omgekeerd. Als u bij de stamklasnaam een blauwe M ziet staan, is de stamklas ook de mentorgroep.

image.png

Schoolbreed of per afdeling publiceren

U kunt ervoor kiezen om de uploadbare wijzigingen te publiceren in één keer voor de hele school, schoolbreed, of alleen voor de geselecteerde afdeling. U gebruikt hiervoor de knoppen <Publiceer (schoolbreed)> respectievelijk <Publiceer (afdeling)>. Aan het einde van de knoppenbalk ziet u een verversknop staan met een tijdstip. Deze knop geeft aan van wanneer de informatie is die u in dit venster ziet. Als u op de knop klikt, wordt de informatie ververst.

image.png

Groepen leegmaken

De andere mogelijkheid die u in dit scherm heeft, is het leegmaken van groepen in het portal. Als u met uw rechtermuisknop klikt op een naam van een groep in de kolomkop, dan krijgt u een menu te zien waarmee u verschillende groepen kunt leegmaken.

U kunt de volgende groepen leegmaken:

  • De aangeklikte groep
  • Alle groepen van de afdeling die alleen in het portal bestaan
  • Alle groepen op de afdeling die geen stamklas zijn
  • Alle groepen van de afdeling

Als een regel uitgegrijsd is, dan kunt u die groep niet leegmaken.

image.png

Gepubliceeerd: 17/04/2020