Skip to main content

Lessen maken en bewerken in de desktop

Groepen en lessen

Over het algemeen zult u de lessen automatisch laten aanmaken door synchronisatie met het portal. In een enkele situatie kan het wenselijk zijn om los van het portal, handmatig lessen aan te maken, te verwijderen of te koppelen.

Synchronisatie met portal

U loopt het gevaar dat de gegevens van het portal niet meer synchroon zijn met die van de desktop. Bepaalde functionaliteiten werken mogelijk niet meer.

desktop Beheer > Schoolstructuur > Groepen en Lessen

Handmatig lessen maken

Net als bij het maken van lesgroepen, kunt u in het Groepen en Lessen scherm (te openen via Beheer > Groepen en Lessen) de lessen handmatig maken of automatisch laten genereren.

U selecteert één of meerdere lesgroepen (klassikaal of cluster) en maakt voor deze groepen met de knop image.png de benodigde lessen aan.

Handmatig lessen verwijderen

Een teveel aan lessen geeft een rode melding in het Groepen en Lessenscherm. U krijgt deze melding als de lessen zijn aangemaakt en daarna de lessentabel naar beneden wordt bijgesteld. De overbodige lessen verwijdert u met de knop image.png in de knoppenbalk.

Vreemde lessen

Vreemde lessen zijn lessen van een vak dat niet (meer) op die afdeling voorkomt. Lessen waar als vak een activiteit of afwezigheid bij staat worden niet als vreemde les gezien.

U heeft lessen gemaakt, waarna u hoort dat dit vak niet meer op die afdeling wordt gegeven. Als u via de basislessentabel de koppeling tussen het vak en de afdeling verwijdert, krijgt u 'Vreemde lessen'. In het Groepen en Lessen scherm verschijnen rode vraagtekens.

image.png

De lessen staan nog in het domein, terwijl het vak niet meer aan een afdeling is gekoppeld. U selecteert de stamklassen en verwijdert de vreemde lessen met de knop image.png in de knoppenbalk.

Handmatig koppelen van lessen

Lessen koppelen over meerdere afdelingen

Binnen het Groepen en Lessen scherm zijn de lessen van groepen op verschillende afdelingen te koppelen via het menu Koppelstructuren > Koppelen van lessen over meerdere afdelingen.

Wilt u lessen van verschillende vakken koppelen over afdelingen, dan kunt u de werkwijze hanteren onder "Lessen koppelen binnen een afdeling" in de volgende paragraaf.

 • Klik de afdelingen aan waarvan u lessen wilt koppelen.
 • In het venster dat opent, selecteert u op elke afdeling een lesgroep van hetzelfde vak (zie '1' in de afbeelding). Bovenin het scherm verschijnen de lessen van beide groepen.

image.png

 • U selecteert twee lessen, de lesID's worden geel, en u klikt op de grijze knop <Koppel> boven de geselecteerde lessen (zie '2' in de afbeelding).
 • In een nieuw scherm krijgt u een voorstel voor de koppeling en u accepteert deze met <OK>.

Wanneer lessen gekoppeld zijn, kunt u in hetzelfde scherm met de grijze knop <Ontkoppel> de lessen weer losmaken van elkaar

Beide lessen moeten in hetzelfde tijdvak plaatsvinden om ze te kunnen koppelen.

Lessen koppelen binnen een afdeling

Het koppelen van lessen binnen dezelfde afdeling doet u in het domein.

 • In het Groepen en Lessen scherm selecteert u de groepen waarvan u lessen wilt koppelen.
 • Via image.png of sneltoets <L> worden de lessen in het Lesdomein getoond.
 • In de les van één groep, voegt u de andere groep toe. U typt in de kolom 'Grp' ook de andere groepsnaam, gescheiden door een komma (bijv: V5.WISA1,V5.WISC1).
 • U typt in de kolom 'Vak' ook de andere vaknaam, gescheiden door een komma (bijv: WISA,WISC).
 • U herhaalt de twee stappen hierboven voor alle lessen die u wilt koppelen.
 • De overbodige lessen, waar nu slechts één groep staat, selecteert u en via Bewerken > Verwijder of de knop image.png verwijdert u de lessen.

image.png

Groepsloze lessen maken

Een groepsloze les, bijvoorbeeld een vergadering, kan aangemaakt worden door in het lesdomein een les toe te voegen. De naam van de 'les' die in het rooster te zien moet zijn, dient als vak aanwezig te zijn. Als dit niet het geval is, kunt u deze toevoegen bij Beheer > Schoolstructuur > Vakken. Het toevoegen van een nieuwe les in het lesdomein gaat als volgt.

 • Ga naar Roosteren > Overzicht
 • Kies voor Bewerken > Nieuw
 • Dubbelklik op Doc om docenten toe te voegen en op Vak voor het vak
 • Als van tevoren bepaald is op welk moment in de week deze ‘les’ moet plaatsvinden, dan dubbelklikt u op Uur en Dag
 • Duurt de 'les' langer dan één lesuur? Pas dan ook het getal achter In te roosteren aan naar het aantal lesuren dat nodig is. Als u de les direct in het domein bewerkt, moet dit getal in de kolom Gewenst aantal posities komen te staan
 • Sluit het scherm af met <OK>

Mocht u veel groepsloze lessen tegelijk willen aanmaken, dan kunt u ook gebruik maken van de vervangerspool. Maak bijvoorbeeld de code verg aan en geef aan dat er voor elke docent één les met deze code toegevoegd moet worden.

Online lessen aanbieden

U kunt in het scherm van Groepen en Lessen ook aangeven dat een les altijd online is, dus voor alle leerlingen. Dat betekent dat de leerlingen en de docent in hun rooster een rode camera te zien krijgen.

 1. Klik op een lesgroep

 2. Aan de linkerzijde ziet u de bijbehorende lessen

 3. Klik in de kolom "Altijd online". U ziet nu in zowel de cel in kolom "Altijd online" als in de kolom "Docent online?" oranje worden met de tekst "Online". Zowel voor de leerlingen als voor de docent is de les nu online.

  Wilt u instellen dat de docent de les vanaf school geeft en de leerlingen online zijn? Klik dan in de cel van de kolom "Docent online?". Deze verandert nu in een blauwe cel met oranje tekst "School". De docent heeft nu geen rode camera meer in het rooster staan, maar wel een symbool dat alle leerlingen de les online volgen.

image.png

Meer info over dit het online aanbieden van een les in dit artikel!

In het menu <Lessen> is er een optie om elke les op een aparte regel te plaatsen:

2020-12-15-09_41_58-.png

In plaats van dit:

2020-12-15-09_41_36-Window.png

Ziet u dan:

2020-12-15-09_41_49-Window.png

Op ons Platform onderwijs op afstand hebben we vele scenario's uitgewerkt!

Gepubliceeerd: 17/04/2020